Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Literatura fachowa » Architektura i projektowanie » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (42)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (26)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (130)
Literatura fachowa (1304)
  Architektura i projektowanie (203)
  Audyt energetyczny. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków (13)
  BHP i Ppoż Ocena ryzyka (70)
  Budownictwo (276)
  Budownictwo drewniane (17)
  Budownictwo drogowo-mostowe (58)
  Ekologia i środowisko (41)
  Ekonomia (2)
  Eurokody (13)
  FIDIC (5)
  Geodezja (5)
  Geologia (5)
  Hydrologia (9)
  inne (4)
  Instalacje ciepłownicze, sanitarne, klimatyzacja i wentylacja (84)
  Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne (105)
  Instalacje gazowe (9)
  Kalendarze (1)
  Kominki i piece (8)
  Kosztorysowanie (16)
  Kowalstwo (4)
  Mechanika
  Nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe (84)
  Ogród (29)
  Podręczniki szkolne i akademickie (85)
  Prawo (20)
  Przetargi (2)
  Spawalnictwo i ślusarstwo (12)
  Specyfikacje techniczne (38)
  Słowniki (13)
  Transport (1)
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (55)
  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (6)
  Wymagania Techniczne PZITS (3)
  Zarządzanie, ekonomia (8)
Polskie normy (9)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (26)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

Dynamika budowli Obliczenia układów prętowych oraz o masach skupionych
57,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
Podstawy wytrzymałości materiałów
38,10zł netto

40,00zł brutto

 

 

 

Autor: Zbigniew L. Kowalewski

Wydanie: 3 popr. i uzup., 2010
Stron: 376
ISBN: 978-83-7207-893-3
 
Opis:
W podręczniku przedstawiono wiadomości dotyczące zagadnień z wytrzymałości materiałów, ujęte w trzynastu rozdziałach. Wiele uwagi poświęcono omówieniu podstawowych pojęć oraz analizie przypadków obciążeń – zarówno prostych, jak i złożonych. W stosunku do pierwszego wydania skryptu materiał uzupełniono o zagadnienia związane ze zmęczeniem. Dołączono także obszerny dodatek, w którym zamieszczono rozwiązania kilkunastu zadań dla układów belkowych i ramowych w celu lepszej prezentacji i szybszego opanowania metodyki określania sił przekrojowych.
 
Podręcznik może być wykorzystywany na wszystkich wydziałach mechanicznych uczelni technicznych.
 

SPIS TREŚCI

Przedmowa do wydania trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU WYTRZYMAŁOS´C´ MATERIAŁÓW . . . . . . . 11

1.1. Uwagi wste˛pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2. Zadania wytrzymałos´ci materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3. Podstawowe poje˛cia wytrzymałos´ci materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.4. Podstawowe uproszczenia stosowane w wytrzymałos´ci materiałów . . . . . . . . . . . . . 15

1.4.1. Siły wzajemnego oddziaływania dwóch atomów ciała stałego . . . . . . . . . . . . 16

1.5. Definicja napre˛z˙en´ i stan napie˛cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.5.1. Poje˛cie napre˛z˙enia s´redniego i napre˛z˙enia w danym punkcie . . . . . . . . . . . . . 20

1.5.2. Poje˛cie stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.5.3. Rodzaje stanu napre˛z˙enia w punkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.5.4. Podział pól napre˛z˙en´ ze wzgle˛du na jednorodnos´c´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.5.5. Składowe stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.6. Podział prostych przypadków obcia˛z˙en´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.7. Zasada de Saint-Venanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.8. Układy jednostek w obliczeniach wytrzymałos´ciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2. MOMENTY STATYCZNE I MOMENTY BEZWŁADNOS´CI FIGUR PŁASKICH . . . . 27

2.1. Momenty statyczne figur płaskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.2. Momenty bezwładnos´ci figur płaskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.2.1. Poje˛cie promienia bezwładnos´ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.2.2. Momenty bezwładnos´ci wzgle˛dem osi równoległych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.2.3. Ods´rodkowy moment bezwładnos´ci (moment dewiacji) . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.2.4. Momenty bezwładnos´ci wzgle˛dem osi obróconych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.2.5. Osie główne i momenty bezwładnos´ci wzgle˛dem osi głównych . . . . . . . . . . . 37

2.2.6. Wykres´lny sposób wyznaczania momentów bezwładnos´ci . . . . . . . . . . . . . . 40

2.2.7. Przykłady obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3. PROSTE PRZYPADKI OBCIA˛Z˙ENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.1. Rozcia˛ganie i s´ciskanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.1.1. Prawo Hooke’a (1676) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.1.2. Okres´lanie włas´ciwos´ci mechanicznych materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.1.3. Napre˛z˙enia dopuszczalne, współczynnik bezpieczen´stwa . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.1.4. Zasada superpozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.1.5. Układy statycznie niewyznaczalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.1.6. Napre˛z˙enia cieplne (termiczne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.1.7. Napre˛z˙enia montaz˙owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.1.8. Uwzgle˛dnianie wpływu cie˛z˙aru własnego przy rozcia˛ganiu . . . . . . . . . . . . . . 61

