Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Cenniki » BISTYP-CONSULTING » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (42)
  BISTYP-CONSULTING (8)
  IDM (3)
  INNE
  ORGBUD-SERWIS (3)
  SEKOCENBUD (25)
  WACETOB (3)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (26)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (130)
Literatura fachowa (1304)
Polskie normy (9)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (26)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

Naprawa tynków Aspekty budowlane i konserwatorskie
57,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
Katalog cen jednostkowych robót REMONTOWYCH 2 kw 2018
184,26zł netto

199,00zł brutto

OBECNIE 2 KW 2018

218,79 zł cena katalogowa

 ZAWSZE BIEŻĄCY KWARTAŁ

Wydawnictwo zawiera największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z nowymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.

Publikowane wskaźniki cen służą do: szacowania kosztów inwestycji, szacowania nieruchomości, szkód majątkowych, obliczania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), w przypadku dofinansowania ich z budżetu państwa i ZZK dla inwestycji pozabudżetowych. Tworzą również podstawy do opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich, ofertowych w przetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen w postępowaniu bezprzetargowym.

Wydawnictwo zawiera ceny jednostkowe rynkowe (zobacz więcej spis treści)

robót: budowlanych (w tym PKZ), instalacyjnych: wod.-kan., co., gaz., elektrycznych, sieci zewnętrznych: wod.-kan., co, energetycznych, robót drogowych,

 • modernizacji i remontów w obiektach kubaturowych.
  Znajdują się w nim również wskaźniki procentowe: kosztów dokumentacji projektowej, usług związanych z budownictwem: nadzoru autorskiego, inwestorskiego, inwestora zastępczego itp. Głównym celem tych wskaźników jest zabezpieczenie w budżecie inwestycji wysokości nakładów na te elementy.

  Na życzenie naszych odbiorców, stale rozszerzamy zakres kolejnych wydań o nowe wskaźniki na roboty (nowe technologie) i nowe wskaźniki na obiekty.

  Spis Treści


  INFORMACJE PODSTAWOWE
  BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH
  DANE SZCZEGÓŁOWE  - informują o wartości składników kalkulacyjnych, przyjętych do obliczenia cen jednostkowych: stawka robocizny, koszty materiałów, narzuty (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), a także o poziomie cen, w jakim sporządzono kalkulacje.


  I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

  1. Roboty remontowe budowlane

  1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0

  1.1.1 Zerwanie nawierzchni, zdjęcie humusu
  1.1.2 Wykopy, zasypanie wykopów, odwóz ziemi
  1.1.3 Wykopy i zasypanie wykopów wewnątrz budynku
  1.1.4 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi
  1.1.5 Ułożenie i rozbiórka pomostu nad wykopem
  1.1.6 Wywóz ziemi i gruzu

  1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4

  1.2.1 Stemplowanie i deskowanie konstrukcji
  1.2.2 Przygotowanie i montaż zbrojenia
  1.2.3 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych
  1.2.4 Naprawa stropów
  1.2.5 Wymiana ,uzupełnienie, naprawa, podokienników, podłoży, stopni schodowych
  1.2.6 Zabetonowanie otworów i bruzd
  1.2.7 Przebicie otworów
  1.2.8 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i osadzenie kołków
  1.2.9 Wiercenie,cięcie i frezowanie techniką diamentową
  1.2.10 Wykucie bruzd, wnęk, skucie nierówności betonu
  1.2.11 Rozbiórka elementów konstrukcji
  1.2.12 Wykonanie opaski betonowej
  1.2.13 Przygotowanie masy z betonu
  1.2.14 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych
  1.2.15 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu
  1.2.16 Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia i elementów stalowych
  1.2.17 Skucie betonu
  1.2.18 Ręczna reprofilacja ubytków

  1.3 Roboty murowe - kod CPV 45262500-6

  1.3.1 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych
  1.3.2 Podmurowanie ścian fundamentowych
  1.3.3 Wymiana ścian fundamentowych i izolacji
  1.3.4 Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów, przymurowanie ścian 1.3.5 Naprawa uszkodzonej w murze powierzchni
  1.3.6 Wykonanie przewodów spalinowych, wentylacyjnych, kominowych, przemurowanie kominów
  1.3.7 Uzupełnienie murów ogniowych, rolek, gładzi
  1.3.8 Wykonanie przesklepień otworów
  1.3.9 Uzupełnienie słupów pod legary, gzymsów, sklepień
  1.3.10 Wymiana stropu drewnianego
  1.3.11 Obsadzenie ościeżnic, krat, podokienników, kratek, ram, wycieraczek i wsypów
  1.3.12 Zamurowanie przebić, bruzd, gniazd, otworów
  1.3.13 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych, wnęk, strzępi, bruzd, gniazd przebicie otworów
  1.3.14 Rozebranie ścianek, ścian, filarów, kolumn, nadproży z cegieł i kamienia
  1.3.15 Rozebranie kominów, stropów, belek stropów, płyt balkonowych
  1.3.16 Rusztowania z drabin
  1.3.17 Wykucie z muru, oczyszczenie i ułożenie materiałów z rozbiórki

  1.4 Roboty ciesielskie - kod 45261100-5, CPV 45422000-1

  1.4.1 Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt gipsowo-kartonowych
  1.4.2 Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych, obsadzenie ościeżnic w ścianach drewnianych
  1.4.3 Wymiana belek stropowych drewnianych, ślepego pułapu
  1.4.4 Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowo-kartonowych
  1.4.5 Wymiana podsufitki, elementów podłóg
  1.4.6 Wymiana i uzupełnienie elementów konstrukcyjnych dachu
  1.4.7 Wymiana elementów schodów drewnianych
  1.4.8 Wykonanie nakryw drewnianych, rusztowania przy kominach, zastaw i daszków zabezpieczających, pomostów
  1.4.9 Podstemplowanie i rozebranie stemplowań
  1.4.10 Rozebranie obicia ścian, ścianek działowych z desek
  1.4.11 Rozebranie podłóg, stropów drewnianych
  1.4.12 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych
  1.4.13 Rozebranie schodów
  1.4.14 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych

  1.5 Roboty pokrywcze - kod CPV 45261300-7, CPV 45261910-6, CPV 45261210-9

  1.5.1 Uzupełnienie pokryć z dachówki
  1.5.2 Przełożenie pokrycia z dachówki
  1.5.3 Wymiana pokryć z dachówki, pojedynczych dachówek
  1.5.4 Rozbiórka pokrycia z dachówek
  1.5.5 Rozbiórka pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych 1.5.6 Uzupełnienie pokryć z papy
  1.5.7 Pokrycie z dachówki bitumiczno-kauczuk.
  1.5.8 Wymiana pokrycia z dachówek cementowych i ceramicznych na blachę dachówkopodobną
  1.5.9 Wymiana pokrycia z blachy na pokrycie z blachy miedzianej
  1.5.10 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łączeniem
  1.5.11 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną
  1.5.12 Posmarowanie, posypanie powierzchni dachu
  1.5.13 Rozbiórki pokrycia z papy
  1.5.14 Uzupełnienie, naprawa pokrycia z blachy
  1.5.15 Uzupełnienie i naprawa rynien
  1.5.16 Uzupełnienie i naprawa rur spustowych
  1.5.17 Wymiana rynien i rur spustowych
  1.5.18 Wymiana uchwytów do rur spustowych
  1.5.19 Uzupełnienie i naprawa obróbek blacharskich, wymiana pokrycia z blachy ocynkowanej
  1.5.20 Rozebranie pokryć z blachy i obróbek blacharskich

  1.6 Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe, impregnacyjne, renowacyjne, zabezpieczenia przed graffiti, izolacje wg. technologii Deitermann - kod CPV 45260000-7

