Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Literatura fachowa » Architektura i projektowanie » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (42)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (26)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (130)
Literatura fachowa (1304)
  Architektura i projektowanie (203)
  Audyt energetyczny. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków (13)
  BHP i Ppoż Ocena ryzyka (70)
  Budownictwo (276)
  Budownictwo drewniane (17)
  Budownictwo drogowo-mostowe (58)
  Ekologia i środowisko (41)
  Ekonomia (2)
  Eurokody (13)
  FIDIC (5)
  Geodezja (5)
  Geologia (5)
  Hydrologia (9)
  inne (4)
  Instalacje ciepłownicze, sanitarne, klimatyzacja i wentylacja (84)
  Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne (105)
  Instalacje gazowe (9)
  Kalendarze (1)
  Kominki i piece (8)
  Kosztorysowanie (16)
  Kowalstwo (4)
  Mechanika
  Nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe (84)
  Ogród (29)
  Podręczniki szkolne i akademickie (85)
  Prawo (20)
  Przetargi (2)
  Spawalnictwo i ślusarstwo (12)
  Specyfikacje techniczne (38)
  Słowniki (13)
  Transport (1)
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (55)
  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (6)
  Wymagania Techniczne PZITS (3)
  Zarządzanie, ekonomia (8)
Polskie normy (9)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (26)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

Dachy stropodachy tarasy Remonty i wzmacnianie
57,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 1
125,71zł netto

132,00zł brutto

 

 

 

Pod redakcją Jana Bródki i Aleksandra Kozłowskiego

wydanie drugie 2013 rok

Spis tresci

Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Pis´miennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1 Zagadnienia ogo´lne (Jan Bro´dka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.1 Materiały i wyroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.2 Systematyka poła˛czen´ i we˛zło´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

1.3 Zasady projektowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Pis´miennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2 Poła˛czenia spawane (Aleksander Kozłowski, Lucjan S´ le˛czka) . . . . . . . . . . . . 45

2.1 Wste˛p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.2 Charakterystyka procesu spawalniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.2.1 Z´ ro´dła ciepła spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.2.2 Osłona jeziorka spawalniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.2.3 Wtopienie i udział metalu rodzimego w spoinie . . . . . . . . . . . . . . 49

2.2.4 Rozprzestrzenianie sie˛ ciepła w elemencie spawanym . . . . . . . . . 50

2.2.5 Zro´z˙nicowanie mechaniczne poła˛czenia spawanego . . . . . . . . . . 51

2.2.6 Podstawowe parametry spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.2.7 Spawalnos´c´ stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.3 Rodzaje poła˛czen´ i spoin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.3.1 Poła˛czenia warsztatowe i montaz˙owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.3.2 Klasyfikacja poła˛czen´ spawanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.4 Elementy zła˛cza i spoiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.4.1 Rodzaje spoin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.4.2 Oznaczenia spoin na rysunkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

2.5 Zagadnienia technologiczne spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2.5.1 Typowe procesy spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2.5.1.1 Spawanie łukowe re˛czne elektroda˛ otulona˛ . . . . . . . . . . . 71

2.5.1.2 Spawanie łukowe elektroda˛ topliwa˛ w osłonie gazowej

(oboje˛tnej lub aktywnej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

2.5.1.3 Spawanie łukiem krytym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2.5.1.4 Spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym . . . 74

2.5.1.5 Spawanie łukowe elektroda˛ wolframowa˛ . . . . . . . . . . . . . 74

2.5.1.6 Spawanie elektroz˙uz˙lowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

2.5.1.7 Spawanie gazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

2.5.1.8 Spawanie laserowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

2.5.1.9 Spawanie plazmowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2.5.1.10 Łukowe przypawanie kołko´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2.5.2 Plan spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

