Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Literatura fachowa » Budownictwo » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (42)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (26)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (129)
Literatura fachowa (1304)
  Architektura i projektowanie (203)
  Audyt energetyczny. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków (13)
  BHP i Ppoż Ocena ryzyka (70)
  Budownictwo (276)
  Budownictwo drewniane (17)
  Budownictwo drogowo-mostowe (58)
  Ekologia i środowisko (41)
  Ekonomia (2)
  Eurokody (13)
  FIDIC (5)
  Geodezja (5)
  Geologia (5)
  Hydrologia (9)
  inne (4)
  Instalacje ciepłownicze, sanitarne, klimatyzacja i wentylacja (84)
  Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne (105)
  Instalacje gazowe (9)
  Kalendarze (1)
  Kominki i piece (8)
  Kosztorysowanie (16)
  Kowalstwo (4)
  Mechanika
  Nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe (84)
  Ogród (29)
  Podręczniki szkolne i akademickie (85)
  Prawo (20)
  Przetargi (2)
  Spawalnictwo i ślusarstwo (12)
  Specyfikacje techniczne (38)
  Słowniki (13)
  Transport (1)
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (55)
  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (6)
  Wymagania Techniczne PZITS (3)
  Zarządzanie, ekonomia (8)
Polskie normy (9)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (26)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

Naprawa tynków Aspekty budowlane i konserwatorskie
57,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. Podręcznik inżyniera
95,24zł netto

100,00zł brutto

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. Podręcznik inżyniera

Autor: J.Bródka, M.Broniewicz

Wydawnictwo: PWE, 2013

ISBN: 978-83-61615-08-8

Spis treści


 

Od Wydawcy 10


 

Przedmowa  11


 

Preambuła  13


 

Wykaz oznaczeń  15


 

1 Wiadomości wstępne  23


 

1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji  23


 

1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji  24


 

1.3 Podstawowe części i elementy  28


 

1.4 Procedury projektowania  35


 

1.5 Zasady oznaczania osi elementów  37


 

2 Stal, jej właściwości i wyroby  39


 

2.1 Wytwarzanie stali 39


 

2.2 Struktura stali  43


 

2.3 Przeróbka stali. Wyroby  47


 

2.4 Imperfekcje wyrobów  56


 

2.5 Klasyfikacja stali  65


 

2.6 Zachowanie się stali  81


 

2.6.1 Właściwości materiału pod obciążeniem statycznym  81


 

2.6.2 Obciążenia cieplne  83


 

2.6.3 Kruche pękanie stali  86


 

2.6.4 Obciążenia powodujące zmęczenie  89


 

2.6.5 Formy zniszczenia stali  93


 

2.7 Dobór stali na konstrukcje˛  94


 

2.7.1 Zalecenia ogólne  94


 

2.7.2 Dobór gatunku stali według PN-EN 1993-1-10  96


 

3 Bezpieczeństwo konstrukcji   101


 

3.1 Uwagi ogólne   101


 

3.2 Oddziaływania  102


 

3.2.1 Oddziaływania stałe  103


 

3.2.2 Oddziaływania zmienne  104


 

3.2.2.1 Oddziaływania użytkowe  106


 

3.2.2.2 Oddziaływania śniegiem  108


 

3.2.2.3 Oddziaływania wiatrem  113


 

3.2.2.4 Oddziaływania termiczne  119


 

3.2.2.5 Oddziaływania podczas wykonywania obiektu  121


 

3.2.3 Oddziaływania wyjątkowe  125


 

3.2.4 Oddziaływania sejsmiczne  127


 

3.3 Niezawodność konstrukcji  127


 

3.4 Metoda stanów granicznych  131


 

3.4.1 Wiadomości ogólne 131


 

3.4.2 Zasady metody stanów granicznych według Eurokodów   135


 

3.5 Charakterystyczne wartości granicy plastyczności  141


 

3.6 Modele i metody analizy  141


 

3.7 Warunki użytkowalności konstrukcji  152


 

3.8 Trwałość konstrukcji  155


 

4 Połączenia obciążone statycznie  157


 

4.1 Rodzaje łączników i połączeń  157


 

4.2 Wymagania ogólne  159


 

4.3 Połączenia spawane  163


 

4.3.1 Uwagi ogólne  163


 

4.3.2 Rodzaje procesów spawalniczych  163


 

4.3.3 Rodzaje połączeń i spoin 166


 

4.3.4 Podstawy technologii spawania  178


 

4.3.5 Naprężenia spawalnicze  191


 