3.2. Skre˛canie pre˛tów o przekroju kołowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.2.1. Poje˛cie momentu skre˛caja˛cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.2.2. Wyprowadzenie zalez˙nos´ci okres´laja˛cych wartos´ci napre˛z˙en´ w dowolnym

punkcie przekroju poprzecznego wałka i wartos´ci ka˛ta skre˛cenia . . . . . . . . . . 64

3.2.3. Poje˛cie wskaz´nika wytrzymałos´ci przekroju na skre˛canie . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.2.4. Praca momentu skre˛caja˛cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.2.5. Obliczenia wytrzymałos´ciowe elementów skre˛canych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

5

3.2.6. Wykresy momentów skre˛caja˛cych i ka˛tów skre˛cenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.2.7. Skre˛canie pre˛tów o przekrojach poprzecznych nieokra˛głych . . . . . . . . . . . . 74

3.2.8. Napre˛z˙enia i odkształcenia w spre˛z˙ynach s´rubowych walcowych o małym

ka˛cie pochylenia zwojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.2.9. Zagadnienia statycznie niewyznaczalne przy skre˛caniu . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.3. Zginanie pre˛tów prostych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.3.1. Uwagi wste˛pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.3.2. Rodzaje zginania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.3.3. Definicje sił normalnych, sił tna˛cych (poprzecznych) i momentów gna˛cych . 85

3.3.4. Zalez˙nos´c´ pomie˛dzy momentem zginaja˛cym, siła˛ poprzeczna˛ a nate˛z˙eniem

obcia˛z˙enia cia˛głego w pre˛tach prostych twierdzenie Schwedlera-Z˙ urawskiego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3.3.5. Wykresy momentów zginaja˛cych i sił poprzecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.3.6. Analiza stanu napre˛z˙enia i odkształcenia w przypadku czystego zginania . . . 88

3.3.7. Obliczenia wytrzymałos´ciowe belek zginanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

3.4. Czyste s´cinanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

3.4.1. Odkształcenia przy czystym s´cinaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

3.4.2. S´ cinanie technologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4. TEORETYCZNE PODSTAWY WYTRZYMAŁOS´CI MATERIAŁÓW . . . . . . . . . . . 107

4.1. Podstawowe poje˛cia stosowane w analizie stanu napre˛z˙enia i odkształcenia . . . . . . 107

4.1.1. Poje˛cie stanu napre˛z˙enia w punkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

4.1.2. Sposoby okres´lania stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

4.2. Analiza stanu napre˛z˙enia i odkształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

4.2.1. Analiza jednowymiarowego stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

4.2.2. Analiza dwuwymiarowego stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

4.2.3. Analiza trójwymiarowego stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

4.2.4. Analiza stanu odkształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

4.3. Energia odkształcenia spre˛z˙ystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

4.3.1. Energia odkształcenia spre˛z˙ystego dla prostych przypadków obcia˛z˙ania . . . . 132

4.3.2. Energia włas´ciwa odkształcenia spre˛z˙ystego w przypadku trójwymiarowego

stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

4.3.3. Przykłady obliczania energii potencjalnej odkształcania spre˛z˙ystego w złoz˙onych

przypadkach obcia˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

5. PRZEGLA˛D WYBRANYCH HIPOTEZ WYTRZYMAŁOS´CIOWYCH . . . . . . . . . . . 147

5.1. Poje˛cie wyte˛z˙enia materiału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

5.2. Przegla˛d hipotez wytrzymałos´ciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5.2.1. Hipoteza najwie˛kszego napre˛z˙enia normalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

5.2.2. Hipoteza najwie˛kszego odkształcenia jednostkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

5.2.3. Hipoteza najwie˛kszego napre˛z˙enia stycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

5.2.4. Hipoteza energii włas´ciwej odkształcenia spre˛z˙ystego . . . . . . . . . . . . . . . . 155

5.2.5. Hipoteza energii odkształcenia czysto postaciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

5.2.6. Hipoteza niezmienników stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

6. WYTRZYMAŁOS´C´ ZŁOZ˙ONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

6.1. Zginanie ukos´ne pre˛tów prostych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

6.2. Zginanie z rozcia˛ganiem lub s´ciskaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

6.3. Mimos´rodowe s´ciskanie lub rozcia˛ganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

6.4. Zginanie ze skre˛caniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

6.5. Zginanie belek z udziałem sił poprzecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

7. LINIE UGIE˛CIA BELEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

7.1. Metoda analityczna okres´lania linii ugie˛cia belek zginanych . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