2.5.3 Przygotowanie brzego´w elemento´w do spawania . . . . . . . . . . . . . 78

2.5.4 Pozycje spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

2.5.5 Materiały dodatkowe do spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

2.5.6 Technika spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

2.5.7 Wste˛pne podgrzewanie i obro´bka cieplna po spawaniu . . . . . . . . 85

2.5.8 Wadliwos´c´ poła˛czen´ spawanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

2.5.9 Napre˛z˙enia i odkształcenia spawalnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

2.6 Zalecenia kształtowania spoin w zła˛czach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

2.6.1 Kształtowanie wytrzymałos´ciowe poła˛czen´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

2.6.2 Kształtowanie technologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

2.6.3 Zagadnienia ekonomiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

2.7 Nos´nos´c´ spoin i poła˛czen´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

2.7.1 Załoz˙enia i zasady obliczania spoin i poła˛czen´ . . . . . . . . . . . . . . 102

2.7.1.1 Nos´nos´c´ obliczeniowa spoin czołowych o pełnym

przetopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

2.7.1.2 Nos´nos´c´ obliczeniowa spoin pachwinowych . . . . . . . . . . 104

2.7.1.3 Nos´nos´c´ obliczeniowa spoin czołowych o niepełnym

przetopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

2.7.1.4 Nos´nos´c´ obliczeniowa spoin pachwinowych obwodowych 107

2.7.1.5 Nos´nos´c´ obliczeniowa spoin otworowych . . . . . . . . . . . . 107

2.7.2 Charakterystyki siła – wydłuz˙enie spoin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

2.7.3 Poła˛czenia zakładkowe obcia˛z˙one osiowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

2.7.3.1 Poła˛czenia zakładkowe ze spoinami pachwinowymi

podłuz˙nymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

2.7.3.2 Poła˛czenia zakładkowe ze spoinami pachwinowymi

poprzecznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

2.7.3.3 Poła˛czenia zakładkowe ze spoinami pachwinowymi

poprzecznymi i podłuz˙nymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

2.7.4 Poła˛czenia zakładkowe długie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

2.7.5 Wymiarowanie złoz˙onych poła˛czen´ ze spoinami pachwinowymi . . 114

2.7.6 Kształtowniki mocowane jednym ramieniem . . . . . . . . . . . . . . . . 121

2.7.7 Poła˛czenia doczołowe do nieusztywnionych po´łek . . . . . . . . . . . . 123

2.7.8 Poła˛czenia rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

2.7.9 Poła˛czenia ze spoinami czołowymi i pachwinowymi . . . . . . . . . . . 125

2.7.10 Poła˛czenia hybrydowe (mieszane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

2.7.11 Inne metody okres´lania nos´nos´ci poła˛czen´ spawanych . . . . . . . . 126

2.8 Wpływ spawania na zachowanie sie˛ poła˛czen´ i elemento´w spawanych . . 129

2.8.1 Napre˛z˙enia spawalnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

2.8.2 Przestrzenny stan napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

2.8.3 Strefa wpływu ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

2.9 Wymagania stawiane jakos´ci poła˛czen´ spawanych . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

2.9.1 Klasa wykonania konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

10 Spis tres´ci

2.9.2 Wymagania odnos´nie spawania konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

2.9.3 Kontrola jakos´ci prac spawalniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

2.9.4 Metody badan´ poła˛czen´ spawanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

2.10 Przykłady obliczen´ poła˛czen´ spawanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

2.10.1 Poła˛czenia ze spoinami czołowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

2.10.2 Poła˛czenia ze spoinami pachwinowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Pis´miennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