  1.6.1 Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej
  1.6.2 Izolacja z folii
  1.6.3 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów
  1.6.4 Izolacje cieplne z płyt ze szkła piankowego i z wełny szklanej
  1.6.5 Izolacje z blach chromowo-niklowych
  1.6.6 Wymiana i rozbiórka podsypki izolacyjnej
  1.6.7 Odgrzybienie elementów drewnianych
  1.6.8 Odgrzybienie powierzchni murów, stropów, ścian
  1.6.9 Odgrzybianie wgłębne elementów drewnianych i murów
  1.6.10 Impregnacja grzybobójcza metodą kąpieli
  1.6.11 Impregnacja grzybobójcza jednokrotna metodą smarowania
  1.6.12 Impregnacja ogniochronna
  1.6.13 Wykonanie iniekcji w murze, renowacja murów fundamentowych
  1.6.14 Impregnacja elewacji
  1.6.15 Roboty renowacyjne elewacji
  1.6.16 Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti
  1.6.17 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF ręcznie
  1.6.18 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF agregatem malarskim z pompą ręczną
  1.6.19 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF agregatem malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym
  1.6.20 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS ręcznie
  1.6.21 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS agregatem malarskim z pompą ręczną
  1.6.22 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS agregatem malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym
  1.6.23 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag ręcznie
  1.6.24 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag agregatem malarskim z pompą ręczną
  1.6.25 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag agregatem malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym
  1.6.26 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti, naklejanie folii na podłoże
  1.6.27 Mycie powierzchni pokrytej graffiti, ręcznie
  1.6.28 Mycie powierzchni pokrytej graffiti, zmywarką ciśnieniową wodą zimną
  1.6.29 Mycie powierzchni pokrytej graffiti, zmywarką ciśnieniową wodą gorącą
  1.6.30 Usuwanie graffiti środkami AGS, nanoszenie środka ręcznie
  1.6.31 Usuwanie graffiti środkami AGS, nanoszenie środka agregatem malarskim z pompą ręczną
  1.6.32 Usuwanie graffiti środkami 3M Antigraffiti
  1.6.33 Mycie powierzchni pokrytej środkiem do usuwania graffiti,ręcznie
  1.6.34 Mycie powierzchni pokrytej środkiem do usuwania graffiti, zmywarką ciśnieniową wodą zimną
  1.6.35 Mycie powierzchni pokrytej środkiem do usuwania graffiti, zmywarką ciśnieniową wodą gorącą
  1.6.36 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych(łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1
  1.6.37 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8
  1.6.38 Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających
  1.6.39 Uszczelnienie z masy żywicznej Superflex 40 lub 40S pod okładziną ceramiczną w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych: balkony, tarasy, duże kuchnie i laboratoria
  1.6.40 Uszczelnienie z masy żywicznej Superflex 40 lub 40S pod okładziną ceramiczną w basenach kąpielowych i trzonach kuchennych 1.6.41 Gruntowanie powierzchni dachowych Plastikolem 4V
  1.6.42 Gruntowanie powierzchni dachowych Eurolanem TG2
  1.6.43 Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej Superflex FDF
  1.6.44 Dachowa powłoka ochronna z bitumicznej masy uszczelniającej Plastikol NFB
  1.6.45 Dachowa powłoka ochronna z bitumicznej masy uszczelniającej Plastikol 2
  1.6.46 Likwidowanie przecieków przenikających przez zarysowania

  1.7 Roboty tynkowe, wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe, gładzie gipsowe, sufity podwieszane - kod CPV 45410000-4

  1.7.1 Odbicie tynków wewnętrznych
  1.7.2 Umocowanie siatek tynkarskich
  1.7.3 Powlekanie i gruntowanie powierzchni i siatek zaprawą
  1.7.4 Wykonanie pasów z tynku
  1.7.5 Uzupełnienie i wykonanie tynków
  1.7.6 Przetarcie istniejących tynków wewnętrzn
  1.7.7 Tynki wewnętrzne zwykłe
  1.7.8 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
  1.7.9 Uzupełnienie tynków zewnętrznych
  1.7.10 Tynki zewnętrzne z mieszanki tynkarskiej "YTONG"
  1.7.11 Tynki wewnętrzne z mieszanki tynkarskiej "YTONG"
  1.7.12 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego CERESIT
  1.7.13 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CERESIT
  1.7.14 Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego ATLAS
  1.7.15 Akrylowe tynki dekoracyjne typu ATLAS
  1.7.16 Wykonanie gładzi gipsowej
  1.7.17 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi i sufity podwieszane rastrowe
  1.7.18 Układanie tapet

  1.8 Roboty sztukatorskie - kod CPV 45451000-3

  1.8.1 Sztukatorskie zaokrąglenia
  1.8.2 Gzymsy narożne i oświetleniowe
  1.8.3 Rozety prostoprofilowane
  1.8.4 Profile sztukatorskie

  1.9 Roboty posadzkowe i wykładzinowe - kod CPV 45432100-5

  1.9.1 Rozebranie posadzek z cegły
  1.9.2 Uzupełnienie, naprawa, zerwanie posadzki cementowej
  1.9.3 Uzupełnienie, naprawa, zerwanie posadzek i okładzin lastrykowych
  1.9.4 Uzupełnienie lub wymiana posadzek na zaprawie cement. z płytek terakotowych, lastrykowych, klinkierowych
  1.9.5 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT"
  1.9.6 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej "ATLAS"
  1.9.7 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT"
  1.9.8 Uzupełnienie lub wymiana posadzki z płytek terakotowych układanych na klej
  1.9.9 Rozebranie posadzek z płytek
  1.9.10 Uzupełnienie posadzki z deszczułek
  1.9.11 Uzupełnienie lub wymiana listew przycokołowych i przyściennych, pojedynczych deszczułek
  1.9.12 Przełożenie posadzki z deszczułek
  1.9.13 Ręczne lub mechaniczne cyklinowanie oraz lakierowanie posadzek z deszczułek
  1.9.14 Rozebranie posadzek z deszczułek
  1.9.15 Uzupełnienie, naprawa, zerwanie posadzki z płytek PCV oraz listew przyściennych
  1.9.16 Wymiana lub uzupełnienie płytek glazurowanych, terakotowych, lastrykowych, klinkierowych ściennych
  1.9.17 Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych, terakotowych, klinkierowych układanych na klej
  1.9.18 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
  1.9.19 Wymiana desek podłogowych

  1.10 Roboty stolarskie - kod CPV 45421000-4

  1.10.1 Wymiana ćwierćwałka, opaski, listwy przymykowej
  1.10.2 Wymiana płycin
  1.10.3 Dopasowanie, przyklejenie, oklejenie skrzydeł drzwiowych
  1.10.4 Wymiana okapników i listew przymykowych skrzydeł okiennych
  1.10.5 Dopasowanie skrzydeł okiennych, zespolonych, przestruganie wietrzników
  1.10.6 Wymiana poręczy schodowych z drewna
  1.10.7 Demontaż okuć okiennych i drzwiowych
  1.10.8 Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach
  1.10.9 Wymiana okuć okiennych i drzwiowych
  1.10.10 Wykonanie z gotowych prefabrykatów ościeżnic, skrzydeł okiennych i drzwiowych
  1.10.11 Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych
  1.10.12 Wymiana zniszczonych okien i drzwi na nowe
  1.10.13 Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV
  1.10.14 Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi, ścianki i witryny aluminiowe
  1.10.15 Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV

  1.11 Roboty zduńskie - kod CPV 45262630-6

  1.11.1 Przemurowanie i naprawa trzonów kotłowych
  1.11.2 Przemurowanie sklepień i palenisk pieców, remont pieca kąpielowego
  1.11.3 Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych
  1.11.4 Rozbiórka lub przestawianie pieców i trzonów kuchennych
  1.11.5 Wymurowanie kominka lub pieca

  1.12 Roboty szklarskie - kod CPV 45441000-8

  1.12.1 Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych
  1.12.2 Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych
  1.12.3 Szklenie ram świetlików dachowych, okien wystawowych, metalowych
  1.12.4 Uzupełnienie okitowania istniejących szyb
  1.12.5 Uzupełnienie brakujących listew drewnianych i wkrętów do listew
  1.12.6 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych
  1.12.7 Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych

  1.13 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

  1.13.1 Malowanie starych tynków wewnętrznych farbami wapiennymi i klejowymi
  1.13.2 Skasowanie wykwitów, zeskrobanie i zmycie starej farby
  1.13.3 Malowanie farbami emulsyjnymi, przygotowanie powierzchni
  1.13.4 Malowanie tynków zewnętrznych
  1.13.5 Zerwanie i układanie tapet
  1.13.6 Malowanie starych tynków wewnętrznych farbami olejnymi
  1.13.7 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej
  1.13.8 Lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki
  1.13.9 Malowanie farbą olejną elementów metalowych
  1.13.10 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych
  1.13.11 Mycie po robotach malarskich
  1.13.12 Zabezpieczenie podłóg

  1.14 Roboty kowalsko-ślusarskie - kod CPV 45421160-3

  1.14.1 Wymiana lub uzupełnienie różnych elementów metalowych
  1.14.2 Spawanie i cięcie stali
  1.14.3 Przecinanie stali palnikiem


  2. Roboty kamieniarskie renowacyjne i demontażowe
  2.1 Demontaż okładzin kamiennych i elementów blokowych - kod CPV 45262510-9
  2.2 Oczyszczenie piaskiem, szczotkami, mycie, pastowanie, froterowanie okładzin - kod CPV 45262510-9
  2.3 Wstawienie łatek - kod CPV 45262510-9
  2.4 Spoinowanie - kod CPV 45262510-9
  2.5 Kitowanie drobnych ubytków w kamieniu - kod CPV 45262510-9
  2.6 Skuwanie podłoża pod elementy kamienne - kod CPV 45262510-9

  3. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli

  3.1 Rozebranie konstrukcji z cegły, bloczków i pustaków (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9

  3.1.1 Rozebranie fundamentów
  3.1.2 Rozebranie murów i słupów
  3.1.3 Rozebranie ścianek
  3.1.4 Rozebranie stropów, sklepień, belek stropowych, nadproży, łęków
  3.1.5 Rozebranie ścian kanałów, schodów, kominów
  3.1.6 Rozebranie podciągów i słupów stalowych

  3.2 Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych (sposobem ręczym, przy użyciu klinów, młotów itp.) - kod CPV 45111100-9

  3.2.1 Rozebranie podłoża z betonu
  3.2.2 Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny
  3.2.3 Rozebranie ścian i słupów żelbetowych
  3.2.4 Rozebranie stropów, belek, podciągów, płyt dachowych żelbetowych
  3.2.5 Rozebranie konstrukcji żelbetowych
  3.2.6 Rozbicie oddzielnych brył betonowych lub żelbetowych

  3.3 Rozebranie konstrukcji drewnianych (sposobem ręcznym przy użyciu właściwych narzędzi ciesielskich) - kod CPV 45111100-9

  3.3.1 Rozebranie stopni i schodów drewnianych
  3.3.2 Rozebranie więźb dachowych
  3.3.3 Rozebranie ścian zewnętrznych i ścianek działowych
  3.3.4 Rozebranie drewnianych podłóg, stropów, belek stropowych i podsufitek

  3.4 Rozebranie posadzek, pokryć dachowych, płyt balkonowych, trzonów kuchennych i pieców (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9

  3.4.1 Rozebranie posadzek
  3.4.2 Rozebranie pokryć dachowych
  3.4.3 Rozebranie pieców i trzonów kuchennych

  3.5 Burzenie mechaniczne murów i ścian betonowych i żelbetowych oraz posadzek (przy użyciu sprężarki przewoźnej spalinowej ) - kod CPV 45111100-9

  3.5.1 Burzenie murów i posadzek z cegły
  3.5.2 Burzenie podłoża z betonu
  3.5.3 Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych

  3.6 Rozebranie konstrukcji stalowych,cięcie kształtowników (sposobem ręcznym przy użyciu palnika tlenowego) - kod CPV 45111100-9

  3.6.1 Rozebranie konstrukcji balkonów
  3.6.2 Rozebranie konstrukcji biegów schodowych spoczników i podestów
  3.6.3 Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych
  3.6.4 Rozebranie balustrad
  3.6.5 Przecinanie palnikiem stali
  3.6.6 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji
  3.6.7 Rozebranie lekkiej obudowy ścian i dachów
  3.6.8 Wykonanie, ustawienie, rozebranie rynny drewnianej do gruzu
  3.6.9 Przerzut, upryzmowanie, wywóz gruzu


  4. Roboty budowlane w obiektach o charakterze zabytkowym

  4.1 Roboty murowe - kod CPV 45262500-6

  4.1.1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych
  4.1.2 Mury ścian z kamienia
  4.1.3 Uzupełn. ścian lub zamurowanie otworów
  4.1.4 Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach
  4.1.5 Przymurowanie do ościeży ścianek z cegły
  4.1.6 Wykonanie sklepień, łęków, założenie belek stalowych
  4.1.7 Uzupełnienie płyt stropowych, sklepień
  4.1.8 Ułożenie belek stalowych, obmurowanie, przesklepienie otworów
  4.1.9 Obłożenie cegłą belek stalowych, przemurowanie nadproży
  4.1.10 Obłożenie cegłą belek stalowych, przemurowanie nadproży
  4.1.11 Spoinowanie murów
  4.1.12 Zamurowanie przebić, bruzd
  4.1.13 Wykucie strzępi
  4.1.14 Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej
  4.1.15 Przemurowanie kominów
  4.1.16 Oblicowanie otworów cegłami
  4.1.17 Słupy i filarki międzyokienne, gzymsy
  4.1.18 Uzupełnienie gzymsów, spadków podokiennych
  4.1.19 Ścianki działowe
  4.1.20 Okładanie (szpałdowanie) belek
  4.1.21 Wymurowanie czopucha, wykładzina szamotowa
  4.1.22 Ustawienie i obsadzenie podokienników, stopni schodowych
  4.1.23 Uzupełnienie murów ogniowych, kolankowych
  4.1.24 Osadzenie elementów metalowych w ścianach
  4.1.25 Wykucie lub przebicie otworów
  4.1.26 Rozbiórki
  4.1.27 Ręczne wykucie z muru elementów

  4.2 Roboty tynkarskie - kod CPV 45410000-4

  4.2.1 Tynki zewnętrzne
  4.2.2 Czyszczenie ścierne lub chemiczne
  4.2.3 Wzmocnienie odstającego tynku
  4.2.4 Patynowanie murów, malowanie spoin
  4.2.5 Wykonanie spadków pod obróbki blacharskie, wyłożenie dachówką
  4.2.6 Odbicie tynków wewnętrznych
  4.2.7 Umocowanie siatki tynkarskiej, zagruntowanie zaprawą różnych powierzchni
  4.2.8 Uzupełnienie, naprawa, przetarcie tynku wewnętrznego
  4.2.9 Tynki wewnętrzne
  4.2.10 Sztablatury i bonie

  4.3 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

  4.3.1 Pobielenie, malowanie wapnem
  4.3.2 Malowanie farbą szwedzką
  4.3.3 Malowanie ścian gładkich
  4.3.4 Wypatronowanie szlaczka, fryzu, deseniu
  4.3.5 Malowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią
  4.3.6 Szpachlowanie i szlifowanie ścian, gruntowanie pokostem
  4.3.7 Malowanie sztablatur farbą olejną
  4.3.8 Usunięcie starej farby olejnej
  4.3.9 Przygotowanie stolarki pod malowanie
  4.3.10 Malowanie farbą olejną stolarki
  4.3.11 Malowanie podłóg, ścianek działowych, listew
  4.3.12 Oczyszczenie, miniowanie, malowanie elementów metalowych, konstrukcyjnych
  4.3.13 Lakierowanie wyrobów stolarskich
  4.3.14 Grafitowanie powierzchni metalowych
  4.3.15 Czyszczenie i mycie
  4.3.16 Tapetowanie ścian

