Moje Konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Sklep » Strona Główna » Literatura fachowa » Architektura i projektowanie » Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Artykuły BHP i Ppoż (8)
Cenniki (42)
Cenniki archiwalne (9)
Druki akcydensowe (20)
Dzienniki Ustaw
HACCP GMP/GHP (26)
Instrukcje bhp i ppoż (206)
KNR-y KNNR-y KNP (130)
Literatura fachowa (1304)
  Architektura i projektowanie (203)
  Audyt energetyczny. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków (13)
  BHP i Ppoż Ocena ryzyka (70)
  Budownictwo (276)
  Budownictwo drewniane (17)
  Budownictwo drogowo-mostowe (58)
  Ekologia i środowisko (41)
  Ekonomia (2)
  Eurokody (13)
  FIDIC (5)
  Geodezja (5)
  Geologia (5)
  Hydrologia (9)
  inne (4)
  Instalacje ciepłownicze, sanitarne, klimatyzacja i wentylacja (84)
  Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne (105)
  Instalacje gazowe (9)
  Kalendarze (1)
  Kominki i piece (8)
  Kosztorysowanie (16)
  Kowalstwo (4)
  Mechanika
  Nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe (84)
  Ogród (29)
  Podręczniki szkolne i akademickie (85)
  Prawo (20)
  Przetargi (2)
  Spawalnictwo i ślusarstwo (12)
  Specyfikacje techniczne (38)
  Słowniki (13)
  Transport (1)
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (55)
  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (6)
  Wymagania Techniczne PZITS (3)
  Zarządzanie, ekonomia (8)
Polskie normy (9)
Programy komputerowe (123)
Sekocenbud - 10% RABAT (26)
Urządzenia bezpieczeństwa drogowego (43)
Znaki drogowe (144)


Producenci
Nowości więcej

Uszkodzenia i naprawy przegród budowlanych w aspekcie izolacyjności termicznej
57,00zł
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnościowy
Kontakt
Konstrukcje stalowe Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania
35,00zł netto

36,75zł brutto

 

 

 

Autor: Szymon Pałkowski

nowe wydanie 2009 r

Oprawa miękka, s. 264 Format: 16,5x24 cm

Praktyczne obliczanie i projektowanie konstrukcji stalowych z uwzględnieniem Eurokodu 3!

Książka zawiera wybór zagadnień dotyczących praktycznego obliczania i projektowania konstrukcji stalowych. W nowym, uaktualnionym i rozszerzonym wydaniu omówiono:

  • pręty złożone,
  • konstrukcje łukowe,
  • konstrukcje cięgnowe,
  • tężniki w konstrukcjach stalowych,
  • ramy o węzłach podatnych,
  • zwichrzenie belek stalowych.

Każde przedstawiane zagadnienie zilustrowano odpowiednio dobranymi przykładami liczbowymi, ułatwiającymi zrozumienie wykładanego materiału. W załączniku podano długości wyboczeniowe i obciążenia krytyczne elementów konstrukcji stalowych.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów budowlanych wyższych szkół technicznych oraz dla inżynierów projektantów konstrukcji stalowych

Spis treści:

Przedmowa do wydania drugiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX

1. Pręty złożone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2. Sztywnos´c´ na s´cinanie pre˛to´w złoz˙onych . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.3. Ugie˛cie pre˛to´w złoz˙onych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3.1. Pre˛ty o gałe˛ziach ro´wnoległych . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3.2. Pre˛ty o gałe˛ziach zbiez˙nych . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.4. Skre˛canie pre˛to´w złoz˙onych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.5. Wyboczenie słupo´w złoz˙onych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.5.1. Słupy o gałe˛ziach ro´wnoległych . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.5.2. Słupy o gałe˛ziach zbiez˙nych . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.6. Obliczanie słupo´w złoz˙onych wg Eurokodu 3 . . . . . . . . . . . . . 25

1.6.1. Zasady ogo´lne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.6.2. Słupy skratowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.6.3. Słupy z przewia˛zkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2. Konstrukcje łukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.2. Łuki z wieszakami i s´cia˛giem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.3. Łuki z wieszakami i wypukłym s´cia˛giem . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.4. Łuki podatne na s´cinanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.5. Statecznos´c´ dz´wigaro´w Langera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.6. Wyboczenie z płaszczyzny łuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.7. Łuki s´ciskane mimos´rodowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3. Konstrukcje cięgnowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.1. Charakterystyka konstrukcji cie˛gnowych . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.2. Rodzaje konstrukcji cie˛gnowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.3. Materiały stosowane na cie˛gna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.4. Włas´ciwos´ci mechaniczne cie˛gien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Księgarnia PWN: Szymon Pałkowski - Konstrukcje stalowe

