Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Cenniki » BISTYP-CONSULTING » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (40)
  BISTYP-CONSULTING (8)
  IDM (3)
  INNE
  ORGBUD-SERWIS (1)
  SEKOCENBUD (25)
  WACETOB (3)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (18)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (128)
Literatura fachowa (1254)
Polskie normy (8)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (25)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

DACHY Zasady kształtowania i utrzymywania
47,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH 2 kw 2019
215,74zł netto

233,00zł brutto

ZAWSZE BIEŻĄCY KWARTAŁ

Cena katalogowa 243zł

Wydawnictwo zawiera największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z nowymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.

Publikowane wskaźniki cen służą do: szacowania kosztów inwestycji, szacowania nieruchomości, szkód majątkowych, obliczania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), w przypadku dofinansowania ich z budżetu państwa i ZZK dla inwestycji pozabudżetowych. Tworzą również podstawy do opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich, ofertowych w przetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen w postępowaniu bezprzetargowym.

Wydawnictwo zawiera ceny jednostkowe rynkowe (zobacz więcej spis treści)

 • robót: budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, inżynieryjnych (drogowych, sieciowych itp.);
 • obiektów (z zakresu różnego rodzaju budownictwa), szczególnie przydatne jako obiekty modelowe przy szacowaniu kosztów inwestycji, sporządzaniu Zbiorczych Zestawień Kosztów (ZZK) oraz Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI);

  Znajdują się w nim również wskaźniki procentowe: kosztów dokumentacji projektowej, usług związanych z budownictwem: nadzoru autorskiego, inwestorskiego, inwestora zastępczego itp. Głównym celem tych wskaźników jest zabezpieczenie w budżecie inwestycji wysokości nakładów na te elementy.

  Na życzenie naszych odbiorców, stale rozszerzamy zakres kolejnych wydań o nowe wskaźniki na roboty (nowe technologie) i nowe wskaźniki na obiekty.

  Spis Treści


  INFORMACJE PODSTAWOWE


  BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH

  DANE SZCZEGÓŁOWE  - informują o wartości składników kalkulacyjnych, przyjętych do obliczenia cen jednostkowych: stawka robocizny, koszty materiałów, narzuty (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), a także o poziomie cen, w jakim sporządzono kalkulacje

  I. CENNIK ROBÓT INWESTYCYJNYCH

  1. Roboty ziemne

  1.1 Roboty przygotowawcze - kod CPV 45111200-0

  1.1.1 Karczowanie drzew i zagajników
  1.1.2 Pomiary przy wykopach fundamentowych
  1.1.3 Ręczne i mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
  1.1.4 Układanie i rozbieranie płyt drogowych (czasowe drogi kołowe i place)

  1.2 Roboty ziemne zmechanizowane - kod CPV 45111200-0

  1.2.1 Roboty ziemne wyk. koparkami o poj. 0,15 - 1,20 m3 - przedsiębiernymi z transportem urobku na odl. do 1km
  1.2.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 0.15m3 - 1,20 m3 z transportem urobku na odl. do 1km
  1.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. 0.25m3 -1,0 m3 z transportem urobku na odl. do 1km
  1.2.4 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. 0.25m3 - 1,20m3 z transportem urobku na odl. do 1km
  1.2.5 Roboty wyk. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15m3 - 0,60m3, w gruncie, zmagazynowanym w hałdach z transportem urobku na odl. do 1km
  1.2.6 Roboty wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 0.15m3 - 0,60m3, w gruncie zmagazynowanym w hałdach z transportem urobku odl. do 1km
  1.2.7 Nakłady uzupełniające za dalsze 0.5km transportu ponad 1km sam. samowyładow-grunt kat. 1-4
  1.2.8 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi 0.15m3 -1,20 m3
  1.2.9 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi0.15m3 - 1,20m3
  1.2.10 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi0,25m3 - 1,0m3
  1.2.11 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 - 0,60m3
  1.2.12 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami chwytak. 0,25 m3 - 0,40 m3
  1.2.13 Wykopy wyk. na odkład z przemieszcz. gruntu na odl. 10 m - 60 m, spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) - 74kW(100KM)
  1.2.14 Zasypywanie wykopów spycharkami 55kW (75KM) -75kW(100KM) z przemieszcz. gruntu na odl. do 10m
  1.2.15 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) -74kW (100KM)
  1.2.16 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m - 10,0 m spycharkami 55kW (75KM) - 74kW(100KM)
  1.2.17 Zagęszczanie nasypów ubijakami mech., zagęszczarkami, walcami - grunty 1-4

  1.3 Ręczne roboty ziemne - kod CPV 45111200-0

  1.3.1 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowył.do 5T na odl.1 km
  1.3.2 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, na odl.do 10 m
  1.3.3 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m, na odkład, przy zagłębieniu do 1,5m
  1.3.4 Ręczne wykopanie dołów o pow. do 0,2 m2 i głęb. do 0,7m
  1.3.5 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowiezionej lub leżącej na odkładzie
  1.3.6 Wykopy liniowe o ścianach pionowych z wydob. urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - o głęb. do 3,0 m, szer. 0,8-4,5 m
  1.3.7 Wykopy liniowe o ścianach pionowych z wydob. urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - o głęb. do 6,0 m, szer. 0,8-4,5 m
  1.3.8 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych - głęb. do 3,0 m, szer. 0,8-4,5 m
  1.3.9 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych - głęb. do 6,0 m, szer. 0,8-4,5 m
  1.3.10 Umocnienie ścian wykopów liniowych o szer. do 1,0 m, balami drewnianymi wraz z rozbiórką, przy głęb. 3,0 - 6,0 m
  1.3.11 Umocnienia pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1,0 m, wypraskami stalowymi wraz z rozbiórką, przy zagłęb. 3,0 - 6,0 m
  1.3.12 Umocnienie wykopów liniowych o szer. do 1,0 - 3,20 m, grunt nawodniony - grodzice wbijane pionowo na głęb. 3,0 - 6,0 m
  1.3.13 Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi lub wypraskami pod obiekty specjalne głęb. do 3,0 - 6,0 m

  1.4 Roboty wykończeniowe i towarzyszące- kod CPV 45111200-0

  1.4.1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3,0 m
  1.4.2 Plantowanie ręczne lub mech. pow. gruntu rodzimego

  1.5 Odwodnienie wykopów- kod CPV 45111240-2

  1.5.1 Igłofiltry wpłukiwane w grunt głęb. 4,0 - 8,0m
  1.5.2 Podsypki filtracyjne z piasku, żwiru
  1.5.3 Drenaże rurowe jednorzędowe, korytkowe
  1.5.4 Rurociągi tymczasowe - żeliwne, stalowe
  1.5.5 Studzienki rewizyjne, zbiorcze, połączeniowe i osadniki piasku

