Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Literatura fachowa » Budownictwo » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (40)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (18)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (124)
Literatura fachowa (1186)
  Architektura i projektowanie (183)
  Audyt energetyczny. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków (9)
  BHP i Ppoż Ocena ryzyka (68)
  Budownictwo (260)
  Budownictwo drewniane (13)
  Budownictwo drogowo-mostowe (55)
  Ekologia i środowisko (33)
  Ekonomia (2)
  Eurokody (11)
  FIDIC (5)
  Geodezja (5)
  Geologia (5)
  Hydrologia (9)
  inne (4)
  Instalacje ciepłownicze, sanitarne, klimatyzacja i wentylacja (67)
  Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne (95)
  Instalacje gazowe (5)
  Kalendarze (1)
  Kominki i piece (8)
  Kosztorysowanie (11)
  Kowalstwo (3)
  Mechanika
  Nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe (77)
  Ogród (27)
  Podręczniki szkolne i akademickie (78)
  Prawo (20)
  Przetargi (2)
  Spawalnictwo i ślusarstwo (12)
  Specyfikacje techniczne (38)
  Słowniki (13)
  Transport (1)
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (52)
  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (4)
  Wymagania Techniczne PZITS (2)
  Zarządzanie, ekonomia (8)
Polskie normy (8)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (25)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

Projektowanie konstrukcji stalowych Część 2 Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska
67,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami
30,00zł netto

31,50zł brutto

 

Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami

Stanisława Garwacka-Piórkowska

Irena Cios

W skrypcie zamieszczono podstawowe wiadomości dotyczące nowej klasyfikacji gruntów, rodzajów fundamentów i konstrukcji oporowych, zasad określania kategorii geotechnicznej obiektów oraz wyznaczania parcia gruntu na konstrukcje oporowe. Przedstawiono ogólne zasady projektowania typowych fundamentów bezpośrednich, ścian oporowych i ścianek szczelnych z uwzględnieniem Eurokodów. Zawarto także przykłady obliczeniowe ław i stóp fundamentowych obciążonych osiowo i mimośrodowo, ściany oporowej płytowo-kątowej oraz ścianki szczelnej wspornikowej i kotwionej jednokrotnie.
Rok: 2014
Stron: 200
ISBN: 978-83-7814-254-6
 

5

SPIS TREŚCI

Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1. FUNDAMENTY BUDOWLI – WIADOMOŚCI OGÓLNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1. Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. Rodzaje fundamentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. OKREŚLANIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO. . 13

2.1. Schemat obliczeniowy podłoża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2. Zasady nowej klasyfi kacji gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.3. Metody ustalania parametrów geotechnicznych podłoża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.4. Kategorie geotechniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3. ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ POD FUNDAMENTAMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.1. Rozkład naprężeń w poziomie posadowienia fundamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.2. Rozkład naprężeń w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentu według

PN-81/B-03020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.3. Rozkład naprężeń w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentu według

PN-EN 1997-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4. ZASADY PROJEKTOWANIA POSADOWIEŃ BEZPOŚREDNICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.1. Metody projektowania posadowień bezpośrednich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.2. Stany graniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.3. Sprawdzenie stanów granicznych nośności konstrukcji i podłoża w sytuacjach trwałych

i przejściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.3.1. Zniszczenie na skutek wypierania gruntu spod fundamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.3.2. Utrata stateczności na skutek przesunięcia (poślizgu) fundamentu po gruncie . . . 41

4.4. Podejścia obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.5. Stany graniczne użytkowalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.5.1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.5.2. Graniczne wartości przemieszczeń fundamentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.5.3. Zasada obliczania osiadań fundamentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.5.4. Maksymalna różnica osiadań smax, obrót  i odkształcenie kątowe max . . . . . . . 50

4.5.5. Strzałka wygięcia  

4.5.6. Przechylenie budowli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5. OBLICZANIE FUNDAMENTÓW OPARTYCH BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE . . . . . . 52

5.1. Głębokość posadowienia fundamentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.2. Projektowanie ław fundamentowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

