Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Literatura fachowa » Architektura i projektowanie » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (42)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (26)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (130)
Literatura fachowa (1310)
  Architektura i projektowanie (203)
  Audyt energetyczny. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków (14)
  BHP i Ppoż Ocena ryzyka (70)
  Budownictwo (276)
  Budownictwo drewniane (17)
  Budownictwo drogowo-mostowe (58)
  Ekologia i środowisko (42)
  Ekonomia (2)
  Eurokody (13)
  FIDIC (5)
  Geodezja (5)
  Geologia (5)
  Hydrologia (9)
  inne (4)
  Instalacje ciepłownicze, sanitarne, klimatyzacja i wentylacja (85)
  Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne (105)
  Instalacje gazowe (9)
  Kalendarze (1)
  Kominki i piece (8)
  Kosztorysowanie (16)
  Kowalstwo (4)
  Mechanika
  Nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe (86)
  Ogród (29)
  Podręczniki szkolne i akademickie (85)
  Prawo (21)
  Przetargi (2)
  Spawalnictwo i ślusarstwo (12)
  Specyfikacje techniczne (38)
  Słowniki (13)
  Transport (1)
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (55)
  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (6)
  Wymagania Techniczne PZITS (3)
  Zarządzanie, ekonomia (8)
Polskie normy (9)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (26)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

Projektowanie konstrukcji stalowych Cz. 1. Dźwigary kratownicowe, słupy, ramownice.
57,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
Podstawy wytrzymałości materiałów
38,10zł netto

40,00zł brutto

 

 

 

Autor: Zbigniew L. Kowalewski

Wydanie: 3 popr. i uzup., 2010
Stron: 376
ISBN: 978-83-7207-893-3
 
Opis:
W podręczniku przedstawiono wiadomości dotyczące zagadnień z wytrzymałości materiałów, ujęte w trzynastu rozdziałach. Wiele uwagi poświęcono omówieniu podstawowych pojęć oraz analizie przypadków obciążeń – zarówno prostych, jak i złożonych. W stosunku do pierwszego wydania skryptu materiał uzupełniono o zagadnienia związane ze zmęczeniem. Dołączono także obszerny dodatek, w którym zamieszczono rozwiązania kilkunastu zadań dla układów belkowych i ramowych w celu lepszej prezentacji i szybszego opanowania metodyki określania sił przekrojowych.
 
Podręcznik może być wykorzystywany na wszystkich wydziałach mechanicznych uczelni technicznych.
 

SPIS TREŚCI

Przedmowa do wydania trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU WYTRZYMAŁOS´C´ MATERIAŁÓW . . . . . . . 11

1.1. Uwagi wste˛pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2. Zadania wytrzymałos´ci materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3. Podstawowe poje˛cia wytrzymałos´ci materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.4. Podstawowe uproszczenia stosowane w wytrzymałos´ci materiałów . . . . . . . . . . . . . 15

1.4.1. Siły wzajemnego oddziaływania dwóch atomów ciała stałego . . . . . . . . . . . . 16

1.5. Definicja napre˛z˙en´ i stan napie˛cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.5.1. Poje˛cie napre˛z˙enia s´redniego i napre˛z˙enia w danym punkcie . . . . . . . . . . . . . 20

1.5.2. Poje˛cie stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.5.3. Rodzaje stanu napre˛z˙enia w punkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.5.4. Podział pól napre˛z˙en´ ze wzgle˛du na jednorodnos´c´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.5.5. Składowe stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.6. Podział prostych przypadków obcia˛z˙en´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.7. Zasada de Saint-Venanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.8. Układy jednostek w obliczeniach wytrzymałos´ciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2. MOMENTY STATYCZNE I MOMENTY BEZWŁADNOS´CI FIGUR PŁASKICH . . . . 27

2.1. Momenty statyczne figur płaskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.2. Momenty bezwładnos´ci figur płaskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.2.1. Poje˛cie promienia bezwładnos´ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.2.2. Momenty bezwładnos´ci wzgle˛dem osi równoległych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.2.3. Ods´rodkowy moment bezwładnos´ci (moment dewiacji) . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.2.4. Momenty bezwładnos´ci wzgle˛dem osi obróconych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.2.5. Osie główne i momenty bezwładnos´ci wzgle˛dem osi głównych . . . . . . . . . . . 37

2.2.6. Wykres´lny sposób wyznaczania momentów bezwładnos´ci . . . . . . . . . . . . . . 40

2.2.7. Przykłady obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3. PROSTE PRZYPADKI OBCIA˛Z˙ENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.1. Rozcia˛ganie i s´ciskanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.1.1. Prawo Hooke’a (1676) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.1.2. Okres´lanie włas´ciwos´ci mechanicznych materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.1.3. Napre˛z˙enia dopuszczalne, współczynnik bezpieczen´stwa . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.1.4. Zasada superpozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.1.5. Układy statycznie niewyznaczalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.1.6. Napre˛z˙enia cieplne (termiczne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.1.7. Napre˛z˙enia montaz˙owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.1.8. Uwzgle˛dnianie wpływu cie˛z˙aru własnego przy rozcia˛ganiu . . . . . . . . . . . . . . 61