3 Poła˛czenia na ła˛czniki mechaniczne (Jan Łaguna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

3.1 Wste˛p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

3.2 Podstawowy asortyment ła˛czniko´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

3.2.1 Informacje ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

3.2.2 S´ ruby, nakre˛tki i podkładki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

3.2.3 Nity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

3.2.4 Sworznie i zawleczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

3.2.5 S´ ruby z iniekcja˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

3.2.6 S´ ruby i sworznie z trzpieniem zrywanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

3.2.7 Nakre˛tki napinaja˛ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

3.3 Włas´ciwos´ci ła˛czniko´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

3.3.1 Informacje ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

3.3.2 Włas´ciwos´ci s´rub i nakre˛tek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

3.3.3 Włas´ciwos´ci nito´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

3.3.4 Włas´ciwos´ci sworzni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

3.3.5 Włas´ciwos´ci sworzni dwustronnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

3.3.6 Włas´ciwos´ci s´rub z iniekcja˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

3.3.7 Włas´ciwos´ci podkładek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

3.3.8 Kontrola jakos´ci i odbio´r ła˛czniko´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

3.4 Osadzanie ła˛czniko´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

3.4.1 Wykonywanie otworo´w przejs´ciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

3.4.2 Osadzanie s´rub w poła˛czeniach niespre˛z˙anych i sworzni . . . . . . . 183

3.4.3 Osadzanie s´rub w poła˛czeniach spre˛z˙anych . . . . . . . . . . . . . . . . 184

3.4.3.1 Metody dokre˛cania s´rub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

3.4.3.2 Metoda kontrolowanego momentu dokre˛cania . . . . . . . . 191

3.4.3.3 Zmodyfikowane metody spre˛z˙ania według PN-EN 1993-1-8/

Ap2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

3.4.3.4 Metoda kombinowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

3.4.3.5 Metoda bezpos´rednich wskaz´niko´w napie˛cia . . . . . . . . . 195

3.4.3.6 Metoda HRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

3.4.3.7 Metoda napinania siłownikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

3.4.4 Osadzanie s´rub z iniekcja˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

3.4.5 Osadzanie nito´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

3.4.6 Kontrola osadzania s´rub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

3.5 Rodzaje poła˛czen´ i kryteria oceny ich nos´nos´ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

3.5.1 Informacje ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Spis tres´ci 11

3.5.2 Kategorie poła˛czen´ s´rubowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

3.6 Nos´nos´c´ pojedynczych s´rub i nito´w w poła˛czeniach . . . . . . . . . . . . . . . . 203

3.6.1 Nos´nos´c´ obliczeniowa s´ruby na s´cinanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

3.6.2 Nos´nos´c´ obliczeniowa nitu na s´cinanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

3.6.3 Nos´nos´c´ obliczeniowa s´ruby na rozerwanie trzpienia . . . . . . . . . . 204

3.6.4 Nos´nos´c´ obliczeniowa nitu na rozerwanie trzpienia . . . . . . . . . . . 204

3.6.5 Nos´nos´c´ obliczeniowa trzpienia s´ruby na jednoczesne s´cinanie

i rozcia˛ganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

3.6.6 Nos´nos´c´ na przecia˛gnie˛cie łba ła˛cznika przez blache˛ . . . . . . . . . . 205

3.6.7 Obliczeniowa wartos´c´ siły spre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

3.6.8 Zestawienie nos´nos´ci obliczeniowych s´rub . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

3.7 Poła˛czenia zakładkowe typu dociskowego kategorii A . . . . . . . . . . . . . . 206

3.7.1 Informacje ogo´lne i kryteria obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

3.7.2 Rozkład sił i rozmieszczanie ła˛czniko´w w poła˛czeniach . . . . . . . . 208

3.7.3 Nos´nos´c´ na docisk do s´cianki otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

3.7.4 Nos´nos´c´ przekroju osłabionego otworami . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

