Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Literatura fachowa » Architektura i projektowanie » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (42)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (26)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (131)
Literatura fachowa (1283)
  Architektura i projektowanie (199)
  Audyt energetyczny. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków (13)
  BHP i Ppoż Ocena ryzyka (70)
  Budownictwo (271)
  Budownictwo drewniane (14)
  Budownictwo drogowo-mostowe (58)
  Ekologia i środowisko (41)
  Ekonomia (2)
  Eurokody (12)
  FIDIC (5)
  Geodezja (5)
  Geologia (5)
  Hydrologia (9)
  inne (4)
  Instalacje ciepłownicze, sanitarne, klimatyzacja i wentylacja (82)
  Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne (105)
  Instalacje gazowe (8)
  Kalendarze (1)
  Kominki i piece (8)
  Kosztorysowanie (16)
  Kowalstwo (4)
  Mechanika
  Nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe (83)
  Ogród (29)
  Podręczniki szkolne i akademickie (83)
  Prawo (20)
  Przetargi (2)
  Spawalnictwo i ślusarstwo (12)
  Specyfikacje techniczne (38)
  Słowniki (13)
  Transport (1)
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (55)
  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (5)
  Wymagania Techniczne PZITS (2)
  Zarządzanie, ekonomia (8)
Polskie normy (9)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (26)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

Rozbiórki budynków i budowli
65,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę
19,50zł netto

20,48zł brutto

 

 

 

Autor: Marian Kwietniewski, Witold Olszewski, Elżbieta Osuch Pajdzińska

Wydanie: 4 popr. i uzup., 2009
Stron: 200
ISBN: 978-83-7207-815-5
 
W skrypcie ujęto podstawy i zasady projektowania ujęć wody, zbiorników sieciowych, sieci wodociągowych i pompowni. Zagadnieniem wyjściowym do projektowania tych elementów systemu zaopatrzenia w wodę jest obliczanie zapotrzebowania na wodę. Przedstawienie tego zagadnienia zostało w pełni uaktualnione i częściowo zmienione.
 

SPIS TREŚCI

Przedmowa do wydania I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Przedmowa do wydania IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1. Elementy systemu wodocia˛gowego (Elz˙bieta Osuch-Pajdzin´ska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. Zasady sporza˛dzania dokumentacji technicznej (Witold Olszewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2. Uzgodnienia dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.3. Bezpieczen´stwo i ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. Obliczanie zapotrzebowania na wode˛ (Elz˙bieta Osuch-Pajdzin´ska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.1. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.2. Przyk􀄑ady obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4. Wybrane podstawy obliczen´ hydraulicznych przewodów wodocia˛gowych (Marian Kwietniewski)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5. Uje˛cia wody podziemnej za pomoca˛ studzien wierconych (Elz˙bieta Osuch-Pajdzin´ska) . . . . 44

5.1. Zasady obliczen´ i doboru urza˛dzen´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.1.1. Pojedyncze studnie wiercone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.1.2. Uje˛cia grupowe za pomoca˛ studzien wierconych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.1.3. Sposoby czerpania wody ze studzien wierconych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5.1.4. Czerpanie wody ze studzien wierconych za pomoca˛ lewara . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.1.5. Infiltracyjne uje˛cia wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.2. Przyk􀄑ady obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

6. Uje˛cia wody powierzchniowej (Elz˙bieta Osuch-Pajdzin´ska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6.1. Rodzaje uje˛c´ i zasady ich projektowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6.2. Przyk􀄑ady obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

