Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Literatura fachowa » Budownictwo » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (42)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (26)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (131)
Literatura fachowa (1283)
  Architektura i projektowanie (199)
  Audyt energetyczny. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków (13)
  BHP i Ppoż Ocena ryzyka (70)
  Budownictwo (271)
  Budownictwo drewniane (14)
  Budownictwo drogowo-mostowe (58)
  Ekologia i środowisko (41)
  Ekonomia (2)
  Eurokody (12)
  FIDIC (5)
  Geodezja (5)
  Geologia (5)
  Hydrologia (9)
  inne (4)
  Instalacje ciepłownicze, sanitarne, klimatyzacja i wentylacja (82)
  Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne (105)
  Instalacje gazowe (8)
  Kalendarze (1)
  Kominki i piece (8)
  Kosztorysowanie (16)
  Kowalstwo (4)
  Mechanika
  Nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe (83)
  Ogród (29)
  Podręczniki szkolne i akademickie (83)
  Prawo (20)
  Przetargi (2)
  Spawalnictwo i ślusarstwo (12)
  Specyfikacje techniczne (38)
  Słowniki (13)
  Transport (1)
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (55)
  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (5)
  Wymagania Techniczne PZITS (2)
  Zarządzanie, ekonomia (8)
Polskie normy (9)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (26)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

Projektowanie konstrukcji stalowych Cz. 1. Dźwigary kratownicowe, słupy, ramownice.
57,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami
30,00zł netto

31,50zł brutto

 

Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami

Stanisława Garwacka-Piórkowska

Irena Cios

W skrypcie zamieszczono podstawowe wiadomości dotyczące nowej klasyfikacji gruntów, rodzajów fundamentów i konstrukcji oporowych, zasad określania kategorii geotechnicznej obiektów oraz wyznaczania parcia gruntu na konstrukcje oporowe. Przedstawiono ogólne zasady projektowania typowych fundamentów bezpośrednich, ścian oporowych i ścianek szczelnych z uwzględnieniem Eurokodów. Zawarto także przykłady obliczeniowe ław i stóp fundamentowych obciążonych osiowo i mimośrodowo, ściany oporowej płytowo-kątowej oraz ścianki szczelnej wspornikowej i kotwionej jednokrotnie.
Rok: 2014
Stron: 200
ISBN: 978-83-7814-254-6
 

5

SPIS TREŚCI

Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1. FUNDAMENTY BUDOWLI – WIADOMOŚCI OGÓLNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1. Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. Rodzaje fundamentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. OKREŚLANIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO. . 13

2.1. Schemat obliczeniowy podłoża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2. Zasady nowej klasyfi kacji gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.3. Metody ustalania parametrów geotechnicznych podłoża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.4. Kategorie geotechniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3. ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ POD FUNDAMENTAMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.1. Rozkład naprężeń w poziomie posadowienia fundamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.2. Rozkład naprężeń w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentu według

PN-81/B-03020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.3. Rozkład naprężeń w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentu według

PN-EN 1997-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4. ZASADY PROJEKTOWANIA POSADOWIEŃ BEZPOŚREDNICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.1. Metody projektowania posadowień bezpośrednich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.2. Stany graniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.3. Sprawdzenie stanów granicznych nośności konstrukcji i podłoża w sytuacjach trwałych

i przejściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.3.1. Zniszczenie na skutek wypierania gruntu spod fundamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.3.2. Utrata stateczności na skutek przesunięcia (poślizgu) fundamentu po gruncie . . . 41

4.4. Podejścia obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.5. Stany graniczne użytkowalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.5.1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.5.2. Graniczne wartości przemieszczeń fundamentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.5.3. Zasada obliczania osiadań fundamentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.5.4. Maksymalna różnica osiadań smax, obrót  i odkształcenie kątowe max . . . . . . . 50

4.5.5. Strzałka wygięcia  

4.5.6. Przechylenie budowli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5. OBLICZANIE FUNDAMENTÓW OPARTYCH BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE . . . . . . 52

5.1. Głębokość posadowienia fundamentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.2. Projektowanie ław fundamentowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