4.3.6 Obliczanie nośności  196


 

4.3.7 Zalecenia konstrukcyjne  206


 

4.4 Połączenia śrubowe  208


 

4.4.1 Uwagi ogólne  208


 

4.4.2 Rodzaje połączeń i śrub  209


 

4.4.3 Zachowanie się połączeń  218


 

4.4.4 Rozmieszczenie otworów  225


 

4.4.5 Kategorie połączeń śrubowych  228


 

4.4.6 Obliczanie nośności połączeń  236


 

4.4.7 Zalecenia konstrukcyjne  244


 

4.5 Połączenia nitowe  245


 

4.6 Połączenia sworzniowe 248


 

4.7 Połączenia hybrydowe  251


 

4.8 Styki  252


 

4.9 We˛zły belek ze słupami  253


 

4.9.1 Zagadnienia ogólne  253


 

4.9.2 Charakterystyka momentu-obrotu  254


 

4.9.3 Klasyfikacja węzłów  258


 

4.9.4 Analityczne określenie nośności węzłów  261


 

4.9.4.1 Określenie węzła i jego części  261


 

4.9.4.2 Ocena nośności węzła  263


 

4.9.4.3 Nośność węzłów 270


 

4.9.5 Analityczne określanie sztywności węzłów  274


 

4.9.6 Zdolność do obrotu  286


 

5 Nośność przekrojów  289


 

5.1 Uwagi ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289


 

5.2 Przekro´ j zaste˛pczy w stanie nadkrytycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290


 

5.3 Nos´nos´c´ przekrojo´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294


 

5.3.1 Zagadnienia ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294


 

5.3.2 Rozcia˛ganie osiowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296


 

5.3.3 S´ ciskanie osiowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296


 

5.3.4 Zginanie wzgle˛dem jednej osi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297


 

5.3.5 S´ cinanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298


 

5.3.6 Skre˛canie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299


 

5.3.7 Zginanie ze s´cinaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300


 

5.3.8 Zginanie z siła˛ podłuz˙na˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301


 

5.3.9 Zginanie ze s´cinaniem i siła˛ podłuz˙na˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304


 

5.3.10 S´ rodnik w płaskim stanie napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304


 

6 Belki pełnos´cienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307


 

6.1 Uwagi ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307


 

6.2 Zwichrzenie belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309


 

6.2.1 Elementy zginane o stałym przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311


 

6.2.2 Elementy zginane i s´ciskane o stałym przekroju . . . . . . . . . . . . 314


 

6.2.3 Ogo´ lna metoda oceny zwichrzenia elemento´w . . . . . . . . . . . . . 318


 

6.2.4 Zwichrzenie elemento´w projektowanych z uwzgle˛dnieniem analizy


 

plastycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319


 

6.3 Niestatecznos´c´ s´rodnika przy napre˛z˙eniach normalnych . . . . . . . . . . . . 325


 

6.3.1 Uwagi ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325


 

6.3.2 S´ cianki nieuz˙ebrowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326


 

6.3.3 S´ cianki uz˙ebrowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327


 

6.3.4 Sprawdzenie nos´nos´ci s´rodniko´w poddanych działaniu napre˛z˙en´ normalnych


 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330


 

6.4 Niestatecznos´c´ s´rodnika przy napre˛z˙eniach stycznych . . . . . . . . . . . . . 331


 

6.4.1 Uwagi ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331


 

6.4.2 S´ rodniki uz˙ebrowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332


 

6.5 Nos´nos´c´ s´rodniko´w pod obcia˛z˙eniem skupionym . . . . . . . . . . . . . . . . 334


 

6.6 Interakcyjne warunki nos´nos´ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336


 

6.6.1 Nos´nos´c´ przekroju obcia˛z˙onego siła˛ poprzeczna˛, momentem zginaja˛cym


 

oraz siła˛ podłuz˙na˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336


 

6.6.2 Nos´nos´c´ przekroju obcia˛z˙onego siła˛ skupiona˛, momentem zginaja˛cym


 

oraz siła˛ podłuz˙na˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337


 

6.7 Nos´nos´c´ i sztywnos´c´ belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337


 

6.8 Redystrybucja plastyczna momento´w zginaja˛cych . . . . . . . . . . . . . . . . 341


 

6.8.1 Ogo´ lne zasady oceny nos´nos´ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341


 

6.8.2 Nos´nos´c´ przystosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357


 

6.9 Kształtowanie belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359


 

6.9.1 Przekroje belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359


 

