Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Literatura fachowa » Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (40)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (18)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (129)
Literatura fachowa (1258)
  Architektura i projektowanie (192)
  Audyt energetyczny. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków (12)
  BHP i Ppoż Ocena ryzyka (69)
  Budownictwo (268)
  Budownictwo drewniane (13)
  Budownictwo drogowo-mostowe (55)
  Ekologia i środowisko (40)
  Ekonomia (2)
  Eurokody (11)
  FIDIC (5)
  Geodezja (5)
  Geologia (5)
  Hydrologia (9)
  inne (4)
  Instalacje ciepłownicze, sanitarne, klimatyzacja i wentylacja (79)
  Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne (104)
  Instalacje gazowe (7)
  Kalendarze (1)
  Kominki i piece (8)
  Kosztorysowanie (16)
  Kowalstwo (4)
  Mechanika
  Nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe (81)
  Ogród (29)
  Podręczniki szkolne i akademickie (83)
  Prawo (21)
  Przetargi (2)
  Spawalnictwo i ślusarstwo (13)
  Specyfikacje techniczne (38)
  Słowniki (13)
  Transport (1)
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (53)
  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (5)
  Wymagania Techniczne PZITS (2)
  Zarządzanie, ekonomia (8)
Polskie normy (8)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (25)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

DACHY Zasady kształtowania i utrzymywania
47,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
35,00zł netto

36,75zł brutto

 

 

Autor:
Ludwik Latocha, Andrzej Ceglarek, Henryk Domagała, Adam Rynkowski, Franciszek Spyra, Leon Wieczorek

Norma zawiera wymagania dotyczące projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych prądu stałego i przemiennego na napięcie znamionowe nie przekraczające 110 kV oraz sygnalizacyjnych linii kablowych. Zwiera również wymagania dotyczące badań pomontażowych linii kablowych. Norma nie ma odpowiednika w normach międzynarodowych.

Rok wydania 2006
Format A4
Ilość stron 32
Okładka miękka lakierowana

Spis treści:
1.Wstęp
1.1. Zakres normy
1.2. Normy powołane
1.3. Określenia
1.3.1. Linia kablowa
1.3.2. Trasa linii kablowej
1.3.3. Napięcie znamionowe linii kablowej
1.3.4.Osprzęr elektroenergetycznej linii kablowej
1.3.5. Odległość
1.3.6. Odległość pozioma
1.3.7. Odległość pionowa
1.3.8. Skrzyżowanie
1.3.9. Zbliżenie
1.3.10. Osłona linii kablowej
1.3.11. Pomieszczenie kablowe
1.3.12. Kanał kablowy
1.3.13. Tunel kablowy
1.3.14. Szyb kablowy
1.3.15. Estakada kablowa
1.3.16. Drabinka kablowa
1.3.17. Korytko kablowe
1.3.18. Studzienka kablowa
1.3.19. Ściana przeciwpożarowa
1.3.20. Przegroda przeciwpożarowa
1.3.21. Gródź przeciwpożarowa
1.3.22. Osłona trudnopalna
1.2.23. Pozostałe określenia
2.Wymagania ogólne
2.1. Własności urządzeń i materiałów
2.1.1. Kable, osprzęt i materiały pomocnicze
2.1.2. Osłony linii kablowych
2.1.3. Tunele i pomieszczenia kablowe
2.1.4. Kanały kablowe
2.1.5. Szyby kablowe
2.1.6. Estakady kablowe
2.1.7. Osłony otaczające
2.1.8. Studzienki kablowe
2.2. Wybór trasy linii kablowej
2.3. Dobór kabli
2.3.1. Napięcie znamionowe żył
2.3.2. Przekrój żył kabli
2.3.3. Izolacja żył
2.3.4. Powłoki, pancerze i osłony kabli
2.3.5. Rodzaje kabli układanych w wodzie i pod wodą
2.3.6. Rodzaje kabli przeznaczonych do układania w tunelach kablowych, kanałach, osłonach otaczających i w pomieszczeniach
2.4. Ochrona kabli
2.4.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
2.4.2. Ochrona kabli przed korozją
2.4.3. Ochrona kabli przed prądami błądzącymi
2.4.4. Ochrona kabli przed promieniami ultrafioletowymi
2.5. Zasady układania kabli
2.5.1. Wymagania ogólne
2.5.2. Temperatura kabli przy układaniu
2.5.3. Zginanie kabli
2.5.4. Układanie kabli
2.5.5. Pionowe lub pochyłe układanie kabli
2.6. Zakończenie i łączenia kabli
2.6.1.Zakończenia kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, tzn UN  1 kV
2.6.2.Zakończenie kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, tzn. UN  1 kV
2.6.3.Łączenie kabli
2.6.4.Dobór muf i głowic
2.6.5.Miejsce instalowania muf
2.6.6.Własność muf i głowic
2.6.7.Połączenia żył roboczych, żył powrotnych, powłok metalowych i pancerzy kabli
2.6.7.1. Własności elektryczne połączeń
2.6.7.2. Wykonanie połączeń
2.6.8.Ochrona przeciwporażeniowa
2.7.Oznaczenie linii kablowych
2.7.1. Oznaczenie kabli
2.7..2. Oznaczenie trasy
3.Układanie kabli w ziemi
3.1. Układanie kabli bezpośrednio w ziemi
3.1.1. Wymagania ogólne
3.1.2. Głębokość ułożenia kabli w ziemi
3.1.3. Układanie warstwowe kabli
3.1.4. Układanie kabli wzdłuż ulic i dróg
3.1.5. Odległości
3.1.5.1. Odległości między kablami nie należącymi do tej samej linii kablowej
3.1.5.2. Odległości kabli od innych urządzeń podziemnych
3.1.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i z innymi obiektami lub przeszkodami naturalnymi
3.1.6.1. Wymagania ogólne
3.1.6.2. Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli między sobą
3.1.6.3. Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń z rurociągami
3.1.6.4. Wykonanie skrzyżowań z drogami kołowymi
3.1.6.5. Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli z torami szynowymi
3.1.6.6. Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli z rzekami i innymi szlakami wodnymi
3.1.6.7. Zbliżenie kabli z urządzeniami do ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych
3.2. Układanie kabli w osłonach otaczających umieszczonych w ziemi
3.2.1. Postanowienia ogólne
3.2.2. Zbliżenie kabli z urządzeniami do ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych
4.Układanie kabli w kanałach i tunelach
4.1. Wymagania ogólne
4.2. Rozmieszczenie kabli
4.3. Odległości między kablami
4.4. Mocowanie kabli
4.5. Odległości między miejscami zamocowania lub zawieszenia kabla
4.6. Skrzyżowanie
4.7. Prowadzenie w kanałach i tunelach kabli i rurociągów
5.Układanie kabli na mostach, wiaduktach, molach, nadbrzeżach i estakadach kablowych
5.1. Wymagania ogólne
5.2. Sposoby układania kabli
6.Układanie kabli ognioodpornych
7.Układanie kabli w budynkach