  1.6 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych- kod CPV 45112200-0

  1.6.1 Ręczne kopanie rowów dla kabli
  1.6.2 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli
  1.6.3 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli
  1.6.4 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli
  1.6.5 Wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych

  1.7 Geosyntetyki w robotach ziemnych - kod CPV 45111200-0

  1.7.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami i geosiatkami
  1.7.2 Separacja warstw gruntu
  1.7.3 Drenaż korytkowy i powierzchniowy
  1.7.4 Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami i geokratami
  1.7.5 Hydroizolacja gruntu geomembranami

  1.8 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G-62 - kod CPV 45262210-6

  1.8.1 Scianki z grodzic - wbijanie i wyciąganie


  2. Roboty budowlane

  2.1 Konstrukcje murowe - kod CPV 45262500-6

  2.1.1 Fundamenty, ściany podziemia
  2.1.2 Ściany budynków jednokondygnac z cegieł pełnych, dziurawki lub kratówki
  2.1.3 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z cegieł kratówek K-3
  2.1.4 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek K-3
  2.1.5 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego
  2.1.6 Ściany budynków jednokondygnac. z pustaków typu MAX
  2.1.7 Ściany bud. jednokondygnac. o wys. do 4,5 m, grub. 25 cm, z bloczków beton.
  2.1.8 Ściany szczelinowe, warstwowe budynków
  2.1.9 Ściany budynków z bloczków \"NFD\"
  2.1.10 Ściany z pustaków styropianowych
  2.1.11 Ściany systemu YTONG - murowanie pierwszej warstwy
  2.1.12 Ściany piwnic z bloczków YTONG
  2.1.13 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG
  2.1.14 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG
  2.1.15 Ściany budynków z bloków modułowych YTONG
  2.1.16 Ścianki działowe z bloczków YTONG
  2.1.17 Nadproża YTONG w kształtkach U
  2.1.18 Nadproża prefabrykowane YTONG - typ YN
  2.1.19 Nadproża zespolone YTONG - typ YF
  2.1.20 Ściany budynków z pustaków ceramicznych \"POROTHERM\"
  2.1.21 Ściany z bloków i cegieł SILKA
  2.1.22 Wymurowanie słupów i filarków międzyokiennych
  2.1.23 Gzymsy
  2.1.24 Ścianki działowe - różne
  2.1.25 Kominy wolnostojące, kanały spalinowe
  2.1.26 Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów
  2.1.27 Sklepienia płaskie
  2.1.28 Prefabrykowane nadproża, podokienniki, schody

  2.2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4

  2.2.1 Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe (bez zbrojenia)
  2.2.2 Stopy fundamentowe betonowe i żelbetowe (bez zbrojenia)
  2.2.3 Płyty fundamentowe żelbetowe (bez zbrojenia)
  2.2.4 Ściany betonowe i żelbetowe (bez zbrojenia)
  2.2.5 Słupy żelbetowe prostokątne i okrągłe (bez zbrojenia)
  2.2.6 Rygle i przekrycia ścian żelbetowych (bez zbrojenia)
  2.2.7 Stropy typu DZ, Akermana, Fert, Teriva
  2.2.8 Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe CERAM 50 B
  2.2.9 Płyty stropowe Filigran
  2.2.10 Płyty stropowe żelbetowe płaskie (bez zbrojenia)
  2.2.11 Wieńce monolityczne
  2.2.12 Stopnie betonowe, schody żelbetowe (bez zbrojenia)
  2.2.13 Gzymsy, balkony i daszki żelbetowe (bez zbrojenia)
  2.2.14 Konstrukcje ryglowe-słupy (bez zbrojenia)
  2.2.15 Ściany oporowe żelbetowe (bez zbrojenia)
  2.2.16 Podłoża betonowe fundament. pod maszyny
  2.2.17 Kanały wewn. fundamentowe, gniazda dla śrub kotwiących
  2.2.18 Fundamenty blokowe (bez zbrojenia)
  2.2.19 Fundamenty ścianowo-ramowe (bez zbrojenia)
  2.2.20 Ściany fundamentów ścianowo-ramowych (bez zbrojenia)
  2.2.21 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych.
  2.2.22 Deskowania tradycyjne
  2.2.23 Deskowania systemowe PERI UNO

  2.3 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych - kod CPV 45262800-4

  2.3.1 Słupy żelbetowe w stopach szklankowych
  2.3.2 Słupy łączone za pomocą spawania
  2.3.3 Belki, podciągi, spoczniki, płyty ścienne, dachowe

  2.4 Wiercenie, cięcie i frezowanie techniką diamentową - kod CPV 45262300-4

  2.4.1 Wiercenie otworów w betonie zbrojonym
  2.4.2 Wiercenie otworów w betonie niezbrojonym
  2.4.3 Wiercenie otworów w cegle
  2.4.4 Cięcie betonu zbrojonego
  2.4.5 Cięcie betonu niezbrojonego
  2.4.6 Cięcie ścian z cegieł
  2.4.7 Frezowanie powierzchni betonowych

  2.5 Konstrukcje drewniane - kod CPV 45261100-5

  2.5.1 Więźby dachowe
  2.5.2 Dachy z wiązarów deskowych
  2.5.3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej
  2.5.4 Deskowanie i łacenie połaci dachowych
  2.5.5 Stropy drewniane

  2.6 Pokrycia dachowe - kod CPV 45261210-9; 45261300-7

  2.6.1 Pokrycie dachów papą asfaltową
  2.6.2 Pokrycie dachu papą zgrzewalną
  2.6.3 Pokrycie dachów, dachówką bitumiczną
  2.6.4 Pokrycie dachówką ceramiczną, cementową
  2.6.5 Pokrycie dachów płytami poliestrowymi
  2.6.6 Pokrycie dachów blachą ocynkowaną
  2.6.7 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną
  2.6.8 Pokrycie dachu materiałem Isoflam P.S.
  2.6.9 Pokrycie dachu blachą miedzianą
  2.6.10 Rynny dachowe, rury spustowe
  2.6.11 Osadzenie okien w połaci dachowej