6.9.2 Styki belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363


 

6.9.3 Z˙ebra usztywniaja˛ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364


 

6.9.3.1 Z˙ ebra poprzeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365


 

6.9.3.2 Z˙ ebra podłuz˙ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368


 

6.9.4 Belki az˙urowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369


 

6.9.5 Blachownice z falistym s´rodnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380


 

6.10 Konstrukcje stropo´w i pomosto´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383


 

7 Słupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389


 

7.1 Uwagi ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389


 

7.2 Zagadnienia statecznos´ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390


 

7.3 Nos´nos´c´ słupo´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402


 

7.3.1 S´ ciskanie osiowe pre˛to´w jednogałe˛ziowych . . . . . . . . . . . . . . . 402


 

7.3.2 S´ ciskanie ze zginaniem pre˛to´w jednogałe˛ziowych . . . . . . . . . . . 406


 

7.3.3 S´ ciskane pre˛ty wielogałe˛ziowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408


 

Spis tres´ci 7


 

7.4 Kształtowanie słupo´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420


 

7.4.1 Przekroje trzono´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420


 

7.4.2 Głowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422


 

7.4.3 Kształtowanie trzono´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425


 

7.4.4 Zakotwienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430


 

7.4.5 Podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436


 

8 Kratownice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447


 

8.1 Wiadomos´ci ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447


 

8.2 Kształtowanie kratownic płaskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447


 

8.2.1 Kształtowanie geometrii kratownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447


 

8.2.1.1 Zasady ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447


 

8.2.1.2 Kształtowanie wia˛zaro´w dachowych . . . . . . . . . . . . . . 449


 

8.2.2 Przekroje pre˛to´w kratownic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451


 

8.3 Nos´nos´c´ i sztywnos´c´ kratownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452


 

8.3.1 Nos´nos´c´ kratownic płaskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452


 

8.3.1.1 Siły wewne˛trzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452


 

8.3.1.2 Długos´c´ wyboczenia pre˛to´w kratownicy . . . . . . . . . . . . 457


 

8.3.2 Sztywnos´c´ kratownic płaskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459


 

8.4 Projektowanie wia˛zaro´w dachowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460


 

8.4.1 Zasady ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460


 

8.4.2 Konstruowanie we˛zło´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461


 

8.5 Konstrukcje dacho´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483


 

8.5.1 Układy konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483


 

8.5.2 Płatwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485


 

9 Bezpieczen´stwo poz˙arowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491


 

9.1 Informacje ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491


 

9.2 Oddziaływania termiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492


 

9.3 Nos´nos´ci przekrojo´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493


 

9.4 Obliczanie odpornos´ci ogniowej elemento´w stalowych na podstawie nomogramo


 

´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496


 

10 Zme˛czenie elemento´w i konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511


 

10.1 Uwagi ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511


 

10.2 Cze˛s´ciowe wspo´ łczynniki bezpieczen´stwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512


 

10.3 Wytrzymałos´c´ zme˛czeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514


 

10.4 Ocena zme˛czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517


 

10.5 Kształtowanie elemento´w naraz˙onych na zme˛czenie . . . . . . . . . . . . . . 522


 

11 Wytwarzanie, montaz˙ i ochrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527


 

11.1 Zagadnienia ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527


 

11.2 Specyfikacja techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533


 

11.3 Obro´bka i scalanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542


 

11.4 Poła˛czenia spawane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546


 

11.5 Poła˛czenia na ła˛czniki mechaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549


 

11.6 Transport i montaz˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557


 

11.7 Tolerancje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560


 

11.8 Ochrona przed korozja˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588


 


 


 

7.4 Kształtowanie słupo´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420


 

7.4.1 Przekroje trzono´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420


 

7.4.2 Głowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422


 

7.4.3 Kształtowanie trzono´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425


 

7.4.4 Zakotwienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430


 

7.4.5 Podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436


 

8 Kratownice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447


 

8.1 Wiadomos´ci ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447


 

8.2 Kształtowanie kratownic płaskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447


 

8.2.1 Kształtowanie geometrii kratownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447


 

8.2.1.1 Zasady ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447


 

8.2.1.2 Kształtowanie wia˛zaro´w dachowych . . . . . . . . . . . . . . 449


 

8.2.2 Przekroje pre˛to´w kratownic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451


 

8.3 Nos´nos´c´ i sztywnos´c´ kratownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452


 

8.3.1 Nos´nos´c´ kratownic płaskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452


 

8.3.1.1 Siły wewne˛trzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452


 