  4.4 Roboty ciesielskie - kod CPV 45422000-1, CPV 45261100-5

  4.4.1 Konstrukcja dachu jętkowego
  4.4.2 Konstrukcja dachu czterospadowego
  4.4.3 Wiązary wieszakowe
  4.4.4 Konstrukcje płatwiowo-kleszczowe
  4.4.5 Dachy z wiązarów deskowych
  4.4.6 Wymiana elementów konstrukcyjnych
  4.4.7 Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych
  4.4.8 Wykonanie ścian budynku zabytkowego o konstrukcji wieńcowej lub wypełnienie konstrukcji ryglowej
  4.4.9 Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych, osadzenie ościeżnic
  4.4.10 Wykonanie belek stropowych
  4.4.11 Pułapy i podłogi
  4.4.12 Ścinanie warstwy
  4.4.13 Wykonanie więźby wieżowej
  4.4.14 Wzmocnienie krokwi
  4.4.15 Krycie dachu gontami
  4.4.16 Wymiana odeskowania i łacenia dachów
  4.4.17 Uzupełnienie wywietrzników, okienka półokrągłe, właz kominiarski
  4.4.18 Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, pokrycia połaci, deskowania
  4.4.19 Rozbiórka gontu
  4.4.20 Rozbiórka ścian, schodów, wyjęcie ościeżni
  4.4.21 Wykonanie w robocie ciesielskiej, uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych
  4.4.22 Struganie
  4.4.23 Ociosanie drewna

  4.5 Roboty blacharki artystycznej - kod CPV 45261210-9, CPV 45261300-7

  4.5.1 Krycie dachu blachą ocynkowaną
  4.5.2 Krycie blachą cynkową
  4.5.3 Wykonanie i montaż obróbek z blachy cynkowej
  4.5.4 Zasłonki z blachy cynkowej
  4.5.5 Gzymsy, nakrywy, kosze z blachy cynkowej
  4.5.6 Miedziowanie blachy cynkowej
  4.5.7 Ręczne kucie kuli z blachy cynkowej
  4.5.8 Wykonanie i montaż iglic z blachy cynkowej
  4.5.9 Okna mansardowe i poddaszowe z blachy cynkowej
  4.5.10 Ręczne wykuwanie w blasze cynkowej
  4.5.11 Naprawa, uzupełnienie pokryć dachowych i obróbek blacharskich z blachy cynkowej
  4.5.12 Krycie blachą miedzianą
  4.5.13 Wykonanie i zawieszenie rynien i rur spustowych z blachy miedzianej
  4.5.14 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej
  4.5.15 Zasłonki, gzymsy, nakrywy, kosze zbiornikowe z blachy miedzianej
  4.5.16 Gzymsy profilowane, nakrywy, kosze z blachy miedzianej

  4.6 Roboty stiukowe - kod CPV 45410000-4

  4.6.1 Rekonstrukcja stiuku na ścianach
  4.6.2 Rekonstrukcja stiuku na gzymsach i fasetach
  4.6.3 Rekonstrukcja stiuku na archiwoltach, impostach, na simkach, sztabikach, pietkach
  4.6.4 Rekonstrukcja stiuku na słupach, kolumnach
  4.6.5 Rekonstrukcja pasów stiukowych
  4.6.6 Próbka stiuku
  4.6.7 Rekonstrukcja stiuku na sklepieniach
  4.6.8 Wzmacnianie odparzonego stiuku
  4.6.9 Odlewy w stiuku

  4.7 Roboty posadzkarskie - kod CPV 45432100-5

  4.7.1 Posadzki z płytek
  4.7.2 Posadzki cementowe
  4.7.3 Posadzki asfaltowe, skałodrzewne, lastrykowe
  4.7.4 Posadzki z PCV
  4.7.5 Podłogi z desek, bali, kostki, deszczułek
  4.7.6 Podkłady pod posadzki
  4.7.7 Warstwy wyrównawcze
  4.7.8 Okładziny schodów
  4.7.9 Uzupełnienie posadzek z cegły
  4.7.10 Uzupełnienie posadzek cementowych
  4.7.11 Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych
  4.7.12 Uzupełnienie lub wymiana posadzek z płytek
  4.7.13 Uzupełnienie posadzek z deszczułek, ocyklinowanie
  4.7.14 Naprawa wykładziny ściennej z płytek

  4.8 Roboty stolarskie - kod CPV 45421000-4

  4.8.1 Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic
  4.8.2 Wymiana i naprawa skrzydeł drzwiowych
  4.8.3 Wymiana i naprawa skrzydeł okiennych
  4.8.4 Wymiana i naprawa różnych elementów stolarki budowlanej
  4.8.5 Demontaż ościeżnic drewnianych
  4.8.6 Demontaż boazerii drewnianych
  4.8.7 Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów

  4.9 Roboty ślusarskie(bez kosztu materiału) - kod CPV 45421160-3

  4.9.1 Kraty otwierane ze stali okrągłej i płaskiej
  4.9.2 Kraty okienne otwierane spawane ze stali kątowej okrągłej i płaskiej
  4.9.3 Okna 1- i 2-rzędowe do pojedynczego szklenia ze stali płaskiej i kształtowej
  4.9.4 Okna 3-, 4- i 5-rzędowe do podwójnego. szklenia ze stali płaskiej i kształtowej
  4.9.5 Montaż świetlików dachowych
  4.9.6 Balustrady schodowe, balkonowe
  4.9.7 Schody stalowe
  4.9.8 Konstrukcje stalowe
  4.9.9 Montaż konstrukcji stalowych
  4.9.10 Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą
  4.9.11 Drzwi dwuskrzydłowe z ościeżnicą
  4.9.12 Obicie drzwi drewnianych blachą

  4.10 Roboty pokrywcze - kod CPV 45261300-7, CPV 45261910-6, CPV 45261210-9

  4.10.1 Krycie dachów dachówką
  4.10.2 Krycie dachów papą
  4.10.3 Krycie dachu taflami łupkowymi
  4.10.4 Krycie dachu gontami
  4.10.5 Uzupełnienie pokryć dachówką
  4.10.6 Wymiana uszkodzonych pokryć z dachówki
  4.10.7 Naprawa pokrycia dachowego z dachówek
  4.10.8 Uzupełnienie pokrycia dachów papą
  4.10.9 Uzupełnienie pokrycia dachu taflami łupkowymi
  4.10.10 Uzupełnienie i naprawa pokrycia dachu gontami
  4.10.11 Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych
  4.10.12 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki
  4.10.13 Rozebranie pokrycia dachowego z papy
  4.10.14 Rozebranie pokrycia dachowego z tafli łupkowych
  4.10.15 Rozebranie pokrycia z gontów
  4.10.16 Oczyszczenie i ułożenie w stosy dachówki pochodzącej z rozbiórki

  4.11 Roboty izolacyjne - kod CPV 45260000-7

  4.11.1 Izolacja murów fundamentowych
  4.11.2 Izolacje powłokowe
  4.11.3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z papy
  4.11.4 Izolacja przeciwwodna tarasów asfaltem
  4.11.5 Izolacje cieplne z betonu komórkowego
  4.11.6 Izolacje cieplne z pianobetonu
  4.11.7 Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt suprema
  4.11.8 Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych
  4.11.9 Izolacja z płyt pilśniowych
  4.11.10 Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt paździerzowych
  4.11.11 Izolacja cieplna z z wełny mineralnej
  4.11.12 Izolacja z papy na sucho
  4.11.13 Izolacja stropów płytami wiórowo-cementowymi i keramzytem
  4.11.14 Wymiana zasypki z tłucznia ceglanego
  4.11.15 Oczyszczenie zagrzybionych elementów drewnianych
  4.11.16 Odgrzybianie przez powlekanie elementów drewnianych preparatem grzybobójczym oleisty
  4.11.17 Odgrzybianie przez powlekanie preparatem oleistym bali
  4.11.18 Odgrzybianie przez powlekanie preparatem oleistym belek i krawędziaków
  4.11.19 Odgrzybianie przez powlekanie desek lub płyt, preparatem solnym
  4.11.20 Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym belek i krawędziaków
  4.11.21 Odgrzybianie desek i płyt przez opryskiwanie
  4.11.22 Odgrzybianie bali i krawędziaków przez opryskiwanie
  4.11.23 Zabezpieczenie końców belek stropowych i drewna
  4.11.24 Oczyszczenie ścian i stropów szczotkami stalowymi
  4.11.25 Odgrzybianie murów z cegły przez powlekanie
  4.11.26 Odgrzybianie stropów przez powlekanie
  4.11.27 Odgrzybianie ścian przez opryskiwanie
  4.11.28 Odgrzybianie stropów przez opryskiwanie
  4.11.29 Rozebranie izolacji