  2.7 Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6

  2.7.1 Izolacje powłokowe z lepiku asfaltowego na gorąco
  2.7.2 Izolacje powłokowe z emulsji asfaltowej
  2.7.3 Izolacje powłokowe z past emulsyjnych
  2.7.4 Izolacje powłokowe z lepiku asfaltowego na zimno
  2.7.5 Izolacje przeciwwilgociowe papą na lepiku
  2.7.6 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
  2.7.7 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenoej
  2.7.8 Izolacje w technologii DEITERMANN
  2.7.9 Folie dachowe
  2.7.10 Izolacje z papy asfaltowej na sucho
  2.7.11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
  2.7.12 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
  2.7.13 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych
  2.7.14 Izolacje cieplne z płyt ze szkła piankowego
  2.7.15 Izolacje cieplne z wełny szklanej
  2.7.16 Ocieplenie ścian płytami ze sztywnej pianki poliuretanowej ze ścianką dociskową
  2.7.17 Izolacje cieplne z kruszyw sztucznych
  2.7.18 Izolacje z blach chromowo-niklowych

  2.8 Tynki i okładziny wewnętrzne - kod CPV 45410000-4

  2.8.1 Tynki wewnętrzne, zwykłe kat. 3
  2.8.2 Tynki wewnętrzne cementowe
  2.8.3 Tynki wewn. z mieszanki tynkarskiej \"YTONG\"
  2.8.4 Licowanie ścian płytkami glazurowymi na zaprawie, spoiny z masy fugowe
  2.8.5 Licowanie ścian płytkami glazurowymi na masie klejącej, spoinowanie masą fugową
  2.8.6 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
  2.8.7 Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych
  2.8.8 Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych
  2.8.9 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych
  2.8.10 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych i kształtowników stalowych
  2.8.11 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi
  2.8.12 Wewn. gładzie gipsowe na ścianach i sufitach
  2.8.13 Tynki wewn.z gipsu wykonywane ręcznie i mechanicznie

  2.9 Tynki i okładziny zewnętrzne - kod CPV 45410000-4

  2.9.1 Tynki zewn. zwykłe kat. 3, tynki nakrapiane, wykonywane ręcznie
  2.9.2 Tynki zewn. zwykłe kat. 3, tynki nakrapiane wykonywane mechanicznie
  2.9.3 Tynki zewn. cementowe kat. 3, tynki nakrapiane wykonywane ręcznie
  2.9.4 Tynki zewn. cementowe nakrapiane wykonywane mechanicznie
  2.9.5 Tynki zewn. z mieszanki tynkarskiej \"YTONG\"
  2.9.6 Tynki zewnętrzne ATLAS
  2.9.7 Akrylowe tynki dekoracyjne ATLAS
  2.9.8 Obłożenie ścian płytkami terakotowymi
  2.9.9 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi
  2.9.10 Okładziny z masy lastryko płukane, cokołów
  2.9.11 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną
  2.9.12 Okładzina typu \"SIDING\"

  2.10 Stolarka - kod CPV 45421100-5

  2.10.1 Okna drewniane zespolone, drzwi balkonowe
  2.10.2 Okna drewniane jednoramowe
  2.10.3 Ościeżnice, skrzydła drzwiowe, drzwi piwniczne
  2.10.4 Okna jednoramowe, jednokomorowe z PCV, \"Veka\", drzwi balkonowe
  2.10.5 Ruszty drewniane pod boazerie, montaż boazerii
  2.10.6 Bramy garażowe
  2.10.7 Parapety drewniane

  2.11 Podłogi i posadzki - kod CPV 45262800-4; 45432100-5

  2.11.1 Podkłady pod posadzki
  2.11.2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki
  2.11.3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej \"CERESIT\", \"ATLAS\"
  2.11.4 Posadzki z płytek ceramicznych (terakota)
  2.11.5 Posadzki z płytek lastrykowych
  2.11.6 Posadzki cementowe wraz z cokolikami
  2.11.7 Posadzki wylewane asfaltowe
  2.11.8 Posadzki lastrykowe jednowarstwowe
  2.11.9 Podłogi z drewna, posadzki z PCW, wykładziny z tworzyw sztucznych i tekstylne

  2.12 Posadzki przemysłowe: epoksydowe, polimerowe - kod CPV 45432100-5

  2.12.1 Posadzki przemysłowe - BAUTECH
  2.12.2 Posadzki bezspoinowe PERAN
  2.12.3 Posadzki przemysłowe

  2.13 Nawierzchnie sportowe - kod CPV 45432100-5

  2.13.1 Syntetyczne nawierzchnie sportowe
  2.13.2 Podłogi sportowe z nawierzchnią drewnianą
  2.13.3 Podłogi sportowe z nawierzchnią z wyładzin sportowych

  2.14 Szklenie - kod CPV 45441000-0

  2.14.1 Szklenie ram

  2.15 Malowanie - kod CPV 45442100-8

  2.15.1 Malowanie farbą wapienną z dodatkiem farby emulsyjnej
  2.15.2 Malowanie farbą emulsyjną tynków zewnętrznych
  2.15.3 Malowanie farbą wapienną
  2.15.4 Malowanie farbą klejową
  2.15.5 Malowanie zwykłą farbą olejną
  2.15.6 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie
  2.15.7 Tapetowanie ścian
  2.15.8 Powłoki ścienne PERAN
  2.15.9 Malowanie tynków zewnętrznych
  2.15.10 Malowanie farbą olejną okien, drzwi, podłóg, elementów metalowych
  2.15.11 Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników , rur
  2.15.12 Czyszczenie ręczne i mechaniczne powierzchni
  2.15.13 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni
  2.15.14 Suszenie piasku
  2.15.15 Czyszczenie strumieniowo-ścierne
  2.15.16 Malowanie pędzlem konstrukcji