6

5.2.1. Sprawdzanie warunków nośności podłoża gruntowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5.2.2. Obliczenia wytrzymałościowe ław fundamentowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5.3. Projektowanie stóp fundamentowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.3.1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.3.2. Sprawdzanie warunków nośności podłoża gruntowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.3.3. Obliczenia wytrzymałościowe stóp fundamentowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

6. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE ŁAW FUNDAMENTOWYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6.1. Ława obciążona osiowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6.1.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia ławy fundamentowej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

6.1.2. Obliczenie nośności ławy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

6.1.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6.1.4. Obliczenia wytrzymałościowe ławy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6.2. Ława „przy sąsiedzie” obciążona mimośrodowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6.2.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia ławy fundamentowej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

6.2.2. Obliczenie nośności ławy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

6.2.3. Obliczenia wytrzymałościowe ławy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

7. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE STÓP FUNDAMENTOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7.1. Stopa fundamentowa obciążona osiowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7.1.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7.1.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

7.1.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

7.1.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

7.2. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo – siła pionowa przyłożona w osi słupa

i siła pozioma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

7.2.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

7.2.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

7.2.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

7.2.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

7.3. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo – dwa układy obciążeń działających

w jednej płaszczyźnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

7.3.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

7.3.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

7.3.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

7.3.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

7.4. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo w obu kierunkach . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

7.4.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

7.4.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

7.4.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

7.4.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

8. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE STANU GRANICZNEGO UŻYTKOWANIA. . . . . . . . . 132

8.1. Osiadanie stopy fundamentowej hali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

8.2. Obliczenie przemieszczeń fundamentów obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

7

9. KONSTRUKCJE OPOROWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

9.1. Rodzaje konstrukcji oporowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

9.2. Wyznaczanie parcia i odporu gruntu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

9.2.1. Parcie spoczynkowe gruntu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

9.2.2. Wartości graniczne parcia i odporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

9.3. Stany graniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

9.3.1. Stan graniczny nośności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

9.3.2. Stan graniczny użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

9.4. Ściany oporowe płytowe – zasady obliczania i konstruowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

9.5. Ścianki szczelne stalowe – zasady obliczania (metody klasyczne) . . . . . . . . . . . . . . . . 161

10. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY ŚCIANY OPOROWEJ PŁYTOWO-KĄTOWEJ . . . . . . . 163

10.1. Parametry geotechniczne podłoża oraz zasypki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

10.2. Obciążenia działające na ścianę oporową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

10.3. Sprawdzenie stanów granicznych gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

10.3.1. Wypieranie gruntu spod płyty fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

10.3.2. Nośność ze względu na ścięcie (przesunięcie) gruntu w poziomie posadowienia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

10.3.3. Sprawdzenie stanu granicznego równowagi (EQU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

10.4. Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji ściany oporowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

10.4.1. Płyta pionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

10.4.2. Płyta pozioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

11. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE ŚCIANEK SZCZELNYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

11.1. Ścianka szczelna niezakotwiona, dołem utwierdzona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

11.1.1. Parametry geotechniczne podłoża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

11.1.2. Wyznaczenie parcia i odporu gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

11.1.3. Określenie potrzebnego zagłębienia ścianki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

11.1.4. Obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

11.1.5. Dobór profi lu ścianki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

11.2. Ścianka szczelna zakotwiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

11.2.1. Parametry geotechniczne podłoża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

11.2.2. Wyznaczenie parcia i odporu gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

11.2.3. Określenie potrzebnego zagłębienia ścianki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

11.2.4. Określenie wartości reakcji na podporze ścianki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

11.2.5. Obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

11.2.6. Dobór profi lu ścianki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 09 styczeń 2015.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego
Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 1
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 1
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2
Projektowanie podłóg przemysłowych
Projektowanie podłóg przemysłowych
Konstrukcje wsporcze dźwignic
Konstrukcje wsporcze dźwignic
Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszyt 1 z płytą CD-ROM
Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszyt 1 z płytą CD-ROM
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Producent
Inne produkty
Powiadomienia więcej
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami
Dla Znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!