  5. Roboty remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych

  5.1 Instalacje wodociągowe - kod CPV 45330000-9

  5.1.1 Wymiana odcinka rury żeliwnej ciśnieniowej, kielichowej w wykopie
  5.1.2 Wymiana trójnika żeliwnego, ciśnieniowego kielichowego, w wykopie
  5.1.3 Wymiana odcinka rury stalowej, ocynkowanej na ścianie
  5.1.4 Wymiana lub wstawienie trójnika żeliwnego, ocynkowanego
  5.1.5 Wymiana odcinka rury z PCV, łączonej metodą klejenia
  5.1.6 Wymiana lub wstawienie trójnika z PCV o połączeniach klejonych 5.1.7 Wymiana odcinka rury z polipropylenu łączonej metodą zgrzewania
  5.1.8 Wstawienie trójnika z polipropylenu o połącz. zgrzewanych
  5.1.9 Wymiana podejścia dopływ. pod zawór czerpalny, hydrant, baterie i płuczkę ustępową
  5.1.10 Demontaż rurociągu żeliwnego, ciśnieniowego w wykopie
  5.1.11 Demontaż rurociągu stalowego, ocynkowanego na ścianie
  5.1.12 Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o połączeniach klejonych
  5.1.13 Demontaż rurociągu o połączeniach zgrzewanych z PP, PE, PB
  5.1.14 Wymiana zasuwy żeliwnej kielichowej lub kołnierzowej, ułożonej w wykopie
  5.1.15 Wymiana zaworu przelotowego, hydrantu, zaworu bezpieczeństwa, głowicy w zaworze
  5.1.16 Wymiana zaworu przelotowego w rurociągach z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania
  5.1.17 Wymiana zaworu czerpalnego, baterii
  5.1.18 Wstawienie zaworu przelotowego
  5.1.19 Wstawienie zaworu przelotowego w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodązgrzewania
  5.1.20 Wstawienie wodomierza w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych
  5.1.21 Wstawienie wodomierza w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewani
  5.1.22 Demontaż zasuwy żeliwnej, kielichowej lub kołnierzowej, ułożonej w wykopie
  5.1.23 Demontaż hydrantu podziemnego
  5.1.24 Demontaż baterii
  5.1.25 Demontaż zaworu przelotowego
  5.1.26 Demontaż urządzenia hydroforowego
  5.1.27 Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody lub termy
  5.1.28 Wymiana pompy ręcznej tłokowej

  5.2 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych, twardych, prostych - kod CPV 45330000-9

  5.2.1 Wymiana rurociągu miedzianego, lutowanego na ścianach w budynkach mieszkalnych
  5.2.2 Wymiana odcinka rury miedzianej
  5.2.3 Wymiana lub wstawienie trójnika miedzianego
  5.2.4 Wymiana kompensatora U-kształtowego
  5.2.5 Wymiana punktu stałego do rur miedzianych
  5.2.6 Wymiana podejść dopływowych
  5.2.7 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
  5.2.8 Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego
  5.2.9 Demontaż podejść dopływowych
  5.2.10 Wymiana lub wstawienie zaworu przelotowego wodociągowego
  5.2.11 Wymiana lub wstawienie wodomierza skrzydełkowego
  5.2.12 Wymiana filtra osadnikowego siatkowego
  5.2.13 Demontaż zaworu przelotowego i zwrotnego
  5.2.14 Demontaż filtra osadnikowego siatkowego
  5.2.15 Demontaż wodomierza skrzydełkowego

  5.3 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9

  5.3.1 Wymiana odcinka rury żeliwnej, kanalizacyjnej, kielichowej na ścianie
  5.3.2 Wymiana lub wstawienie trójnika żeliwnego, kanalizacyjnego, kielichowego
  5.3.3 Wymiana podejścia odpływowego
  5.3.4 Wymiana odcinka rury kamionkowej w wykopie
  5.3.5 Wymiana lub wstawienie trójnika kamionkowego, kielichowego
  5.3.6 Wymiana odcinka rury betonowej, kielichowej w wykopie
  5.3.7 Wymiana odcinka rury PCV
  5.3.8 Wstawienie trójnika z PCV
  5.3.9 Wymiana podejścia z rur PCV, łączonych metodą klejenia
  5.3.10 Wymiana syfonu
  5.3.11 Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PCV
  5.3.12 Wymiana wpustów
  5.3.13 Wymiana rury deszczowej
  5.3.14 Wymiana zlewozmywaka lub zlewu
  5.3.15 Wymiana umywalki
  5.3.16 Wymiana wanny
  5.3.17 Wymiana ustępu, miski ustępowej, sedesu, płuczki ustępowe
  5.3.18 Wymiana pisuaru, bidetu
  5.3.19 Demontaż rurociągu żeliwnego, kanalizacyjnego ułożonego w wykopie
  5.3.20 Demontaż rurociągu żeliwnego, kanalizacyjnego ułożonego na ścianach
  5.3.21 Demontaż rurociągu z PCV, ułożonego na ścianach
  5.3.22 Demontaż rurociągu kamionkowego ułożonego w wykopie
  5.3.23 Demontaż rurociągu kamionkowego ułożonego na ścianie
  5.3.24 Demontaż rurociągu betonowego
  5.3.25 Demontaż podejść odpływowych
  5.3.26 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu
  5.3.27 Demontaż urządzeń sanitarnych
  5.3.28 Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, kanalizacyjnego

  5.4 Instalacje centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7

  5.4.1 Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych
  5.4.2 Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych
  5.4.3 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych
  5.4.4 Demontaż rurociągu stalowego, czarnego, łączonego przez spawanie
  5.4.5 Wymiana zaworu przelotowego
  5.4.6 Wymiana zaworu grzejnikowego
  5.4.7 Wymiana zaworu zaporowego, kołnierzowego
  5.4.8 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki
  5.4.9 Demontaż zaworu przelotowego
  5.4.10 Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym
  5.4.11 Wymiana i próba szczelności grzejnika żeliwnego
  5.4.12 Wymiana grzejnika stalowego lub konwektora
  5.4.13 Wymiana rur przyłącznych
  5.4.14 Demontaż zbiornika odpowietrzającego
  5.4.15 Demontaż grzejnika stalowego płytowego lub konwektora
  5.4.16 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego
  5.4.17 Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych
  5.4.18 Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylac.