  2.16 Mieszanki betonowe - kod CPV 45262300-4

  2.16.1 Mieszanki betonu zwykłego
  2.16.2 Zaprawy

  2.17 Ogrodzenia - kod CPV 45342000-6

  2.17.1 Ogrodzenia
  2.17.2 Słupy przybramowe, typowe wrota
  2.17.3 Cokoły ogrodzeniowe

  2.18 Ślusarka okienna i drzwiowa z elementów stalowych - kod CPV 45421000-4

  2.18.1 Okna stalowe
  2.18.2 Drzwi stalowe , wrota do garaży, bramy przesuwne

  2.19 Ślusarka - aluminium - kod CPV 45421100-5

  2.19.1 Okna, witryny, drzwi aluminiowe

  2.20 Roboty kamieniarskie (bez kosztu elementów kamiennych) - kod CPV 45262510-9

  2.20.1 Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych.
  2.20.2 Obramienia otworów z elementów kamiennych
  2.20.3 Podokienniki, półki, lady i nakrywy
  2.20.4 Okładziny gzymsów i pasów
  2.20.5 Pasy, gzymsy i nakrywy
  2.20.6 Okładziny słupów i kolumn
  2.20.7 Słupy i kolumny z bloków kamiennych
  2.20.8 Pilastry z bloków kamiennych
  2.20.9 Okładziny balustrad
  2.20.10 Balustrady z bloków kamiennych
  2.20.11 Posadzki pełne z el. prostokąt. kamiennych
  2.20.12 Stopnie proste kamienne
  2.20.13 Kominki i postumenty
  2.20.14 Okładziny ścian i pilastrów z płyt
  2.20.15 Obramienia otworów płytami
  2.20.16 Podokienniki i półki
  2.20.17 Okładziny gzymsów i pasów
  2.20.18 Okładziny słupów i kolumn
  2.20.19 Posadzki z płyt i okładziny schodów
  2.20.20 Obróbka powierzchni surowych płaskich
  2.20.21 Obróbka profili na powierzchni płaskiej
  2.20.22 Mechaniczne szlifowanie płaszczyzn
  2.20.23 Mechaniczne polerowanie (mat., połysk)
  2.20.24 Ręczne szlifowanie płaszczyzn
  2.20.25 Ręczne półpolerowanie (mat., połysk)
  2.20.26 Ręczne polerowanie (połysk)
  2.20.27 Szlifowanie ręczne boczków
  2.20.28 Ręczne półpolerowanie boczków
  2.20.29 Ręczne polerowanie boczków
  2.20.30 Szlifowanie profili
  2.20.31 Szlifowanie krawędzi
  2.20.32 Polerowanie profili
  2.20.33 Polerowanie krawędzi

  2.21 Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45320000-6

  2.21.1 Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti
  2.21.2 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF ręcznie
  2.21.3 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną
  2.21.4 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF agregatem malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym
  2.21.5 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS ręcznie
  2.21.6 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS agregatem malarskim
  2.21.7 Wykonanie zabezpieczenia środkiem antigraffiti Epasit ag
  2.21.8 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti - naklejanie folii
  2.21.9 Usuwanie graffiti środkami AGS
  2.21.10 Usuwanie graffiti środkami 3M Antigraffiti
  2.21.11 Mycie powierzchni pokrytej środkiem do usuwania graffiti
  2.21.12 Mycie powierzchni pokrytej graffiti

  2.22 Docieplenia ścian budynków mieszkalnych - kod CPV 45321000-3

  2.22.1 Docieplenie ścian płytami POSS-70
  2.22.2 Docieplenie ścian zewnętrznych system BOLIX
  2.22.3 Docieplenie ścian zewnętrznych w technologii \'JOBI - SYSTEM\'
  2.22.4 Docieplenie ścian zewnętrznych w technologii \'DRYVIT\'
  2.22.5 Docieplenie ścian zewnętrznych w systemie \'CORECTA\'
  2.22.6 Docieplenie ścian budynku - system \"ATLAS-STOPTER\" - z kosztem rusztowań zewnętrznych
  2.22.7 Docieplenie ścian zewnętrznych SYSTEM ATLAS
  2.22.8 Docieplenie ścian zewnętrznych SYSTEM CERESIT

  2.23 Lekka obudowa ścian i dachów - kod CPV 45262400-5

  2.23.1 Lekka obudowa ścian
  2.23.2 Lekka obudowa dachów


  3. Konstrukcje metalowe

  3.1 Konstrukcje stalowe - kod CPV 45262400-5

  3.1.1 Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach
  3.1.2 Hale typu lekkiego
  3.1.3 Konstrukcje podparć, zawieszeń, osłon

  3.2 Konstrukcje aluminiowe - kod CPV 45262400-5; 45421100-5

  3.2.1 Konstrukcje aluminiowe


  4. Instalacje sanitarne wewnętrzne

  4.1 Instalacje wodociągowe z rur stalowych - kod CPV 45330000-9

  4.1.1 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych
  4.1.2 Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych
  4.1.3 Dodatki za wykonanie podejść dopływowych, do zaworów wypływowych, hydrantów, baterii itp.
  4.1.4 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustępowych
  4.1.5 Dodatek za wyk. obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
  4.1.6 Dodatki za wykonanie podejść do wodomierzy śrubowych
  4.1.7 Zawory przelotowe
  4.1.8 Zawory bezpieczeństwa
  4.1.9 Zawory czerpalne
  4.1.10 Baterie
  4.1.11 Zawory hydrantowe, mieszacze natryskowe
  4.1.12 Wodomierze skrzydełkowe
  4.1.13 Szafki hydrantowe, skrzynki do hydrantów
  4.1.14 Próby szczelności, płukanie instalacji
  4.1.15 Urządzenie do podgrzewania wody
  4.1.16 Zbiorniki hydroforowe
  4.1.17 Pompy skrzydełkowe

  4.2 Instalacje wodociągowe z rur PVC - klejonych - kod CPV 45330000-9

  4.2.1 Rurociągi z rur PVC - klejone
  4.2.2 Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z PVC
  4.2.3 Kompensatory z punktami stałymi
  4.2.4 Punkty stałe w rurociągach z PVC
  4.2.5 Dodatki za podejścia dopływowe
  4.2.6 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
  4.2.7 Zawory przelotowe proste, kulowe
  4.2.8 Próba szczelności instalacji wodociągowych

  4.3 Instalacje wodociągowe z rur polipropylenowych - kod CPV 45330000-9

  4.3.1 Rurociągi z rur polipropylenowych montowane w budynkach mieszkalnych
  4.3.2 Rurociągi z rur polipropylenowych montowane w budynkach niemieszkalnych
  4.3.3 Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych
  4.3.4 Kompensatory z punktami stałymi
  4.3.5 Punkty stałe w rurociągach z polipropylenu
  4.3.6 Dodatki za wykonanie podejść do zaworów wypływowych baterii, hydrantów, płuczek
  4.3.7 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
  4.3.8 Zawory przelotowe proste, kulowe
  4.3.9 Próba szczelności instalacji

  4.4 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych - kod CPV 45330000-9

  4.4.1 Rurociągi miedziane
  4.4.2 Kompensatory U-kształtowe gładkie
  4.4.3 Punkty stałe do rur miedzianych
  4.4.4 Podejścia dopływowe
  4.4.5 Podejścia obustronne do wodomierza skrzydełkowego
  4.4.6 Podejścia do pionów wodociągowych
  4.4.7 Montaż zaworów
  4.4.8 Montaż wodomierzy skrzydełkowych
  4.4.9 Filtry siatkowe
  4.4.10 Płukanie instalacji, próby szczelności

  4.5 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9

  4.5.1 Rurociąg z rur żeliwnych kanalizacyjnych
  4.5.2 Rurociągi z PCV kanalizacyjne
  4.5.3 Kanalizacja z rur polietylenowych HDPE GEBERIT
  4.5.4 Rury wywiewne, wpusty, syfony
  4.5.5 Zlewy, zlewozmywaki, umywalki, wanny
  4.5.6 Ustępy, pisuary, bidety

  4.6 Instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych - kod CPV 45331100-7

  4.6.1 Rurociągi z rur stalowych
  4.6.2 Rurociągi z rur polipropylenowych tzw. \"rura w rurze\"
  4.6.3 Montaż szafki z rozdzielaczami do c.o.
  4.6.4 Próba szczelności instalacji c.o.
  4.6.5 Zawory
  4.6.6 Montaż grzejników
  4.6.7 Rury przyłączne do grzejników c.o.
  4.6.8 Konwektory
  4.6.9 Zbiorniki odpowietrzające
  4.6.10 Wymienniki (bez kosztu urządzeń)
  4.6.11 Instalacje w węzłach c.o.

