Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Literatura fachowa » Architektura i projektowanie » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (40)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (18)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (129)
Literatura fachowa (1258)
  Architektura i projektowanie (192)
  Audyt energetyczny. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków (12)
  BHP i Ppoż Ocena ryzyka (69)
  Budownictwo (268)
  Budownictwo drewniane (13)
  Budownictwo drogowo-mostowe (55)
  Ekologia i środowisko (40)
  Ekonomia (2)
  Eurokody (11)
  FIDIC (5)
  Geodezja (5)
  Geologia (5)
  Hydrologia (9)
  inne (4)
  Instalacje ciepłownicze, sanitarne, klimatyzacja i wentylacja (79)
  Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne (104)
  Instalacje gazowe (7)
  Kalendarze (1)
  Kominki i piece (8)
  Kosztorysowanie (16)
  Kowalstwo (4)
  Mechanika
  Nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe (81)
  Ogród (29)
  Podręczniki szkolne i akademickie (83)
  Prawo (21)
  Przetargi (2)
  Spawalnictwo i ślusarstwo (13)
  Specyfikacje techniczne (38)
  Słowniki (13)
  Transport (1)
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (53)
  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (5)
  Wymagania Techniczne PZITS (2)
  Zarządzanie, ekonomia (8)
Polskie normy (8)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (25)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

DACHY Zasady kształtowania i utrzymywania
47,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
BUDYNKI JEDNORODZINNE. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie
55,24zł netto

58,00zł brutto

 

 

 

Autor: Hanna Michalak, Stefan Pyrak

Oprawa twarda, Format 17x22,5cm, Stron 464
EAN: 9788321347660
ISBN: 978-83-213-4766-0