6

5.2.1. Sprawdzanie warunków nośności podłoża gruntowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5.2.2. Obliczenia wytrzymałościowe ław fundamentowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5.3. Projektowanie stóp fundamentowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.3.1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.3.2. Sprawdzanie warunków nośności podłoża gruntowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.3.3. Obliczenia wytrzymałościowe stóp fundamentowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

6. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE ŁAW FUNDAMENTOWYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6.1. Ława obciążona osiowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6.1.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia ławy fundamentowej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

6.1.2. Obliczenie nośności ławy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

6.1.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6.1.4. Obliczenia wytrzymałościowe ławy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6.2. Ława „przy sąsiedzie” obciążona mimośrodowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6.2.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia ławy fundamentowej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

6.2.2. Obliczenie nośności ławy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

6.2.3. Obliczenia wytrzymałościowe ławy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

7. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE STÓP FUNDAMENTOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7.1. Stopa fundamentowa obciążona osiowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7.1.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7.1.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

7.1.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

7.1.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

7.2. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo – siła pionowa przyłożona w osi słupa

i siła pozioma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

7.2.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

7.2.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

7.2.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

7.2.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

7.3. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo – dwa układy obciążeń działających

w jednej płaszczyźnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

7.3.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

7.3.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

7.3.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

7.3.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

7.4. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo w obu kierunkach . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

7.4.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

7.4.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

7.4.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

7.4.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

8. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE STANU GRANICZNEGO UŻYTKOWANIA. . . . . . . . . 132

8.1. Osiadanie stopy fundamentowej hali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

8.2. Obliczenie przemieszczeń fundamentów obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

7

9. KONSTRUKCJE OPOROWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

9.1. Rodzaje konstrukcji oporowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

9.2. Wyznaczanie parcia i odporu gruntu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

9.2.1. Parcie spoczynkowe gruntu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

9.2.2. Wartości graniczne parcia i odporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

9.3. Stany graniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

9.3.1. Stan graniczny nośności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

9.3.2. Stan graniczny użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

9.4. Ściany oporowe płytowe – zasady obliczania i konstruowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

9.5. Ścianki szczelne stalowe – zasady obliczania (metody klasyczne) . . . . . . . . . . . . . . . . 161

10. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY ŚCIANY OPOROWEJ PŁYTOWO-KĄTOWEJ . . . . . . . 163

10.1. Parametry geotechniczne podłoża oraz zasypki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

10.2. Obciążenia działające na ścianę oporową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

10.3. Sprawdzenie stanów granicznych gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

10.3.1. Wypieranie gruntu spod płyty fundamentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

10.3.2. Nośność ze względu na ścięcie (przesunięcie) gruntu w poziomie posadowienia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

10.3.3. Sprawdzenie stanu granicznego równowagi (EQU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

10.4. Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji ściany oporowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

10.4.1. Płyta pionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

10.4.2. Płyta pozioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

11. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE ŚCIANEK SZCZELNYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

11.1. Ścianka szczelna niezakotwiona, dołem utwierdzona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

11.1.1. Parametry geotechniczne podłoża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

11.1.2. Wyznaczenie parcia i odporu gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

11.1.3. Określenie potrzebnego zagłębienia ścianki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

11.1.4. Obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

11.1.5. Dobór profi lu ścianki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

11.2. Ścianka szczelna zakotwiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

11.2.1. Parametry geotechniczne podłoża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

11.2.2. Wyznaczenie parcia i odporu gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

11.2.3. Określenie potrzebnego zagłębienia ścianki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

11.2.4. Określenie wartości reakcji na podporze ścianki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

11.2.5. Obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

11.2.6. Dobór profi lu ścianki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 09 styczeń 2015.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego
Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 1
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 1
Projektowanie podłóg przemysłowych
Projektowanie podłóg przemysłowych
Konstrukcje wsporcze dźwignic
Konstrukcje wsporcze dźwignic
Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszyt 1 z płytą CD-ROM
Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszyt 1 z płytą CD-ROM
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Producent
Inne produkty
Powiadomienia więcej
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami
Dla Znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!