  4.7 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7

  4.7.1 Rurociągi miedziane
  4.7.2 Kompensatory U-kształtowe
  4.7.3 Podejścia do pionów c.o.
  4.7.4 Rury przyłączne
  4.7.5 Podejścia do pomp
  4.7.6 Płukanie instalacji c.o., próby szczelności
  4.7.7 Zawory, odpowietrzniki

  4.8 Instalacje gazowe z rur stalowych - kod CPV 45330000-9

  4.8.1 Rurociągi stalowe
  4.8.2 Próba instalacji gazowej
  4.8.3 Dodatki za podejścia obustronne do gazomierzy
  4.8.4 Odwadniacze gazowe
  4.8.5 Kurki gazowe
  4.8.6 Kuchnie, grzejniki gazowe

  4.9 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45330000-9

  4.9.1 Rurociągi miedziane
  4.9.2 Podejścia do odbiorników gazu
  4.9.3 Podejścia obustronne do gazomierzy
  4.9.4 Próby szczelności instalacji gazowych
  4.9.5 Montaż zaworów, kurków

  4.10 Izolacje termoizolacyjne rurociągów - kod CPV 45320000-6

  4.10.1 Otuliny termoizolacyjne

  4.11 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331210-1

  4.11.1 Przewody wentylacyjne prostokątne
  4.11.2 Przewody wentylacyjne kołowe
  4.11.3 Przepustnice jednopłaszczyznowe
  4.11.4 Kratki wentylacyjne
  4.11.5 Czerpnie i wyrzutnie dachowe
  4.11.6 Czerpnie i wyrzrutnie ścienne
  4.11.7 Wywietrzaki dachowe, nawietrzaki podokienne
  4.11.8 Podstawy dachowe


  5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

  5.1 Wpusty oświetleniowe, gniazd wtykowych i sygnalizacyjne - kod CPV 45311100-1

  5.1.1 Wypusty oświetleniowe, gniazd wtykowych , sygnalizacyjne
  5.1.2 Oprawy oświetleniowe

  5.2 Linie zasilające instalacje - kod CPV 45311100-1

  5.2.1 Linie zasilające - przewody wtynkowe, płaskie
  5.2.2 Linie zasilające - przewody kabelkowe
  5.2.3 Linie zasilające - przewody izolowane, kabelkowe, w rurach winidurowych
  5.2.4 Linie zasilające - przewody izolowane, kabelkowe, w rurach stalowych
  5.2.5 Linie zasilające - przewody izolowane, kabelkowe, w korytkach i na drabinkach, szachtach

  5.3 Montaż aparatów, tablic, i rozdzielnic elektrycznych - kod CPV 45315700-5

  5.3.1 Montaż aparatów
  5.3.3 Montaż obudów, skrzynek i rozdzielnic

  5.4 Pomiary elektroenergetyczne - kod CPV 45310000-0

  5.4.1 Pomiary elektroenergetyczne

  5.5 Instalacje odgromowe i uziemiające - kod CPV 45312310-3

  5.5.1 Montaż zwodów instalacji odgromowej
  5.5.2 Montaż uziomów powierzchniowych, prętowych
  5.5.3 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych

  5.6 Przyłącza napowietrzne - kod CPV 45323210-7

  5.6.1 Montaż przyłączy , przewodami nieizolowanymi
  5.6.2 Montaż konstrukcji wsporczych
  5.6.3 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi

  5.7 Instalacja antywłamaniowa i monitoringu wizyjnego - kod CPV 45312200-9

  5.7.1 Urządzenia systemów alarmowych
  5.7.2 Systemy alarmowe włamaniowe i napadowe
  5.7.3 Systemy kontroli dostępu
  5.7.4 Systemy telewizji przemysłowej (TVU)
  5.7.5 Programowanie systemów alarmowych
  5.7.6 Integracja systemów alarmowych

  5.8 Instalacje sygnalizacji pożaru POLON ALFA 4800 - kod CPV 45312100-8; 45312200-8
  5.9 Sieć teleinformatyczna 5E kategorii - kod CPV 45314310-7

  6. Roboty drogowe

  6.1 Wykonywanie koryt - kod CPV 45233300-2

  6.1.1 Mechaniczne wykonywanie koryt
  6.1.2 Ręczne wykonywanie koryt

  6.2 Podbudowy - kod CPV 45233300-2

  6.2.1 Podbudowy z piasku, betonu, kruszyw, zużla i gruntu
  6.2.2 Wyrównanie istniejącej podbudowy

  6.3 Nawierzchnie nieulepszone - kod CPV 45233220-7

  6.3.1 Nawierzchnie żwirowe i z żużla paleniskowego
  6.3.2 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego

  6.4 Nawierzchnie ulepszone i chodniki - kod CPV 45233100-0; 45233253-7

  6.4.1 Nawierzchnie z betonu i płyt betonowych
  6.4.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
  6.4.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
  6.4.4 Chodniki z płyt betonowych i asfaltobetonu
  6.4.5 Nawierzchnie z kostki
  6.4.6 Nawierzchnie z kostki brukowej i kamiennej
  6.4.7 Czyszczenie nawierzchni drogowej

  6.5 Ławy, krawężniki, obrzeża - kod CPV 45233100-0

  6.5.1 Ławy betonowe
  6.5.2 Krawężniki i obrzeża betonowe
  6.5.3 Krawężniki kamienne

  6.6 Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające - kod CPV 452333221-1

  6.6.1 Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych
  6.6.2 Mechaniczne malowanie linii
  6.6.3 Sygnalizacja przejścia dla pieszych
  6.6.4 Oznakowania poziome nawierzchni