3.7.5 Nos´nos´c´ na rozerwanie blokowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

3.7.6 Wpływ mimos´rodu siły prostopadłego do płaszczyzny styku na

nos´nos´c´ poła˛czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

3.7.7 Poła˛czenia zaginane w płaszczyz´nie styku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

3.7.8 Poła˛czenia nominalnie przegubowe belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

3.8 Poła˛czenia na sworznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

3.8.1 Kryteria obliczeniowe sworzni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

3.8.2 Wymiarowanie cze˛s´ci ła˛czonych sworzniami . . . . . . . . . . . . . . . . 231

3.8.3 Poła˛czenia sworzniowe pre˛to´w ste˛z˙en´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

3.9 Poła˛czenia s´rubowe cierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

3.9.1 Charakterystyka poła˛czen´ i kryteria obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . 235

3.9.2 Charakterystyka powierzchni styku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

3.9.3 Nos´nos´c´ obliczeniowa na pos´lizg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

3.9.4 Nos´nos´c´ na jednoczesne s´cinanie i rozcia˛ganie . . . . . . . . . . . . . . 238

3.9.5 Nos´nos´c´ przekroju elemento´w ła˛czonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

3.9.6 Nos´nos´c´ poła˛czen´ hybrydowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

3.10 Poła˛czenia na s´ruby z iniekcja˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

3.10.1 Informacje ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

3.10.2 Nos´nos´c´ obliczeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

3.11 Poła˛czenia doczołowe rozcia˛gane kategorii D i E . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

3.11.1 Zasady kształtowania i kryteria obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . 240

3.11.2 Nos´nos´c´ doczołowych kro´c´co´w rozcia˛ganych . . . . . . . . . . . . . . . 241

3.11.3 Rozkład sił wewne˛trznych w poła˛czeniach złoz˙onych . . . . . . . . . . 252

3.11.4 Metoda obliczen´ według PN-90/B-03200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

3.11.5 Obliczanie poła˛czen´ metoda˛ składnikowa˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

3.11.6 Projektowanie poła˛czen´ sztywnych uproszczona˛metoda˛ składnikowa˛ 262

3.12 Poła˛czenia kołnierzowe s´cianek powłok w stanie liniowo-spre˛z˙ystym . . . . 264

12 Spis tres´ci

3.12.1 Informacje ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

3.12.2 Styk teowy w stanie liniowo-spre˛z˙ystym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

3.12.3 Styk ka˛towy niespre˛z˙any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

3.12.4 Styk ka˛towy spre˛z˙any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

3.13 Przykłady obliczen´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Pis´miennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

4 Poła˛czenia elemento´w małej grubos´ci (Jan Bro´dka, Jan Łaguna) . . . . . . . . . . 293

4.1 Informacje ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

4.2 Poła˛czenia spawane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

4.2.1 Zagadnienia ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

4.2.2 Poła˛czenia ze spoinami czołowymi i pachwinowymi . . . . . . . . . . . 300

4.2.3 Poła˛czenia ze spoinami punktowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

4.2.4 Poła˛czenia ze spoinami otworowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

4.3 Poła˛czenia zgrzewane punktowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

4.4 Poła˛czenia na ła˛czniki mechaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

4.4.1 Zagadnienia ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

4.4.2 Poła˛czenia na s´ruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

4.4.3 Poła˛czenia na wkre˛ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

4.4.4 Poła˛czenia na gwoz´dzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

4.4.5 Poła˛czenia na nity jednostronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

4.4.6 Poła˛czenia klejone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

4.4.7 Poła˛czenia specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

4.5 Badania dos´wiadczalne ła˛czniko´w mechanicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

4.6 Przykłady obliczen´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Pis´miennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