7. Zbiorniki wodocia˛gowe (Marian Kwietniewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

7.1. Rola i znaczenie zbiorników w systemach zaopatrzenia w wode˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

7.2. Wybór lokalizacji zbiornika sieciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

7.3. Podstawy wyznaczania pojemnos´ci zbiorników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

7.4. Obliczanie pojemnos´ci zbiorników sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

7.5. Przyk􀄑ady obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

8. Projektowanie sieci wodocia˛gowych (Marian Kwietniewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

8.1. Wymagania dotycza˛ce sieci wodocia˛gowej oraz podstawowy zakres czynnos´ci projektowych

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

8.2. Trasowanie uk􀄑adu sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

8.3. Okres´lanie przep􀄑ywów obliczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

8.3.1. Wielkos´c´ przep􀄑ywu obliczeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

8.3.2. Podzia􀄑 jednostki osadniczej na powierzchnie cza˛stkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

8.3.3. Ustalanie rozbiorów odcinkowych i we˛z􀄑owych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

8.3.4. Za􀄑oz˙enie przep􀄑ywów wody w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

8.4. Obliczenia hydrauliczne sieci wodocia˛gowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

8.4.1. Cel i zakres obliczen´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

8.4.2. Zasady obliczen´ hydraulicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

8.4.3. Wymagania dotycza˛ce s´rednic przewodów sieci wodocia˛gowej . . . . . . . . . . . . . . . 115

4

8.5. Ustalanie rozk􀄑adu cis´nienia w sieci wodocia˛gowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

8.5.1. Wymagane cis´nienie w sieci wodocia˛gowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

8.5.2. Wykres´lanie linii cis´nienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

8.6. Dobór i zasady rozmieszczania uzbrojenia przewodów wodocia˛gowych . . . . . . . . . . . . 121

8.6.1. Ogólny podzia􀄑 uzbrojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

8.6.2. Zasuwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

8.6.3. Hydranty przeciwpoz˙arowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

8.6.4. Odpowietrzniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

8.6.5. Odwodnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

8.6.6. Inne rodzaje uzbrojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

8.6.7. U􀄑oz˙enie i rozmieszczenie przewodów w przekroju ulicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

8.7. Przyk􀄑ady obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

8.7.1. Przyk􀄑ad obliczeniowy nr 1 podstawowe zasady obliczen´ projektowych . . . . . . 127

8.7.2. Przyk􀄑ad obliczeniowy nr 2 wykorzystanie oprogramowania EPANET (Katarzyna

Miszta-Kruk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

9. Obliczanie przewodów tranzytowych (przesy􀄑owych) (Marian Kwietniewski) . . . . . . . . . . 166

10. Pompownie wodocia˛gowe (Witold Olszewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

10.1. Klasyfikacja pompowni wodocia˛gowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

10.2. Charakterystyka i podstawowe parametry pracy pomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

10.3. Wydajnos´c´ pompowni i ustalanie wysokos´ci podnoszenia pomp . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

10.4. Zasady doboru pomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

10.5. Wspó􀄑praca pomp i regulacja wydajnos´ci pompowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

10.6. Ogólne zasady projektowania obiektów i podstawowego wyposaz˙enia pompowni wodocia

˛gowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

10.6.1. Hala pomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

10.6.2. Rozmieszczenie zespo􀄑ów pompowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

10.6.3. Przewody ssawne i t􀄑oczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

10.6.4. Urza˛dzenia zabezpieczaja˛ce pompy przed uszkodzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

10.6.5. Automatyzacja dzia􀄑ania pompowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

10.6.6. Instalacje elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

10.6.7. Instalacje sanitarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

10.6.8. Pomieszczenia pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

10.7. Pompownie hydroforowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

10.7.1. Zespo􀄑y pompowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

10.7.2. Hydrofornie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

10.7.3. Zbiorniki hydroforowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

10.7.4. Rurocia˛gi, armatura i osprze˛t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

10.8. Pompownie przeciwpoz˙arowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 22 marzec 2010.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Wodociągi. Podręcznik dla studentów wyższych uczelni technicznych
Wodociągi. Podręcznik dla studentów wyższych uczelni technicznych
Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska
Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska
Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych
Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych
Dziennik budowy "cienki" 10 stron
Dziennik budowy "cienki" 10 stron
Książka obiektu budowlanego 1 szt.
Książka obiektu budowlanego 1 szt.
Murarz
Murarz
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Producent
Inne produkty
Powiadomienia więcej
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę
Dla Znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!