  5.5 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7

  5.5.1 Wymiana rurociągu miedzianego lutowanego. na ścianach
  5.5.2 Wymiana kompensatora U-kształtowego lub mieszkowego
  5.5.3 Wymiana podejścia do pionów c.o.
  5.5.4 Wymiana rur przyłącznych do grzejników
  5.5.5 Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego instal. c.o
  5.5.6 Demontaż podejścia do pionów c.o.
  5.5.7 Demontaż rur przyłącznych miedzianych do grzejników
  5.5.8 Płukanie, próba szczelności, próba na gorąco instalacji c.o.
  5.5.9 Wymiana zaworu skośnego do instalacji c.o.
  5.5.10 Wstawienie grzejnika z blachy stalowej
  5.5.11 Wstawienie grzejnika konwektorowego
  5.5.12 Wstawienie grzejnika łazienkowego
  5.5.13 Demontaż grzejników
  5.5.14 Wymiana naczynia wzbiorczego przeponowego
  5.5.15 Wymiana rozdzielacza z rur miedzianych
  5.5.16 Demontaż naczynia wzbiorczego przeponowego

  5.6 Instalacje gazowe - kod CPV 45333000-0

  5.6.1 Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o połączeniach gwintowanych
  5.6.2 Wymiana odcinka rury stalowej czarnej o połączeniach spawanych
  5.6.3 Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego
  5.6.4 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego
  5.6.5 Wymiana kurka gazowego
  5.6.6 Wymiana kolana gwintowanego na kolano spawane
  5.6.7 Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych
  5.6.8 Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych
  5.6.9 Demontaż podejścia do gazomierza
  5.6.10 Demontaż kurków gazowych
  5.6.11 Wymiana kuchni gazowych
  5.6.12 Wymiana pieca gazowego, termy gazowej, rury spalinowej do pieca gazowego
  5.6.13 Demontaż kuchni gazowej
  5.6.14 Demontaż pieca gazowego lub termy gazowej

  5.7 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45333000-0

  5.7.1 Wymiana rurociągu miedzianego lutowan. na ścianach budynku
  5.7.2 Wymiana podejścia do odbiorników gazowych
  5.7.3 Wymiana podejścia obustronnego do gazomierzy
  5.7.4 Demontaż podejścia do odbiorników gazowych
  5.7.5 Demontaż podejścia do gazomierza
  5.7.6 Wymiana zaworu lub kurka gazowego przelotowego
  5.7.7 Demontaż zaworu lub kurka gazowego przelotowego

  5.8 Kotłownie - kod CPV 45331100-0

  5.8.1 Odłączenie i przyłączenie kotła żeliwnego wodnego lub parowego
  5.8.2 Wymiana rozdzielacza z rur stalowych, do pomp i kotłów żeliwnych
  5.8.3 Wymiana płaszcza otulczego z blachy stalowej do kotła żeliwnego
  5.8.4 Wymiana członu lub półczłonu kotła żeliwnego
  5.8.5 Próba szczelności
  5.8.6 Wymiana elementów kotła żeliwnego
  5.8.7 Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem żeliwnym
  5.8.8 Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego
  5.8.9 Demontaż elementów kotła żeliwnego
  5.8.10 Wymiana naczynia wzbiorczego
  5.8.11 Wymiana zbiornika kondensatu
  5.8.12 Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody
  5.8.13 Demontaż naczynia wzbiorczego
  5.8.14 Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody
  5.8.15 Demontaż zbiornika kondensatu
  5.8.16 Demontaż pompy
  5.8.17 Demontaż wymiennika ciepła
  5.8.18 Demontaż rozdzielacza z rur stalowych

  5.9 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331200-8

  5.9.1 Demontaż przewodów wentylacyjnych
  5.9.2 Demontaż wieszaków lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych
  5.9.3 Demontaż kratek
  5.9.4 Demontaż przepustnic
  5.9.5 Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych
  5.9.6 Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych
  5.9.7 Demontaż króćców amortyzacyjnych
  5.9.8 Demontaż okapów wentylacyjnych
  5.9.9 Demontaż wentylatorów promieniowych
  5.9.10 Demontaż wentylatorów osiowych
  5.9.11 Demontaż filtrów olejowych
  5.9.12 Demontaż nagrzewnic

  5.10 Instalacje elektryczne - kod CPV 45311000-0, CPV 45314320-0

  5.10.1 Wymiana złącza kablowego
  5.10.2 Wymiana urządzenia SZR
  5.10.3 Demontaż złącza kablowego
  5.10.4 Demontaż urządzenia SZR
  5.10.5 Wymiana złącza napowietrznego
  5.10.6 Demontaż złącza
  5.10.7 Wymiana tablicy rozdzielczej i obudowy prefabrykowanej
  5.10.8 Demontaż tablic rozdzielczych i obudowy prefabrykowanej
  5.10.9 Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej prefabrykowanej 5.10.10 Demontaż rozdzielnicy skrzynkowej
  5.10.11 Wymiana aparatu elektrycznego
  5.10.12 Demontaż aparatu elektrycznego
  5.10.13 Wymiana przewodów wtynkowych i demontaż
  5.10.14 Wymiana przewodu YDY
  5.10.15 Demontaż przewodów kabelkowych z uchwytami
  5.10.16 Wymiana przewodów izolowanych
  5.10.17 Demontaż przewodów izolowanych
  5.10.18 Wymiana przewodów kabelkowych w istniejących rurach instalacyjnych i demontaż
  5.10.19 Wymiana w istniejących korytkach przewodów kabelkowych i demontaż
  5.10.20 Wymiana linii zasilającej w rurach instalacyjnych p/t
  5.10.21 Demontaż linii zasilającej w rurach instalacyjnych p/t
  5.10.22 Wymiana linii zasilającej w rurach instalacyjnych PCV n/t i demontaż
  5.10.23 Wymiana linii zasilającej w rurach stalowych n/t i demontaż
  5.10.24 Wymiana wyłączników i przełączników
  5.10.25 Demontaż przełącznika
  5.10.26 Wymiana gniazda wtykowego
  5.10.27 Demontaż gniazda wtykowego
  5.10.28 Wymiana puszki lub odgałęzienia p/t i n/t
  5.10.29 Demontaż puszki lub odgałęzienia p/t i n/t
  5.10.30 Wymiana oprawy oświetleniowej
  5.10.31 Demontaż oprawy oświetleniowej
  5.10.32 Wymiana opraw w suficie podwieszanym
  5.10.33 Demontaż oprawy oświetleniowej w suficie podwieszanym
  5.10.34 Wymiana zwodów
  5.10.35 Demontaż zwodów
  5.10.36 Wymiana uziomu powierzchniowego
  5.10.37 Demontaż uziomu powierzchniowego
  5.10.38 Wymiana przewodu wyrównawczego uziemiającego
  5.10.39 Demontaż przewodu wyrównawczego
  5.10.40 Wymiana 1 - przewodu gołego przyłącza napowietrznego
  5.10.41 Demontaż 1-go przewodu przyłącza napowietrznego
  5.10.42 Wymiana przewodów przyłącza napowietrznego
  5.10.43 Demontaż przyłącza napowietrznego
  5.10.44 Wymiana stojaka,konstrukcji wsporczej i odciążki stojaka
  5.10.45 Demontaż stojaka, konstrukcji wsporczej, odciążki stojaka


  6. Roboty remontowe i eksploatacyjne sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

  6.1 Sieci wodociągowe - kod CPV 45231220-3

  6.1.1 Wymiana rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych
  6.1.2 Wymiana rur stalowych o złączach spawanych
  6.1.3 Wymiana rurociągu z PCV ciśnieniowego
  6.1.4 Wymiana kształtek żeliwnych, ciśnieniowych
  6.1.5 Wymiana kształtek stalowych o złączach spawanych
  6.1.6 Wstawienie w rurociąg trójnika żeliwnego, ciśnieniowego, kielichowego
  6.1.7 Wstawienie w rurociąg trójnika stalowego
  6.1.8 Demontaż rurociągu żeliwnego, ciśnieniowego, kielichowego
  6.1.9 Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych
  6.1.10 Wymiana zasuwy żeliwnej, kielichowej
  6.1.11 Wymiana zasuwy żeliwnej, kołnierzowej
  6.1.12 Wymiana hydrantu lub zdroju czerpalnego
  6.1.13 Wstawienie zasuwy żeliwnej, kielichowej
  6.1.14 Wstawienie hydrantu podziemnego
  6.1.15 Demontaż zasuwy żeliwnej, kielichowej
  6.1.16 Demontaż w wykopie zasuwy żeliwnej, kołnierzowej
  6.1.17 Demontaż w komorze zasuwy żeliwnej, kołnierzowej
  6.1.18 Demontaż hydrantu lub zdroju czerpalnego
  6.1.19 Sanierowanie - realing