  6.7 Warstwy wzmacniające - geowłókniny - kod CPV 45233100-0

  6.7.1 Warstwy wzmacniające - geowłókniny, geokraty
  6.7.2 Warstwy wzmacniające - geokraty

  6.8 Regeneracja i naprawa nawierzchni bitumicznej geowłókniną - kod CPV 45233100-0

  6.8.1 Regeneracja i naprawa nawierzchni bitumicznej geowłókniną

  6.9 Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych - kod CPV 45233142-6

  6.10 Przygotowanie powierzchni na mostach pod warstwy izolacyjne - kod CPV 45233100-0

  6.10.1 Przygotowanie powierzchni
  6.10.2 Warstwy izolacyjne

  6.11 Powierzchnie antypoślizgowe - kod CPV 45233200-1

  6.11.1 Powierzchnie antypoślizgowe - gruntowanie
  6.11.2 Powierzchnie antypoślizgowe - układanie mas antypoślizgowych

  6.12 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - kod CPV 45233280-5

  6.12.1 Progi zwalniające

  6.14 Ścieki uliczne betonowe, z kostki brukowej, kostki kamiennej - kod CPV 45233100-0

  6.14.1 Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych
  6.14.2 Ścieki uliczne z kostki betonowej i kamiennej
  6.14.3 Ścieki uliczne z kamienia

  6.15 Studnie chłonne - kod CPV 45233100-0

  6.15.1 Studnie chłonne

  6.16 Przepusty rurowe - kod CPV 45221100-3

  6.16.1 Przepusty rurowe betonowe

  6.17 Roboty rozbiórkowe nawierzchni - kod CPV 45111100-9

  6.17.1 Cięcie nawierzchni bitumicznych piłą spalinową
  6.17.2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych
  6.17.3 Rozbiórki nawierzchni, krawężników i chodników


  7. Zieleń

  7.1 Trawniki - kod CPV 45112700-2

  7.1.1 Wykonanie trawników

  7.2 Sadzenie drzew i krzewów - kod CPV 45112600-1

  7.2.1 Sadzenie drzew i krzewów


  8. Linie energetyczne

  8.1 Linie oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45316110-9

  8.1.1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych
  8.1.2 Montaż wysięgników rurowych
  8.1.3 Wciągnięcie przewodów w słupy
  8.1.4 Układanie przewodów na linkach nośnych, montaż opraw
  8.1.5 Montaż na słupie rur osłonowych, skrzynek rozdzielczych

  8.2 Linie kablowe energetyczne do 1kV - kod CPV 45232210-7

  8.2.1 Ułożenie kabli energetycznych nieuzbrojonych Al
  8.2.2 Ułożenie kabli energetycznych zbrojonych Al
  8.2.3 Ułożenie kabli energetycznych nieuzbrojonych Cu
  8.2.4 Ułożenie kabli energetycznych zbrojonych Cu
  8.2.5 Ułożenie rur osłonowych z PCV lub stalowych
  8.2.6 Ułożenie bloczków betonowych do kanalizacji kablowych
  8.2.7 Mocowanie uchwytów, konsolek
  8.2.8 Płyty kanałowe - zdjęcie i założenie

  8.3 Linie kablowe sygnalizacyjne - kod CPV 45232210-7

  8.3.1 Ułożenie kabli sygnalizacyjnych nieuzbrojonych
  8.3.2 Ułożenie kabli sygnalizacyjnych zbrojonych

  8.4 Typowe złącza kablowe i napowietrzne - kod CPV 45232210-7

  8.4.1 Złącza kablowe ZK
  8.4.2 Szafki z USZR
  8.4.3 Złącza napowietrzne 3f

  8.5 Linie napowietrzne - kod CPV 45232210-7

  8.5.1 Montaż słupów żelbetowych
  8.5.2 Montaż poprzeczników
  8.5.3 Montaż konstrukcji KTK, trzonu kabłąkowego, bezpiecznika, odgromnika
  8.5.4 Słupy z żerdzi wirowych strunobetonowych
  8.5.5 Montaż przewodów nieizolowanych Al.
  8.5.6 Montaż przewodów izolowanych AsXSn
  8.5.7 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynki bezpiecz., odgromnika w linii n.n.
  8.5.8 Montaż uziomów

  8.6 Linie optotelekomunikacyjne - kod CPV 45232320-1

  8.6.1 Sprawdzenie drożności otworów kanalizacji
  8.6.2 Wciąganie rur kanalizacji wtórnej
  8.6.3 Złącza rur polietylenowych w kanalizacji
  8.6.4 Układanie rur osłonowych trudnopalnych
  8.6.5 Badanie szczelności zmontowanych odcinków
  8.6.6 Uszczelnienie otworów kanalizacji
  8.6.7 Budowa rurociągu kablowego w wykopie
  8.6.8 Budowa rurociągu kablowego w kanałach
  8.6.9 Montaż złączy rur poliuretanowych w ziemi
  8.6.10 Montaż zasobników złączowych
  8.6.11 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej, rurociągów kablowych
  8.6.12 Złącza przelotowe, końcowych na kablach światłowodowych
  8.6.13 Łączenie kabli światłowodowych
  8.6.14 Montaż przełącznic światłowodowych
  8.6.15 Wykonanie pomiarów reflektometrycznych i tłumienności optycznej

  8.7 Przepusty z rur ochronnych stalowych - kod CPV 45232310-8

  8.7.1 Przepusty wiertnicą ręczną, śr. 100 mm
  8.7.2 Przepusty wiertnicą ręczną śr.130 mm


  9. Sieci wodociągowe zewnętrzne

  9.1 Sieci wodociągowe w wykopach umocnionych - kod CPV 45231220-3

  9.1.1 Sieci z rur z żeliwa sferoidalnego
  9.1.2 Sieci wodociągowe z rur stalowych
  9.1.3 Sieci z rur ciśnieniowych kielich. PVC
  9.1.4 Sieci z rur PE zgrzewane czołowo
  9.1.5 Zasuwy żeliwne kielichowe montowane na rurociągach żeliwnych i stalowych
  9.1.6 Zasuwy żeliwne kielichowe montowane na rurociągach z PVC
  9.1.7 Zasuwy żeliwne kielichowe z końcówkami do zgrzewania dla rur PE
  9.1.8 Zasuwy żeliwne kołnierzowe dla rurociągów żeliwnych
  9.1.9 Zasuwy żeliwne kołnierzowe dla rur PVC
  9.1.10 Hydranty podziemne i nadziemne

  9.2 Sieci wodociągowe w wykopach nieumocnionych - kod CPV 45231220-3

  9.2.1 Sieci z rur z żeliwa sferoidalnego
  9.2.2 Sieci z rur stalowych
  9.2.3 Sieci z rur ciśnieniowych kielichowych PVC
  9.2.4 Sieci z rur PE zgrzewanych czołowo