7.2. Metoda Clebscha wyznaczania linii ugie˛cia belek przy kilku przedziałach całkowania

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

6

7.3. Metoda analityczno-wykres´lna okres´lania linii ugie˛cia belek zginanych . . . . . . . . . 206

7.3.1. Podstawy metody analityczno-wykres´lnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

7.3.2. Sposoby doboru belki zaste˛pczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

7.4. Zagadnienia statycznie niewyznaczalne przy zginaniu belek . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

8. WYBOCZENIE PRE˛TÓW PROSTYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

8.1. Poje˛cie wyboczenia i jego typowe przypadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

8.2. Zagadnienie Eulera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

8.3. Zalez˙nos´ci opisuja˛ce wyboczenie niespre˛z˙yste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

8.3.1. Wzór Tetmajera-Jasin´skiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

8.3.2. Wzór Johnsona-Ostenfelda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

8.4. Obliczenia wytrzymałos´ciowe na wyboczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

8.4.1. Tok poste˛powania przy prowadzeniu obliczen´ sprawdzaja˛cych (wyznaczanie

siły dopuszczalnej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

8.4.2. Tok poste˛powania przy prowadzeniu obliczen´ projektowych (wymiarowanie) 232

9. METODY ENERGETYCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

9.1. Wiadomos´ci wste˛pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

9.2. Energia spre˛z˙ysta układów Clapeyrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

9.3. Twierdzenie Castigliana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

9.4. Twierdzenie Bettiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

9.5. Twierdzenie Menabrei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

9.6. Wyznaczanie przemieszczen´ w układach statycznie wyznaczalnych metoda˛ Maxwella-

Mohra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

10. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII POWŁOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

10.1. Uwagi wste˛pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

10.2. Teoria błonowa cienkos´ciennych powłok osiowosymetrycznych . . . . . . . . . . . . 259

10.2.1. Napre˛z˙enia w powłoce kulistej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

10.2.2. Napre˛z˙enia w walczaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

11. OBLICZANIE RUR GRUBOS´CIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

11.1. Stan napre˛z˙enia i odkształcenia w rurze grubos´ciennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

11.2. Wyte˛z˙enie materiału rury grubos´ciennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

11.3. Sposoby zwie˛kszania jednorodnos´ci rozkładu napre˛z˙en´ po grubos´ci rury grubos

´ciennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

12. BELKI NA PODŁOZ˙U SPRE˛Z˙YSTYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

12.1. Interpretacja fizyczna kolejnych pochodnych równania linii ugie˛cia belki . . . . . 273

12.2. Równanie linii ugie˛cia belki spoczywaja˛cej na spre˛z˙ystym podłoz˙u . . . . . . . . . . 275

12.3. Równanie linii ugie˛cia belki nieskon´czenie długiej na podłoz˙u spre˛z˙ystym . . . . 277

12.4. Przykłady warunków brzegowych do wyznaczania stałych całkowania . . . . . . . 278

12.4.1. Belka nieskon´czenie długa obcia˛z˙ona w s´rodku siła˛ skupiona˛ . . . . . . 278

12.4.2. Belka z jednostronnym ograniczeniem długos´ci siła˛ skupiona˛ . . . . . . 279

12.4.3. Belka z obustronnym ograniczeniem długos´ci obcia˛z˙ona w s´rodku siła˛

skupiona˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

12.4.4. Belka z obustronnym ograniczeniem długos´ci obcia˛z˙ona cia˛głym obcia˛-

z˙eniem o stałym nate˛z˙eniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

13. ZME˛CZENIE MATERIAŁÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

13.1. Charakterystyka okresowo zmiennych obcia˛z˙en´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

13.1.1. Badania przy sterowaniu badan´ sygnałem odkształcenia . . . . . . . . . . . . 282

13.1.2. Badania przy sterowaniu badan´ sygnałem napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . 283

13.2. Miejsca wyste˛powania zjawiska zme˛czenia i jego efekty . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

13.3. Kierunki badan´ procesu zme˛czenia i ich główne zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

13.4. Zadania badan´ procesu zme˛czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

7

13.5. Opis cyklicznej deformacji metali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

13.6. Zme˛czenie wysokocyklowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

13.6.1. Charakterystyki włas´ciwos´ci zme˛czeniowych w zakresie dowolnych

obcia˛z˙en´ niesymetrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

13.7. Podstawowe zjawiska zme˛czeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

13.8. Przykładowe opisy zme˛czenia materiału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Dodatek 1 Tablice parametrów mechanicznych wybranych materiałów . . . . . . . . . . . . . 297

Dodatek 2 Przykłady analizy sił przekrojowych w układach belkowych i ramowych . . . 303

D2.1. Przykłady rozwia˛zan´ zadan´ dla układów belkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

D2.2. Przykłady rozwia˛zan´ zadan´ dla układów ramowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

D2.3. Zadania do samodzielnego rozwia˛zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Data dodania produktu do sklepu: środa, 14 wrzesień 2011.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2
Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. Podręcznik inżyniera
Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. Podręcznik inżyniera
BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 2. Fizyka budowli
BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 2. Fizyka budowli
Część B: Roboty wykończeniowe Zeszyt 1 Tynki Instrukcja 388/2011
Część B: Roboty wykończeniowe Zeszyt 1 Tynki Instrukcja 388/2011
Hale o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta
Hale o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta
Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 2. Stropy i pomosty 2017
Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 2. Stropy i pomosty 2017
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Producent
Inne produkty
Powiadomienia więcej
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Podstawy wytrzymałości materiałów
Dla Znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!