7.1. Wymagania ogólne
7.2. Sposoby układania kabli
7.3. Wprowadzanie kabli do budynków
7.4. Przejścia kabli przez ściany i stropy
7.5. Odległości między kablami ułożonymi w budynkach
7.6. Skrzyżowania kabli z innymi kablami i przewodami
7.7. Odległości kabli od rurociągów
7.8. Pomieszczenia kablowe w budynkach
7.9. Szyby kablowe
8.Wymagania pomontażowe
8.1. Oznaczenia żył kabli
8.2. Sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych i powrotnych
8.3. Sprawdzenie rezystancji izolacji żył kabli
8.4. Próba napięciowa izolacji żył kabli
8.5. Sprawdzenie szczelności osłony/powłoki zewnętrznej
8.6. Sprawdzenie rezystancji żył roboczych i powrotnych
8.7. Sprawdzenie pojemności kabli
9.Badania
9.1. Sprawdzenie zgodności wykonania linii kablowej
9.2. Sprawdzenie zgodności kabli i osprzętu
9.3. Wykonanie badań pomontażowych
9.3.1. Sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych i żył powrotnych
9.3.2. Pomiar rezystancji izolacji żył kabla
9.3.3. Próba napięciowa izolacji żył kabla
9.3.4. Próba szczelności osłony/powłoki zewnętrznej
9.3.5. Pomiar rezystancji żył roboczych i powrotnych
9.3.6. Pomiar pojemności kabla
9.4. Ocena wyników badań linii kablowej

Nasze normy i komentarze posiadają autoryzację PKN i są zgodne z aktualnym stanem prawnym.

Data dodania produktu do sklepu: czwartek, 08 luty 2007.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Komentarz do raportu technicznego PKN-CEN/TR 13201-1 oraz do normy PN-EN 13201-2. Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia. Część 2: Wymagania oświetleniowe.
Komentarz do raportu technicznego PKN-CEN/TR 13201-1 oraz do normy PN-EN 13201-2. Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia. Część 2: Wymagania oświetleniowe.
Część D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej 390/2004
Część D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej 390/2004
Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków
Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków
OŚWIETLENIE AWARYJNE W BUDYNKACH - WYMAGANIA I ZASADY ZASILANIA
OŚWIETLENIE AWARYJNE W BUDYNKACH - WYMAGANIA I ZASADY ZASILANIA
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Producent
Inne produkty
Powiadomienia więcej
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Dla Znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!