3.2. Skre˛canie pre˛tów o przekroju kołowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.2.1. Poje˛cie momentu skre˛caja˛cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.2.2. Wyprowadzenie zalez˙nos´ci okres´laja˛cych wartos´ci napre˛z˙en´ w dowolnym

punkcie przekroju poprzecznego wałka i wartos´ci ka˛ta skre˛cenia . . . . . . . . . . 64

3.2.3. Poje˛cie wskaz´nika wytrzymałos´ci przekroju na skre˛canie . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.2.4. Praca momentu skre˛caja˛cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.2.5. Obliczenia wytrzymałos´ciowe elementów skre˛canych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

5

3.2.6. Wykresy momentów skre˛caja˛cych i ka˛tów skre˛cenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.2.7. Skre˛canie pre˛tów o przekrojach poprzecznych nieokra˛głych . . . . . . . . . . . . 74

3.2.8. Napre˛z˙enia i odkształcenia w spre˛z˙ynach s´rubowych walcowych o małym

ka˛cie pochylenia zwojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.2.9. Zagadnienia statycznie niewyznaczalne przy skre˛caniu . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.3. Zginanie pre˛tów prostych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.3.1. Uwagi wste˛pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.3.2. Rodzaje zginania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.3.3. Definicje sił normalnych, sił tna˛cych (poprzecznych) i momentów gna˛cych . 85

3.3.4. Zalez˙nos´c´ pomie˛dzy momentem zginaja˛cym, siła˛ poprzeczna˛ a nate˛z˙eniem

obcia˛z˙enia cia˛głego w pre˛tach prostych twierdzenie Schwedlera-Z˙ urawskiego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3.3.5. Wykresy momentów zginaja˛cych i sił poprzecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.3.6. Analiza stanu napre˛z˙enia i odkształcenia w przypadku czystego zginania . . . 88

3.3.7. Obliczenia wytrzymałos´ciowe belek zginanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

3.4. Czyste s´cinanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

3.4.1. Odkształcenia przy czystym s´cinaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

3.4.2. S´ cinanie technologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4. TEORETYCZNE PODSTAWY WYTRZYMAŁOS´CI MATERIAŁÓW . . . . . . . . . . . 107

4.1. Podstawowe poje˛cia stosowane w analizie stanu napre˛z˙enia i odkształcenia . . . . . . 107

4.1.1. Poje˛cie stanu napre˛z˙enia w punkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

4.1.2. Sposoby okres´lania stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

4.2. Analiza stanu napre˛z˙enia i odkształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

4.2.1. Analiza jednowymiarowego stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

4.2.2. Analiza dwuwymiarowego stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

4.2.3. Analiza trójwymiarowego stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

4.2.4. Analiza stanu odkształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

4.3. Energia odkształcenia spre˛z˙ystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

4.3.1. Energia odkształcenia spre˛z˙ystego dla prostych przypadków obcia˛z˙ania . . . . 132

4.3.2. Energia włas´ciwa odkształcenia spre˛z˙ystego w przypadku trójwymiarowego

stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

4.3.3. Przykłady obliczania energii potencjalnej odkształcania spre˛z˙ystego w złoz˙onych

przypadkach obcia˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

5. PRZEGLA˛D WYBRANYCH HIPOTEZ WYTRZYMAŁOS´CIOWYCH . . . . . . . . . . . 147

5.1. Poje˛cie wyte˛z˙enia materiału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

5.2. Przegla˛d hipotez wytrzymałos´ciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5.2.1. Hipoteza najwie˛kszego napre˛z˙enia normalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

5.2.2. Hipoteza najwie˛kszego odkształcenia jednostkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

5.2.3. Hipoteza najwie˛kszego napre˛z˙enia stycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

5.2.4. Hipoteza energii włas´ciwej odkształcenia spre˛z˙ystego . . . . . . . . . . . . . . . . 155

5.2.5. Hipoteza energii odkształcenia czysto postaciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

5.2.6. Hipoteza niezmienników stanu napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

6. WYTRZYMAŁOS´C´ ZŁOZ˙ONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

6.1. Zginanie ukos´ne pre˛tów prostych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

6.2. Zginanie z rozcia˛ganiem lub s´ciskaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

6.3. Mimos´rodowe s´ciskanie lub rozcia˛ganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

6.4. Zginanie ze skre˛caniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

6.5. Zginanie belek z udziałem sił poprzecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

7. LINIE UGIE˛CIA BELEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

7.1. Metoda analityczna okres´lania linii ugie˛cia belek zginanych . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