  6.2 Sieci kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8

  6.2.1 Wymiana rury kamionkowej, kielichowej
  6.2.2 Wymiana rury betonowej
  6.2.3 Wymiana rur z betonu typu "WIPRO"
  6.2.4 Wymiana kształtki kamionkowej
  6.2.5 Wstawienie trójnika kamionkowego
  6.2.6 Demontaż rurociągu kamionkowego
  6.2.7 Demontaż rurociągu betonowego
  6.2.8 Demontaż rurociągu z betonu typu "WIPRO"
  6.2.9 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych
  6.2.10 Demontaż kominów włazowych i pokryw nadstudziennych
  6.2.11 Demontaż studzienek ściekowych, ulicznych betonowych
  6.2.12 Rozebranie kanału murowanego
  6.2.13 Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych, przykanalików, studzienek rewizyjnyc
  6.2.14 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych
  6.2.15 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych
  6.2.16 Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych, przykanalików, studzienek rewizyjnych
  6.2.17 Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych
  6.2.18 Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych
  6.2.19 Sanierowanie


  7. Roboty remontowe sieci cieplnych

  7.1 Demontaż sieci cieplnych kanałowych: rurociągi z izolacją, kanały z pref. łupin kanałowych, elementy żelbetowe i betonowe, wywóz gruzu na 20 km (bez robót towarzyszących: ziemne, nawierzchniowe, itp.) - kod CPV 45231300-8

  7.1.1 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 32 mm
  7.1.2 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 40 mm
  7.1.3 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 50 mm
  7.1.4 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x 65 mm
  7.1.5 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 80 mm
  7.1.6 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 100 mm
  7.1.7 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 150 mm
  7.1.8 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 200 mm
  7.1.9 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 250 mm
  7.1.10 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 300 mm
  7.1.11 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 350 mm
  7.1.12 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 400 mm
  7.1.13 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 500 mm
  7.1.14 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 600 mm
  7.1.15 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 700 mm
  7.1.16 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 800 mm
  7.1.17 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 900 mm
  7.1.18 Demontaż sieci cieplnych kanałowych 2 x Dn 1000 mm

  7.2 Remonty komór sieci cieplnych - kod CPV 45231300-8

  7.2.1 Komora dla s.c. 2xDn 250 mm usytuowana w trawniku
  7.2.2 Komora dla s.c. 2xDn 300 mm usytuowana w trawniku
  7.2.3 Komora dla s.c. 2xDn 200 mm usytuowana w ulicy
  7.2.4 Komora dla s.c. 2xDn 800 mm usytuowana w ulicy
  7.2.5 Wymiana rurowego punktu stałego w komorze
  7.2.6 Wymiana kanału prefabrykowanego "L" dla s.c. 2 x Dn 600 mm na kanał przechodni typu "L" pod ulicą


  8. Izolacje rurociągów
  8.1 Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONOR M 300" typ MPIS - kod CPV 45320000-6

  9. Roboty remontowe obiektów energetycznych i ciepłowniczych

  9.1 Kotły płomieniówkowe - kod CPV 45331100-0

  9.1.1 Prace uzupełniające
  9.1.2 Demontaż dymnicy
  9.1.3 Montaż dymnicy
  9.1.4 Wymiana wężownicy podgrzewacza pary
  9.1.5 Wymontowanie i wmontowanie systemu grzewczego kotła, wykonanie uszczelek klingierytowych
  9.1.6 Wymiana uszkodzonej lub zużytej śruby
  9.1.7 Demontaż i montaż pokrywy
  9.1.8 Spawanie pękniętych mostków
  9.1.9 Wycięcie rury płomieniówkowej z sita, przyspawanie rury płomieniówkowej do sita, po wymianie
  9.1.10 Kalibrowanie otworów sitowych dla rur płomieniówkowych
  9.1.11 Wykonanie płomieniówki
  9.1.12 Wymiana rury płomieniówkowej
  9.1.13 Rozwalcowanie i kielichowanie końców płomieniówek
  9.1.14 Szlifowanie powierzchni sita, wymiana elementu dna sitowego
  9.1.15 Wymiana uszkodzonych zespórek
  9.1.16 Demontaż wyczystek
  9.1.17 Wstawienie wzmocnień płomienicy, wykonanie żebra wzmacniającego płomienicę
  9.1.18 Demontaż kosza węglowego

  9.2 Kotły typ PLM, CR, WLM, WR - kod CPV 45331100-0

  9.2.1 Demontaż lub montaż wężownic i ekranów
  9.2.2 Wykonanie spawów obwodowych, doczołowych
  9.2.3 Przygotowanie wężownic i rur ekranów do montażu, odcinkowa wymiana wężownic lub ekranów, wykonanie wstawek
  9.2.4 Demontaż lub montaż komór zbiorczych w kotłach
  9.2.5 Prostowanie pogiętych rur wężownic i ekranów

  9.3 Ruszty mechaniczne - kod CPV 45331100-0

  9.3.1 Demontaż i montaż rur nawęglających
  9.3.2 Demontaż lub montaż kosza węglowego
  9.3.3 Demontaż lub montaż warstwownicy
  9.3.4 Demontaż lub montaż podkładu rusztowego
  9.3.5 Demontaż lub montaż przedniego wału rusztowego
  9.3.6 Demontaż lub montaż tylnego wału rusztu
  9.3.7 Demontaż lub montaż tylnych wałków rusztu, ślizgów tylnych, łożysk wału rusztowego, sprzęgła, koła łańcuchowego
  9.3.8 Wyprowadzenie lub wprowadzenie wozu rusztowego
  9.3.9 Demontaż lub montaż uszczelniaczy bocznych podkładu rusztowego, ślizgów górnych tylnych naprowadzających, rolek ślizgowych, wałków podrusztowych, wałków do wyrównywania rusztów
  9.3.10 Demontaż lub montaż komory podmuchu strefowego, członu ściany bocznej, blach ślizgowych dolnych, blachy uszczelniającej rusztu
  9.3.11 Demontaż lub montaż napędu klap i bębna popiołowego, belki zgarniaczy żużla
  9.3.12 Wykonanie pomiarów ułożenia konstrukcji rusztu, równoległości wałów i wypoziomowanie całości
  9.3.13 Próba rusztu
  9.3.14 Remont wału napędowego rusztu
  9.3.15 Wykonanie klina do kół łańcuchowych, pasowanie łożysk, napawanie zębów kół łańcuchowyc
  9.3.16 Naprawa ślizgów górnych, wykonanie górnego ślizgu, iglicy do rusztu, torów ślizgowych
  9.3.17 Szlifowanie i pasowanie rusztownicy, demontaż, oczyszczenie, przegląd i montaż przewodów smarujących łożyska górne rusztu, prostowanie belek
  9.3.18 Wymiana końcówki w zgarniaczu żużla,
  9.3.19 Remont komory podmuchu strefowego, kosza węglowego,
  9.3.20 Wymiana tulei tylnej gwiazdy, wykonanie blachy osłonowej, prostowanie blach doszczelniających bębny popiołowe
  9.3.21 Demontaż i montaż skrzyni napędowej rusztu, silnika elektrycznego, bocznej pokrywy napędu rusztu, ślimaka wraz z kołem zębatym, ślimacznicy napędu rusztu