  9.3 Przyłącza wodociągowe - kod CPV 45231220-3

  9.3.1 Przyłącza z rur żeliwnych, stalowych, PVC, PE

  9.4 Przewierty sterowane - bezwykopowa metoda układki sieci - kod CPV 45231220-3

  9.4.1 Przewierty sterowane - ułożenie sieci wodociągowej

  9.5 Studnie wiercone - kod CPV 45231220-3

  9.5.1 Wykonanie i rozbiórka studni wierconej


  10. Sieci kanalizacyjne zewnętrzne

  10.1 Sieci kanalizacyjne w wykopach umocnionych - kod CPV 45231300-8

  10.1.1 Kanały z rur kamionkowych (tradycyjnych)
  10.1.2 Kanały z rur kamionkowych \"HEPWORTH\"
  10.1.3 Kanały z rur \"WIPRO\" betonowych, żelbetowych
  10.1.4 Kanały z rur kanalizacyjnych kielich. PVC
  10.1.5 Kanały z rur kanalizacyjnych dwuściennych z PP - firmy \"WAVIN\"
  10.1.6 Kanały z rur KERAMO-STEINZEUG kamionkowych kielichowych

  10.2 Sieci kanalizacyjne w wykopach nieumocnionych - kod CPV 45231300-8

  10.2.1 Kanały z rur kamionkowych (tradycyjnych)
  10.2.2 Kanały z rur kamionkowych HEPWORTH
  10.2.3 Kanały z rur WIPRO, betonowych, żelbetowych
  10.2.4 Kanały z rur kanalizacyjnych kielich. PVC
  10.2.5 Kanały z rur kanalizacyjnych dwuściennych z PP - firmy \"WAVIN\"
  10.2.6 Kanały z rur KERAMO-STEINZEUG kamionkowych kielichowych

  10.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - kod CPV 45231300-8

  10.3.1 Studzienki z dolną częścią wylewaną
  10.3.2 Studzienki z dolną częścią murowaną
  10.3.3 Studnie z prefabrykowanych elementów

  10.4 Studzienki rewizyjne z polipropylenu, polietylenu lub kamionkowe - kod CPV 45231300-8

  10.4.1 Studzienki rewizyjne firmy \"Wavin\"
  10.4.2 Studzienki kanalizacyjne kamionkowe KERAMO-STEINZEUG

  10.5 Przyłącza kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8

  10.5.1 Przyłącza z rur kamionkowych, betonowych, PVC

  10.6 Bezwykopowa metoda układania rurociągów między studzienkami - kod CPV 45231300-8
  10.7 Przeciski, sanierowanie, wykrywanie kabli energetycznych
  10.8 Wykrywanie kabli energetycznych - kod CPV 45231300-8
  10.9 Sanierowanie, rozrywanie starych rurociągów - kod CPV 45231300-8
  10.10 Przeciski sterowane z rur kamionkowych przeciskowych KERAMO- STEINZEUG - kod CPV 45231300-8
  10.11 Przewierty sterowane w technologii mikrotunelingu z rur kamionkowych przeciskowych KERAMO- STEINZEUG - kod CPV 45231300-8

  11. Sieci cieplne

  11.1 Sieci cieplne z rur stalowych - kod CPV 45232141-2

  11.1.1 Sieci cieplne z rur stalowych

  11.2 Sieci cieplne z rur preizolowanych - kod CPV 45232141-2

  11.2.1 Sieci cieplne z rur preizolowanych


  12. Sieci gazociągowe

  12.1 Sieć gazociągowa niskiego ciśnienia z rur stalowych - kod CPV 45231220-8

  12.1.1 Sieć gazociągowa z rur stalowych

  12.2 Sieć gazociągowa średniego ciśnienia z rur PE - kod CPV 45231220-8

  12.2.1 Sieć gazociągowa z rur PE

  12.3 Sieć gazociągowa wysokiego ciśnienia - kod CPV 45231220-8

  12.3.1 Sieć gazociągowa z rur stalowych


  II. CENNIK OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

  1. Budownictwo ogólne

  1.001 Budynek socjalno-biurowy - 3 kondygnacyjny, podpiwniczony
  1.002 Budynek socjalno-warsztatowy - 2 kondygnacyjny
  1.003 Budynek socjalny w bazie transportu
  1.004 Budynek administracyjno-biurowy (Bank)
  1.005 Budynek administracyjny (wys. standard wykończenia)
  1.006 Budynek administracyjny z bankiem na parterze
  1.007 Budynek biurowo-usługowy (biura, banki, restauracje,
  garaże wewn. wysoki standard wykończenia) 10 kondygnacji + piwnice.
  1.008 Pawilon biurowy
  1.009 Urząd gminy
  1.010 Budynek biurowo-handlowy
  1.011 Budynek administracyjno-biurowy z salonem mebli
  1.012 Kompleks handlowo-magazynowy (bez kosztu maszyn, urządzeń i wyposażenia)
  1.014 Centrum handlowe - supermarket
  1.015 Hurtownia z budynkiem biurowym
  1.016 Pawilon handlowy
  1.017 Pawilon wystawowo-handlowy
  1.018 Szkoła gminna z salą gimnastyczną - budynek dydaktyczny
  1.019 Szkoła gminna z salą gimnastyczną - budynek sali gimnastycznej
  1.020 Sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym
  1.021 Sala gimnastyczna z trybunami na 130 osób
  1.022 Sala gimnastyczna z trybunami na 410 osób
  1.023 Sala gimnastyczna bez trybun dla widowni
  1.024 Gminny Ośrodek Zdrowia (dla 5,5 tys. mieszkańców)
  1.025 Dom kultury z salą widowiskową na 75 miejsc
  1.026 Klub - czytelnia dla 75 osób
  1.027 Biblioteka publiczna dla 5 tysięcy mieszkańców
  1.028 Pawilon księgarski
  1.029 Kino na 400 miejsc
  1.030 Pływalnia otwarta o wym. 15,0 x 25,0 m
  1.031 Basen w obiektach krytych o wym. 12,5 x 25,0 m
  1.032 Basen kąpieliskowy o wym. 25,0 x 15,0 m
  1.033 Kryta pływalnia z niecką o wym. 25,0 x 12,5 m
  1.034 Pawilon stołówki - 250 obiadów
  1.035 Pawilon - świetlica dla 100-200 osób
  1.036 Pawilon sanitarno-higieniczny dla 100 osób
  1.037 Pawilon recepcyjno-gospodarczy
  1.038 Pawilon wczasowy dla 12-18 osób
  1.039 Pensjonat na 50 miejsc
  1.040 Hotel robotniczy na 80 miejsc
  1.041 Hotel z salą konferencyjną
  1.042 Dom wczasowy dla 150-200 osób
  1.043 Motel z częścią gastronomiczną
  1.044 Budynek kościoła
  1.045 Przedszkole integracyjne
  1.046 Amfiteatr na 2000 - 2500 miejsc siedzących
  1.047 Boisko piłkarskie 105,00 x 68,00 m z odwodnieniem
  1.048 Boisko piłkarskie 105,00 x 68,00 m z nawodnieniem
  1.049 Bieżnia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnią syntetyczną Condipur SP
  1.050 Bieżnia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnią syntetyczną Condipur SW
  1.051 Bieżnia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnią syntetyczną Condipur M
  1.052 Ścieżka rowerowa z asfaltobetonu
  1.053 Ścieżka rowerowa z asfaltobetonu i nawierzchni akrylowej
  1.054 Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej ITALGREEN 20S
  1.055 Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej ITALGREEN 32 FLA
  1.056 Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej ITALGREEN 65 STADIUM PRO
  1.057 Boisko do koszykówki, nawierzchnia akryl NOVA
  1.058 Boisko do koszykówki, nawierzchnia CONDIPUR SP
  1.059 Lodowisko rekreacyjne, demontowane o wym. 20 x 30 m