Wydanie 2013

W książce ujęto całość problematyki związanej z projektowaniem konstrukcji, realizacją… i obiorem robót oraz zasadami użytkowania budynków jednorodzinnych w świetle nowych norm (w tym tzw. eurokodów konstrukcyjnych) i przepisów budowlanych. Zamieszczono przykłady liczbowe oraz rysunki i zestawienia tabelaryczne. Praca będzie pomocna dla studentów wydział‚ów architektury i budownictwa politechnik, projektantów, wykonawców oraz inwestorów.Spis treści
Przedmowa 9
1. Warunki formalne przygotowania budowy, realizacji
i użytkowania budynków 13
1.1. Przygotowanie budowy ............................................................................... 13
1.1.1. Wymagania ogólne ......................................................................... 13
1.1.2. Obowiązki uczestników procesu budowlanego .................................. 14
1.1.3. Warunki techniczne związane z zagospodarowaniem działki ............. 16
1.1.4. Projekt budowlany .......................................................................... 21
1.1.5. Pozwolenie na budowę ................................................................... 24
1.2. Warunki realizacji budynku ........................................................................ 26
1.3. Wymagania ogólne związane z oddaniem budynku do użytkowania
i z użytkowaniem ....................................................................................... 27
2. Oddziaływania na konstrukcje 29
2.1. Wiadomości ogólne .................................................................................... 29
2.2. Rodzaje oddziaływań i współczynniki częściowe .......................................... 30
2.3. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe .............................. 33
2.4. Obciążenie śniegiem ................................................................................... 39
2.5. Obciążenie wiatrem .................................................................................... 43
2.6. Oddziaływania termiczne ............................................................................ 54
2.7. Oddziaływania podczas wykonywania konstrukcji ........................................ 58
3. Materiały i układy konstrukcyjne budynków 60
3.1. Wiadomości ogólne .................................................................................... 60
3.2. Materiały do konstrukcji murowych ............................................................. 60
3.2.1. Elementy murowe .......................................................................... 60
3.2.2. Zaprawy murarskie i beton wypełniający ......................................... 65
3.3. Właściwości wytrzymałościowe i fizyczne murów ........................................ 67
3.4. Beton ........................................................................................................ 77
3.4.1. Wiadomości ogólne ........................................................................ 77
3.4.2. Właściwości wytrzymałościowe betonu ........................................... 78
3.4.3. Odkształcalność betonu ........................................................... 82
3.5. Stal w konstrukcjach żelbetowych ............................................................... 84
3.6. Stal w konstrukcjach stalowych ................................................................... 89
3.7. Drewno ...................................................................................................... 98
3.8. Układy konstrukcyjne budynków ............................................................... 102
4. Grunty budowlane 105
4.1. Wiadomości ogólne .................................................................................. 105
4.2. Tradycyjna klasyfikacja gruntów budowlanych ............................................ 106
4.3. Tradycyjne badania podłoża gruntowego .................................................... 113
4.3.1. Badania polowe ............................................................................ 113
4.3.2. Badania laboratoryjne ................................................................... 117
4.4. Rodzaje warunków gruntowych i kategorie geotechniczne ........................... 117
4.5. Tradycyjny zakres badań geotechnicznych .................................................. 119
4.6. Tradycyjna dokumentacja geotechniczna .................................................... 121
4.7. Nowe zasady oznaczania, klasyfikowania i geotechnicznych badań gruntów . 124
4.7.1. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów ............................................ 124
4.7.2. Badania geotechniczne gruntów .................................................... 127
5. Fundamenty budynków 129
5.1. Rodzaje fundamentów i ich charakterystyka ............................................... 129
5.1.1. Rodzaje fundamentów ................................................................... 129
5.1.2. ławy fundamentowe ...................................................................... 131
5.1.3. Stopy fundamentowe ..................................................................... 135
5.1.4. Fundamenty rusztowe, płytowe i płytowo-żebrowe .......................... 138
5.2. Tradycyjne zasady projektowania fundamentów bezpośrednich .................... 139
5.2.1. Rozkład naprężeń pod fundamentami bezpośrednimi ...................... 139
5.2.2. Tradycyjne projektowanie fundamentów bezpośrednich ................... 140
5.3. Nowe zasady projektowania fundamentów bezpośrednich ............................ 159
5.4. Fundamenty przy budynku sąsiednim ........................................................ 175
5.4.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 175
5.4.2. Fundamenty pośrednie i wykopy pod fundamenty .......................... 178
6. Ściany murowe w budynkach 181
6. l. Wiadomości ogólne .................................................................................. 181
6.2. Wymagania ze względu na trwałość konstrukcji murowych ......................... 182
6.3. Wymagania ze względu na ochronę murów przed korozją i ogniem ............ 185
6.4. Rodzaje ścian murowych ........................................................................... 188
6.5. Wymagania konstrukcyjne dotyczące ścian murowych ................................ 190
6.6. Ściany jednowarstwowe ocieplone ............................................................. 197
6.7. Ściany szczelinowe ................................................................................... 201
6.8. Podstawy wymiarowania konstrukcji murowych .......................................... 206
6.8.1. Ściany obciążone głównie pionowo ............................................... 206
6.8.2. Ściany piwnic poddane poziomemu parciu gruntu .......................... 217
6.9. Konstrukcje murowe zbrojone ................................................................... 218
6.9.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 218
6.9.2. Wymiarowanie konstrukcji murowych zbrojonych ........................... 222
7. Słupy i ściany żelbetowe w budynkach 226
7.1. Wymagania ze względu na trwałość i odporność ogniową .......................... 226
7.2. Konstruowanie słupów żelbetowych ........................................................... 232
7.3. Wymiarowanie słupów żelbetowych ........................................................... 234
7.3.1. Smukłość słupów ......................................................................... 234
7.3.2. Wymiarowanie przekrojów ............................................................ 236
7.4. Konstruowanie ścian żelbetowych .............................................................. 244
8. Stropy w budynkach 248
8.1. Rodzaje i wybór stropów .......................................................................... 248
8.2. Stropy belkowe ......................................................................................... 249
8.2. l. Stropy na belkach stalowych ......................................................... 249
8.2.2. Stropy na belkach drewnianych ..................................................... 255
8.3. Stropy żelbetowe monolityczne .................................................................. 259
8.3.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 259
8.3.2. Konstruowanie płyt ....................................................................... 261