  10. Modernizacje linii n/n

  10.1 Linie kablowe energetyczne n.n. i sygnalizacyjne - kod CPV 45314300-4

  10.1.1 Wymiana kabli energetycznych niezbrojonych AL do 1 kV w ziemi
  10.1.2 Demontaż kabli zakopanych w ziemi
  10.1.3 Wymiana kabli energetycznych niezbrojonych układanych w kanałach odkrywanych
  10.1.4 Demontaż kabli w kanałach odkrywanych
  10.1.5 Wymiana kabli energetycznych niezbrojonych układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
  10.1.6 Demontaż kabli ułożonych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętyc
  10.1.7 Wymiana kabli energetycznych niezbrojonych układanych w budynkach i budowlach
  10.1.8 Demontaż kabli w budynkach i budowlach
  10.1.9 Wymiana kabli energetycznych zbrojonych, ułożonych w ziemi
  10.1.10 Wymiana kabli energetycznych zbrojonych, układanych w kanłach odkrywanych
  10.1.11 Wymiana kabli energetycznych zbrojonych układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
  10.1.12 Wymiana kabli energetycznych zbrojonych układanych w budynkach i budowlach
  10.1.13 Wymiana kabli energetycznych niezbrojonych Cu do 1 kV,w ziemi
  10.1.14 Wymiana kabli energetycznych niezbrojonych Cu do 1 kV układanych w kanałach odkrywanych
  10.1.15 Wymiana kabli energetycznych niezbrojonych Cu do 1 kV układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
  10.1.16 Wymiana kabli energetycznych niezbrojonych Cu do 1 kV układanych w budynkach i budowlach
  10.1.17 Wymiana kabli energetycznych zbrojonych Cu do 1 kV układanych w ziemi
  10.1.18 Wymiana kabli energetycznych zbrojonych Cu do 1 kV układanych w kanałach odkrywanych
  10.1.19 Wymiana kabli energetycznych zbrojonych Cu do1 kV układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
  10.1.20 Wymiana kabli energetycznych zbrojonych Cu do 1 kV układanych w budynkach i budowlach
  10.1.21 Wymiana kabli sygnalizacyjnych niezbrojonych ułożonych w ziemi
  10.1.22 Wymiana kabli sygnalizacyjnych niezbrojonych ułożonych w kanałach odkrywanych
  10.1.23 Wymiana kabli sygnalizacyjnych niezbrojonych ułożonych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
  10.1.24 Wymiana kabli sygnalizac. niezbrojonych ułożonych w budynkach i budowlach
  10.1.25 Wymiana kabli sygnalizac. zbrojonych ułożonych w ziemi
  10.1.26 Wymiana kabli sygnalizac. zbrojonych ułożonych w kanaach odkrywanych
  10.1.27 Wymiana kabli sygnalizac. zbrojonych ułożonych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
  10.1.28 Wymiana kabli sygnalizac. zbrojonych ułożonych w budynkach i budowlach
  10.1.29 Montaż muf żeliwnych przelotowych na kablach energetycznych
  10.1.30 Montaż muf termokurczliw. przelotowych na kablach energetycznych
  10.1.31 Montaż muf żeliwnych przelotowych w kablach sygnalizacyjnych

  10.2 Linie napowietrzne energetyczne n.n. i oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45232210-7

  10.2.1 Wymiana słupa żelbetowego ŻN-9 liniiN.N
  10.2.2 Demontaż słupa żelbetowego linii N.N
  10.2.3 Wymiana osprzętu na słupie linii N.N.
  10.2.4 Demontaż osprzętu na słupie
  10.2.5 Wymiana przewodów nieizolowanych AL linii N.N.
  10.2.6 Demontaż przewodów nieizolowanych linii N.N.
  10.2.7 Regulacja zwisów przewodów linii N.N
  10.2.8 Regulacja i prostowanie słupów linii N.N

  10.3 Oświetlenie zewnętrzne - kod CPV 45316110-9

  10.3.1 Wymiana słupa oświetleniowego stalowego
  10.3.2 Demontaż słupa oświetleniowego stalowego
  10.3.3 Wymiana słupa oświetleniowego żelbetowego
  10.3.4 Wymiana wysięgnika rurowego
  10.3.5 Demontaż wysięgnika zabudowanego na słupie lub ścianie
  10.3.6 Wymiana lub demontaż przewieszki z lin stalowych
  10.3.7 Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych i latarniach
  10.3.8 Wymiana przewodów kabelkowych w słupach oświetleniow., rurach osłonowych i latarniach
  10.3.9 Wymiana lub demontaż oprawy do lamp rtęciowych
  10.3.10 Wymiana lub demontaż tabliczki zaciskowej, bezpiecznikowej, skrzynki rozdzielczej


  11. Roboty remontowe nawierzchni na drogach i ulicach

  11.1 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45233140-2

  11.1.1 Cięcie i frezowanie nawierzchni
  11.1.2 Rozbiórki podbudowy i nawierzchni
  11.1.3 Rozbiórki ław, krawężników, obrzeży, chodników
  11.1.4 Rozbiórki przepustów rurowych
  11.1.5 Rozbiórki ścieków z elementów betonowych
  11.1.6 Rozbiórki poręczy ochronnych, barier, słupków do znaków

  11.2 Naprawy i regeneracja nawierzchni - kod CPV 45233140-2

  11.2.1 Warstwy wzmacniające – geowłókniny, geokraty
  11.2.2 Regeneracja i naprawa nawierzchni bitumicznej geowłókniną
  11.2.3 Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznej
  11.2.4 Warstwy izolacyjne na mostach - SERVIDEK/SERVIPAK
  11.2.5 Powierzchnie antypoślizgowe
  11.2.6 Remonty cząstkowe, wyrównanie nierówności,wyrównanie istniejącej podbudowy, czyszczenie nawierzchni

  11.3 Roboty remontowe elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach - kod CPV 45233221-4

  11.3.1 Malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych, ciągłych i przerywanych na jezdni
  11.3.2 Malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
  11.3.3 Malowanie strzałek i innych symboli na jezdni, krawężników na przystankach
  11.3.4 Oznakowania drogowe poziome
  11.3.5 Odnawianie farbą ftalową poręczy
  11.3.6 Odnawianie farbą ogrodzeń z siatki
  11.3.7 Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych
  11.3.8 Odnawianie farbą prefabrykowanych znaków drogowych
  11.3.9 Odnawianie farbą barier ochronnych
  11.3.10 Odnawianie drogowskazów, tablic przed drogowskazami, tablic miejscowości, różnych tablic znaków
  11.3.11 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu


  12. Remonty dachów
  12.1 Remonty dachów - kod CPV 45261300-7, CPV 45261910-6, CPV 45261210-9

  13. Czyszczenie i hydrofobizacja budowli
  13.1 Czyszczenie i hydrofobizacja budowli - kod CPV 45453100-8

  14. Docieplenia ścian budynków
  14.1 Docieplenie płytami POSS-70 (bez kosztu rusztowań) - kod CPV 45321000-3
  14.2 Docieplenie - system BOLIX (bez kosztu rusztowań) - kod CPV 45321000-3
  14.3 Docieplenie - system "JOBI-SYSTEM" (bez kosztu rusztowań) - kod CPV 45321000-3
  14.4 Docieplenie - system DRYVIT-OUTSULATION (bez kosztu rusztowań) - kod CPV 45321000-3
  14.5 System docieplenia ścian „CORECTA (bez kosztu rusztowań) - kod CPV 45321000-3
  14.6 Docieplenie -system "ATLAS-STOPTER" (z kosztem rusztowań) - kod CPV 45321000-3

  14.7 Docieplenie ścian zewnętrznych SYSTEM ATLAS - bez kosztu rusztowań - kod CPV 45321000-3

  14.7.1 Przygotowanie podłoża
  14.7.2 Docieplenie ścian zewnętrznych system ATLAS STOPTER
  14.7.3 Docieplenie ścian zewnętrznych system ATLAS ROKER

  14.8 Docieplenie ścian zewnętrznych SYSTEM CERESIT - bez kosztu rusztowań - kod CPV 45321000-3

  15. Systemy renowacyjne tynków zewnętrznych i wewnętrznych

  15.1 System renowacyjny Baumit - kod CPV 45453100-8

  15.1.1 System renowacyjny W

 • Data dodania produktu do sklepu: środa, 21 maj 2014.
  Recenzje
  Koszyk więcej
  ...jest pusty
  Zaloguj się
  Adres E-mail:
  Hasło:

  Nie pamiętasz hasła?

  Bezpieczne logowanie

  Nowe konto
  Producent
  Inne produkty
  Powiadomienia więcej
  Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Katalog cen jednostkowych robót REMONTOWYCH 2 kw 2018
  Dla Znajomego
   
  Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
  Recenzje więcej
  Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!