  2. Budownictwo mieszkaniowe

  2.001 Budynek mieszkalny - 3 kondygnacyjny podpiwniczony
  2.002 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje
  2.003 Budynek mieszkalny - 5 kondygnacji, z garażami
  2.004 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacyjny ( TBS)ˇ
  2.005 Budynek mieszkalny - 6 kondygnacji - 20 mieszkań
  2.006 Budynek mieszkalny - 6 kondygnacji - 40 mieszkań
  2.007 Budynek mieszkalny -10 kondygnacji - 30 mieszkań
  2.008 Budynek mieszkalny -12 kondygnacji
  2.009 Budynek mieszkalny -13 kondygnacji - 48 mieszkań
  2.010 Budynek mieszkalny - systemowy - 13 kondygnacji
  2.011 Budynek mieszkalny -13 kondygnacji-207 mieszkań
  2.012 Segment budynku szeregowego jednorodzinnego
  2.013 Budynek - rezydencja
  2.014 Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący
  2.015 Budynek mieszkalny jednorodzinny
  2.016 Budynek mieszkalny - jednokondygnacyjny z barem
  2.017 Dom jednorodzinny parterowy - częściowo podpiwniczony
  2.018 Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący
  2.019 Budynek mieszkalny - 5 kondygnacji -stropy drewniane
  2.020 Budynek mieszkalny - 3 kondygnacje - stropy drewniane
  2.021 Budynek mieszkalny - konstrukcja drewniana - 2 kondygnacje
  2.022 Dom w technologii kanadyjskiej
  2.023 Dom energooszczędny i ekologiczny
  2.024 Budynek jednorodzinny \"Dorotka\" - technol. YTONG
  2.025 Budynek jednorodzinny \"Dorotka\" - technol. POROTHERM
  2.026 Budynek jednorodzinny \"Dorotka\" - technol. ścian 2-warstw.
  2.027 Budynek jednorodzinny \"Dorotka\" - technol. ścian 3-warstw.
  2.028 Budynek z bali drewnianych


  3. Budownictwo przemysłowe - ciepłownie i obiekty towarzyszące

  3.001 Ciepłownia grzewczo-technologiczna - 5 Gcal/h
  3.002 Ciepłownia grzewczo-technologiczna - 10 Gcal/h
  3.003 Budynek główny ciepłowni - 48 Gcal/h
  3.004 Budynek główny ciepłowni - 81 Gcal/h
  3.005 Kotłownia gazowa dla budynku hotelowego
  3.006 Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 1MW
  3.007 Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 2MW
  3.008 Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 3MW
  3.009 Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 4MW
  3.010 Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 5MW
  3.011 Kotłownia kontenerowa gazowa 1MW
  3.012 Kotłownia kontenerowa gazowa 2MW
  3.013 Kotłownia kontenerowa gazowa 3 MW
  3.014 Kotłownia kontenerowa gazowa 4 MW
  3.015 Kotłownia kontenerowa gazowa 5 MW
  3.016 Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 1 MW
  3.017 Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 2 MW
  3.018 Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 3 MW
  3.019 Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 4 MW
  3.020 Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 5 MW
  3.021 Kotłownia kontenerowa modułowa olejowa (LFO) 2x1 MW
  3.022 Kotłownia kontenerowa modułowa olejowa (LFO) 2x2 MW
  3.023 Kotłownia kontenerowa modułowa olejowa (LFO) 2x3 MW
  3.024 Kotłownia kontenerowa modułowa olejowa (LFO) 2x4 MW
  3.025 Kotłownia kontenerowa modułowa olejowa (LFO) 2x5 MW
  3.026 Kotłownia kontenerowa modułowa gazowa 2x1 MW
  3.027 Kotłownia kontenerowa modułowa gazowa 2x2 MW
  3.028 Kotłownia kontenerowa modułowa gazowa 2x3 MW
  3.029 Kotłownia kontenerowa modułowa gazowa 2x4 MW
  3.030 Kotłownia kontenerowa modułowa gazowa 2x5 MW
  3.031 Kotłownia kontenerowa modułowa gazowo-olejowa 2x1 MW
  3.032 Kotłownia kontenerowa modułowa gazowo-olejowa 2x2 MW
  3.033 Kotłown
 • Data dodania produktu do sklepu: środa, 21 maj 2014.
  Recenzje
  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
  Sekocenbud Biuletyn cen obiektów - BCO cz.II 3 kw 2019
  Sekocenbud Biuletyn cen obiektów - BCO cz.II 3 kw 2019
  Sekocenbud Biuletyn cen obiektów - BCO cz.I 3 kw 2019
  Sekocenbud Biuletyn cen obiektów - BCO cz.I 3 kw 2019
  SCALONE NORMATYWY Nr 128 - poziom cen 2 kwartał 2019 r.+CD
  SCALONE NORMATYWY Nr 128 - poziom cen 2 kwartał 2019 r.+CD
  Koszyk więcej
  ...jest pusty
  Zaloguj się
  Adres E-mail:
  Hasło:

  Nie pamiętasz hasła?

  Bezpieczne logowanie

  Nowe konto
  Producent
  Inne produkty
  Powiadomienia więcej
  Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH 2 kw 2019
  Dla Znajomego
   
  Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
  Recenzje więcej
  Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!