8.3.1.2 Długos´c´ wyboczenia pre˛to´w kratownicy . . . . . . . . . . . . 457


 

8.3.2 Sztywnos´c´ kratownic płaskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459


 

8.4 Projektowanie wia˛zaro´w dachowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460


 

8.4.1 Zasady ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460


 

8.4.2 Konstruowanie we˛zło´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461


 

8.5 Konstrukcje dacho´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483


 

8.5.1 Układy konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483


 

8.5.2 Płatwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485


 

9 Bezpieczen´stwo poz˙arowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491


 

9.1 Informacje ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491


 

9.2 Oddziaływania termiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492


 

9.3 Nos´nos´ci przekrojo´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493


 

9.4 Obliczanie odpornos´ci ogniowej elemento´w stalowych na podstawie nomogramo


 

´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496


 

10 Zme˛czenie elemento´w i konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511


 

10.1 Uwagi ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511


 

10.2 Cze˛s´ciowe wspo´ łczynniki bezpieczen´stwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512


 

10.3 Wytrzymałos´c´ zme˛czeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514


 

10.4 Ocena zme˛czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517


 

10.5 Kształtowanie elemento´w naraz˙onych na zme˛czenie . . . . . . . . . . . . . . 522


 

11 Wytwarzanie, montaz˙ i ochrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527


 

11.1 Zagadnienia ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527


 

11.2 Specyfikacja techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533


 

11.3 Obro´bka i scalanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542


 

11.4 Poła˛czenia spawane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546


 

11.5 Poła˛czenia na ła˛czniki mechaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549


 

11.6 Transport i montaz˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557


 

11.7 Tolerancje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560


 

11.8 Ochrona przed korozja˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588


 

11.8.1 Informacje ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588


 

11.8.2 Przygotowanie powierzchni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592


 

11.8.3 Dobo´ r zestawo´w malarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596


 

11.8.4 Czynniki konstrukcyjne wpływaja˛ce na trwałos´c´ powłok . . . . . . . . 602


 

11.8.5 Powłoki metalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606


 

12 Przykłady obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611


 

12.1 S´ cia˛g z ka˛towniko´w rozcia˛gany osiowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611


 

12.2 Pre˛t s´ciskany osiowo, jednogałe˛ziowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612


 

12.3 Pre˛t s´ciskany osiowo dwugałe˛ziowy z przewia˛zkami . . . . . . . . . . . . . . . 614


 

12.4 Belka walcowana, zginana w jednej płaszczyz´nie ze zwichrzeniem . . . . . . 621


 

12.5 Podcia˛g blachownicowy, zginany w jednej płaszczyz´nie . . . . . . . . . . . . . 624


 

12.6 Belka az˙urowa, zginana w jednej płaszczyz´nie s´rodnika, bez zwichrzenia . . . 631


 

12.7 Słup s´ciskany mimos´rodowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640


 

12.8 Słup s´ciskany i zginany o przekroju zamknie˛tym . . . . . . . . . . . . . . . . . 644


 

12.9 Styk spawany rygla ze słupem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650


 

12.10 Styk spawany słupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654


 

12.11 Styk s´rubowy rygla ze słupem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656


 

12.12 Styk s´cia˛gu, doczołowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670


 

12.13 We˛zeł kratownicy z rur prostoka˛tnych, spawany . . . . . . . . . . . . . . . . . 673


 

12.14 Wytrzymałos´c´ zme˛czeniowa we˛zła kratownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679


 

12.15 Obliczenie poprzecznego ste˛z˙enia połaciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 682


 

12.16 Obliczenie ste˛z˙enia podłuz˙nego w s´cianie słupo´w . . . . . . . . . . . . . . . . 685


 

12.17 Obliczenie czasu izolacji ogniochronnej słupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687


 

12.18 Obliczenie grubos´ci izolacji ogniochronnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688


 

12.19 Obliczenie czasu odpornos´ci ogniowej słupa w układzie szkieletowym . . . . . 689


 

Pis´miennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693


 

Wykaz norm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 27 wrzesień 2013.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Konstrukcje żelbetowe Atlas rysunków
Konstrukcje żelbetowe Atlas rysunków
STALOWE BUDYNKI HALOWE
STALOWE BUDYNKI HALOWE
Atlas dachów. Dachy spadziste
Atlas dachów. Dachy spadziste
Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami
Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 415/2012
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 415/2012
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Powiadomienia więcej
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. Podręcznik inżyniera
Dla Znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!