8.3.3. Konstruowanie belek .................................................................... 275
8.3.4. Konstruowanie stropów płytowo-belkowych monolitycznych ............281
8.4. Wymiarowanie płyt i belek........................................................................285
8.4.1. Obliczanie sił przekrojowych ........................................................ 285
8.4.2. Nośność na zginanie elementów o przekroju prostokątnym ............. 289
8.4.3. Nośność na zginanie elementów o przekroju teowym ..................... 293
8.4.4. Nośność na ścinanie ..................................................................... 295
8.5. Stany graniczne użytkowalności elementów zginanych ................................ 311
8.6. Stropy gęstożebrowe ................................................................................. 320
1.6.l. Zasady ogólne konstruowania i obliczania...................................... 320
8.6.2. Strop Akermana ........................................................................... 323
8.6.3. Strop Ceram ................................................................................. 328
8.6.4. Stropy Fert i EF ........................................................................... 337
8.6.5. Strop Porotherm ........................................................................... 341
8.6.6. Strop Teriva ................................................................................. 341
8.7. Wieńce, nadproża, balkony ........................................................................ 344
9. Schody i pochylnie w budynkach 346
9.1. Klasyfikacja schodów ............................................................................... 346
9.2. Rozwiązania konstrukcyjne schodów ......................................................... 351
9.2.1. Schody żelbetowe ......................................................................... 351
9.2.2. Schody drewniane ........................................................................ 360
9.2.3. Schody stalowe ............................................................................ 362
9.3. Pochylnie ................................................................................................. 363
10. Dachy, stropodachy, tarasy w budynkach 365
10. l. Wiadomości ogólne .................................................................................. 365
10.2. Kształt i pochylenia połaci dachów ............................................................ 365
10.3. Dachy drewniane ...................................................................................... 370
10.3.1. Rodzaje wiązarów dachowych ....................................................... 370
10.3.2. Zasady ogólne obliczania elementów ............................................. 378
10.4. Dachy stalowe .......................................................................................... 382
10.5. Stropodachy ............................................................................................. 384
10.5. l. Rodzaje stropodachów .................................................................. 384
10.5.2. Stropodachy pełne ........................................................................ 386
10.5.3. Stropodachy wentylowane ............................................................. 387
10.5.4. Stropodachy odwrócone .................................................................. 389
10.6. Tarasy ...................................................................................................... 390
11. Ściany działowe, izolacje, elementy wykończenia w budynkach 392
11.1. Ściany działowe ........................................................................................ 392
11.1.1. Wymagania ogólne ....................................................................... 392
11.1.2. Ściany działowe tradycyjne ........................................................... 393
11.1.3. Ściany działowe lekkie ................................................................. 396
11.2. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne ................................................ 397
11.2.1. Wymagania ogólne ....................................................................... 397
11.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych ............................ 402
11.2.3. Izolacje wodochronne części podziemnych .....................................407
11.3. Izolacje cieplne ........................................................................................ 410
11.3.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 410
11.3.2. Obliczanie cieplne przegród .......................................................... 414
11.4. Izolacje akustyczne ................................................................................... 423
11.4. l. Wiadomości ogólne ...................................................................... 423
11.4.2. Ściany, stropy i Stropodachy .......................................................... 424
11.5. Podłogi, posadzki, okładziny ścienne ......................................................... 426
11.5.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 426
11.5.2. Posadzki drewniane i z materiałów drewnopochodnych ................... 428
11.5.3. Posadzki mineralne .......................................................................429
11.5.4. Posadzki mineralno-żywiczne ........................................................ 430
11.5.5. Okładziny ścienne ........................................................................ 430
12. Realizacja i użytkowanie budynków 431
12.1. Wiadomości ogólne .................................................................................. 431
12.2. Elementy stanu surowego ..........................................................................432
12.2. l. Konstrukcje murowe ..................................................................... 432
12.2.2. Konstrukcje betonowe i żelbetowe ................................................. 437
12.2.3. Konstrukcje drewniane..................................................................438
12.3. Elementy wykończeniowe ......................................................................... 440
12.3.1. Tynki i okładziny ścienne ............................................................. 440
12.3.2. Podłogi i posadzki ........................................................................443
12.3.3. Montaż okien i drzwi ................................................................... 446
12.4. Wykonywanie robót w okresie obniżonej temperatury ................................ 446
12.5. Ogólne zasady użytkowania budynków ...................................................... 448
12.5.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 448
12.5.2. Problemy użytkowania i trwałości elementów budynku ................... 449
12.5.3. Bieżąca konserwacja i naprawy ..................................................... 450
12.6. Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa .........................................................452
12.6.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 452
12.6.2. Kryteria i warunki nadbudowy ...................................................... 452
Literatura 454

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 18 luty 2013.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 1
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 1
BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania
BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania
Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów z CD-ROM
Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów z CD-ROM
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 431/2013
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 431/2013
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2
Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 2. Stropy i pomosty 2017
Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 2. Stropy i pomosty 2017
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Producent
Inne produkty
Powiadomienia więcej
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu BUDYNKI JEDNORODZINNE. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie
Dla Znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!