7.2. Metoda Clebscha wyznaczania linii ugie˛cia belek przy kilku przedziałach całkowania

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

6

7.3. Metoda analityczno-wykres´lna okres´lania linii ugie˛cia belek zginanych . . . . . . . . . 206

7.3.1. Podstawy metody analityczno-wykres´lnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

7.3.2. Sposoby doboru belki zaste˛pczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

7.4. Zagadnienia statycznie niewyznaczalne przy zginaniu belek . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

8. WYBOCZENIE PRE˛TÓW PROSTYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

8.1. Poje˛cie wyboczenia i jego typowe przypadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

8.2. Zagadnienie Eulera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

8.3. Zalez˙nos´ci opisuja˛ce wyboczenie niespre˛z˙yste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

8.3.1. Wzór Tetmajera-Jasin´skiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

8.3.2. Wzór Johnsona-Ostenfelda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

8.4. Obliczenia wytrzymałos´ciowe na wyboczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

8.4.1. Tok poste˛powania przy prowadzeniu obliczen´ sprawdzaja˛cych (wyznaczanie

siły dopuszczalnej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

8.4.2. Tok poste˛powania przy prowadzeniu obliczen´ projektowych (wymiarowanie) 232

9. METODY ENERGETYCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

9.1. Wiadomos´ci wste˛pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

9.2. Energia spre˛z˙ysta układów Clapeyrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

9.3. Twierdzenie Castigliana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

9.4. Twierdzenie Bettiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

9.5. Twierdzenie Menabrei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

9.6. Wyznaczanie przemieszczen´ w układach statycznie wyznaczalnych metoda˛ Maxwella-

Mohra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

10. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII POWŁOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

10.1. Uwagi wste˛pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

10.2. Teoria błonowa cienkos´ciennych powłok osiowosymetrycznych . . . . . . . . . . . . 259

10.2.1. Napre˛z˙enia w powłoce kulistej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

10.2.2. Napre˛z˙enia w walczaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

11. OBLICZANIE RUR GRUBOS´CIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

11.1. Stan napre˛z˙enia i odkształcenia w rurze grubos´ciennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

11.2. Wyte˛z˙enie materiału rury grubos´ciennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

11.3. Sposoby zwie˛kszania jednorodnos´ci rozkładu napre˛z˙en´ po grubos´ci rury grubos

´ciennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

12. BELKI NA PODŁOZ˙U SPRE˛Z˙YSTYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

12.1. Interpretacja fizyczna kolejnych pochodnych równania linii ugie˛cia belki . . . . . 273

12.2. Równanie linii ugie˛cia belki spoczywaja˛cej na spre˛z˙ystym podłoz˙u . . . . . . . . . . 275

12.3. Równanie linii ugie˛cia belki nieskon´czenie długiej na podłoz˙u spre˛z˙ystym . . . . 277

12.4. Przykłady warunków brzegowych do wyznaczania stałych całkowania . . . . . . . 278

12.4.1. Belka nieskon´czenie długa obcia˛z˙ona w s´rodku siła˛ skupiona˛ . . . . . . 278

12.4.2. Belka z jednostronnym ograniczeniem długos´ci siła˛ skupiona˛ . . . . . . 279

12.4.3. Belka z obustronnym ograniczeniem długos´ci obcia˛z˙ona w s´rodku siła˛

skupiona˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

12.4.4. Belka z obustronnym ograniczeniem długos´ci obcia˛z˙ona cia˛głym obcia˛-

z˙eniem o stałym nate˛z˙eniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

13. ZME˛CZENIE MATERIAŁÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

13.1. Charakterystyka okresowo zmiennych obcia˛z˙en´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

13.1.1. Badania przy sterowaniu badan´ sygnałem odkształcenia . . . . . . . . . . . . 282

13.1.2. Badania przy sterowaniu badan´ sygnałem napre˛z˙enia . . . . . . . . . . . . . . 283

13.2. Miejsca wyste˛powania zjawiska zme˛czenia i jego efekty . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

13.3. Kierunki badan´ procesu zme˛czenia i ich główne zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

13.4. Zadania badan´ procesu zme˛czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

7

13.5. Opis cyklicznej deformacji metali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

13.6. Zme˛czenie wysokocyklowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

13.6.1. Charakterystyki włas´ciwos´ci zme˛czeniowych w zakresie dowolnych

obcia˛z˙en´ niesymetrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

13.7. Podstawowe zjawiska zme˛czeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

13.8. Przykładowe opisy zme˛czenia materiału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Dodatek 1 Tablice parametrów mechanicznych wybranych materiałów . . . . . . . . . . . . . 297

Dodatek 2 Przykłady analizy sił przekrojowych w układach belkowych i ramowych . . . 303

D2.1. Przykłady rozwia˛zan´ zadan´ dla układów belkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

D2.2. Przykłady rozwia˛zan´ zadan´ dla układów ramowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

D2.3. Zadania do samodzielnego rozwia˛zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Data dodania produktu do sklepu: środa, 14 wrzesień 2011.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. Podręcznik inżyniera
Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. Podręcznik inżyniera
BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 2. Fizyka budowli
BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 2. Fizyka budowli
Część B: Roboty wykończeniowe Zeszyt 1 Tynki Instrukcja 388/2011
Część B: Roboty wykończeniowe Zeszyt 1 Tynki Instrukcja 388/2011
Hale o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta
Hale o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta
Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 2. Stropy i pomosty 2017
Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 2. Stropy i pomosty 2017
Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów z CD-ROM
Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów z CD-ROM
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Producent
Inne produkty
Powiadomienia więcej
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Podstawy wytrzymałości materiałów
Dla Znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!