5 We˛zły podatne (Jan Bro´dka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

5.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

5.2 Podstawy dos´wiadczalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

5.2.1 Informacje ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

5.2.2 We˛zły z jednostronna˛ przykładka˛ na s´rodniku rygla . . . . . . . . . . . 377

5.2.3 We˛zły z dwustronnymi przykładkami na s´rodniku rygla . . . . . . . . . 379

5.2.4 We˛zły z jednostronnymi nakładkami z ka˛towniko´w na stopkach rygla 381

5.2.5 We˛zły ze stolikiem i przykładka˛ na s´rodniku rygla . . . . . . . . . . . . 382

5.2.6 We˛zły z czołowa˛ blacha˛ głowicowa˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

5.2.7 We˛zły z czołowymi blachami wpuszczonymi . . . . . . . . . . . . . . . . 386

5.2.8 We˛zły z nakładkami z odcinko´w teowych na stopkach rygla . . . . . 387

5.2.9 We˛zły z czołowymi blachami wystaja˛cymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

5.2.10 We˛zły rygli ze słupami z zamknie˛tych kształtowniko´w . . . . . . . . . . 390

5.2.11 We˛zły o duz˙ej nos´nos´ci, spawane z dwuteowniko´w amerykan´skich 397

5.2.12 Inne zagadnienia wynikaja˛ce z dos´wiadczen´ . . . . . . . . . . . . . . . . 398

5.3 Metody prognozowania charakterystyk M-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

5.4 Klasyfikacja we˛zło´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

Spis tres´ci 13

5.5 Zalez˙nos´c´ momentu-obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

5.5.1 Funkcje wielomianowe, opracowane przez Frye’a i Morrisa [5.136] 420

5.5.2 Funkcje pote˛gowe, opracowane przez Anga i Morrisa [5.145] . . . . 422

5.5.3 Funkcje dwuodcinkowe opracowane przez Kozłowskiego [5.18] . . 423

5.5.4 Szczego´łowe dane prognozowania krzywych M-u . . . . . . . . . . . . 424

5.5.5 Przykłady obliczen´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

5.6 Bezpieczen´stwo we˛zło´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

5.7 Zdolnos´c´ do obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

5.8 Zachowanie sie˛ we˛zło´w w konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

Pis´miennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

6 We˛zły z kształtowniko´w zamknie˛tych (Jan Bro´dka, Ireneusz Ligocki) . . . . . . . . 489

6.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

6.2 Kształtowanie we˛zło´w spawanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

6.2.1 We˛zły standardowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

6.2.1.1 We˛zły kratownic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

6.2.1.2 We˛zły belek bezprzeka˛tniowych i ram . . . . . . . . . . . . . . 495

6.2.2 We˛zły o technologicznym rozwia˛zaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

6.3 Kształtowanie poła˛czen´ s´rubowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

6.3.1 Układy płaskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

6.3.2 Układy przestrzenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

6.4 Przygotowanie kształtowniko´w do spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

6.5 Ła˛czniki mechaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

6.6 Nos´nos´c´ we˛zło´w spawanych o standardowych kształtach według PN-EN

1993-1-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

6.6.1 Modele oceny nos´nos´ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

6.6.2 Spawane we˛zły pre˛to´w z rur okra˛głych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

6.6.3 Spawane we˛zły mie˛dzy pre˛tami o pasach z kształtowniko´w prostoka

˛tnych i pre˛to´w skratowania z kształtowniko´w okra˛głych lub

prostoka˛tnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

6.6.3.1 We˛zły bez wzmocnien´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

6.6.3.2 We˛zły ze wzmocnieniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546

6.6.4 Spawane we˛zły mie˛dzy pasami z dwuteowniko´w a skratowaniami

z kształtowniko´w zamknie˛tych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549

6.6.5 Spawane we˛zły mie˛dzy pasami z ceowniko´w a skratowaniami

z kształtowniko´w zamknie˛tych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553

6.7 Nos´nos´c´ spawanych we˛zło´w specjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

6.8 Nos´nos´c´ spawanych we˛zło´w standardowych według Wytycznych IIW . . . 559

6.8.1 Modele oceny nos´nos´ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

6.8.2 Spawane pre˛ty we˛zło´w z rur okra˛głych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

6.8.3 Spawane we˛zły mie˛dzy pre˛tami o pasach z kształtowniko´w

prostoka˛tnych i pre˛to´w skratowania z kształtowniko´w prostoka˛tnych

lub okra˛głych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

14 Spis tres´ci

6.8.4 Spawane we˛zły mie˛dzy pasami z dwuteowniko´w a skratowaniami

z kształtowniko´w zamknie˛tych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

6.9 Nos´nos´c´ poła˛czen´ spawanych w we˛złach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

6.10 Nos´nos´c´ we˛zło´w s´rubowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

6.10.1 Styki rur rozcia˛ganych na blachy czołowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

6.10.2 Styki zginane na blachy czołowe, ła˛czone s´rubami zakładanymi

jednostronnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593

6.11 Wytwarzanie elemento´w z kształtowniko´w zamknie˛tych . . . . . . . . . . . . . . 596

6.12 Przykłady obliczen´ we˛zło´w i styko´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610

Pis´miennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642

7 We˛zły kratownic (Jan Bro´dka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649

7.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649

7.2 We˛zły płaskich kratownic dachowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

7.3 We˛zły przestrzennych kratownic dachowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679

7.4 We˛zły ram kratowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694

7.5 Obliczanie we˛zło´w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707

7.6 Przykłady obliczen´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723

Pis´miennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728

Skorowidz waz˙niejszych poje˛c´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 17 grudzień 2012.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami
Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 431/2013
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 431/2013
Podstawy wytrzymałości materiałów
Podstawy wytrzymałości materiałów
BUDYNKI JEDNORODZINNE. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie
BUDYNKI JEDNORODZINNE. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie
BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 5 Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń
BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 5 Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 415/2012
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 415/2012
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Producent
Inne produkty
Powiadomienia więcej
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 1
Dla Znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!