3.5. Ochrona przed korozja˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.6. Wymiarowanie cie˛gien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3.7. Zakotwienia cie˛gien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.8. Obcia˛z˙enia konstrukcji cie˛gnowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.8.1. Obcia˛z˙enie s´niegiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.8.2. Obcia˛z˙enie wiatrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.8.3. Wpływ zmian temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.9. Statyka pojedynczego cie˛gna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.9.1. Ro´wnanie nierozcia˛gliwego cie˛gna . . . . . . . . . . . . . . 85

3.9.2. Uwzgle˛dnienie wydłuz˙alnos´ci cie˛gna . . . . . . . . . . . . . 88

3.9.3. Wpływ podatnos´ci konstrukcji wsporczej . . . . . . . . . . . 91

3.9.4. Cie˛gna o cie˛ciwie ukos´nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.9.5. Ogo´lny przypadek obcia˛z˙enia cie˛gna . . . . . . . . . . . . . 96

3.9.6. Obliczanie cie˛gien w zakresie spre˛z˙ysto-plastycznym . . . . . . 99

3.10. Maszty z odcia˛gami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

3.10.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

3.10.2. Obcia˛z˙enie wiatrem maszto´w . . . . . . . . . . . . . . . . 104

3.10.3. Analiza statyczna maszto´w . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

3.10.4. Analiza masztu z zerwanym odcia˛giem . . . . . . . . . . . . 120

3.11. Podstawy analizy powierzchniowych siatek sie˛gnowych . . . . . . . . 122

3.11.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

3.11.2. Macierze sztywnos´ci elemento´w siatki cie˛gnowej . . . . . . . 123

3.11.3. Iteracyjne okres´lenie połoz˙enia ro´wnowagi ustroju . . . . . . . 124

3.11.4. Pocza˛tkowa geometryczna zmiennos´c´ ustrojo´w cie˛gnowych . . 125

3.11.5. Zastosowanie elemento´w krzywoliniowych . . . . . . . . . . 127

3.11.6. Wływ sztywnos´ci dz´wigara brzegowego na stan sił i przemieszczen´

konstrukcji cie˛gnowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

4. Tężniki w konstrukcjsch stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

4.1. Poprzeczne ste˛z˙enia dachowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

4.1.1. Model idealny (perfekt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

4.1.2. Model rzeczywisty (imperfekt) . . . . . . . . . . . . . . . . 133

4.2. Pionowe ste˛z˙enia s´cienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

4.2.1. Charakterystyka te˛z˙niko´w pionowych . . . . . . . . . . . . . 138

4.2.2. Ste˛z˙enie pojedynczego słupa . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

4.2.3. Ste˛z˙enia płaskich układo´w nos´nych . . . . . . . . . . . . . . 141

5. Ramy o węzłach podatnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

5.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

5.2. Charakterystyka M-š we˛zła podatnego . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5.3. Klasyfikacja we˛zło´w ram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

5.3.1. Klasyfikacja ze wzgle˛du na sztywnos´c´ . . . . . . . . . . . . . 150

5.3.2. Klasyfikacja ze wzgle˛du na nos´nos´c´ . . . . . . . . . . . . . . 151

VI Spis treści

5.4. Modelowanie we˛zło´w podatnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

5.5. Obliczenia statyczne ram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

5.5.1. Macierze sztywnos´ci elementu o we˛złach podatnych . . . . . . . 154

5.5.2. Uwzgle˛dnienie nieliniowej zalez˙nos´ci M-š we˛zła . . . . . . . . 157

5.5.3. Momenty wyjs´ciowe rygli ram . . . . . . . . . . . . . . . . 161

5.5.4. Przybliz˙one obliczanie ram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

5.5.5. Przykłady obliczen´ statycznych ram . . . . . . . . . . . . . . 163

5.6. Zagadnienia statecznos´ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

5.6.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

5.6.2. Metody analizy statecznos´ci . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

5.6.3. Przykłady analizy statecznos´ci ram . . . . . . . . . . . . . . 174

6. Zwichrzenie belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

6.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

6.2. Nos´nos´c´ belki zginanej przy zwichrzeniu . . . . . . . . . . . . . . . 182

6.3. Zwichrzenie belek z wymuszona˛ osia˛ obrotu . . . . . . . . . . . . . 191

6.3.1. Wpływ usytuowania ste˛z˙enia na wartos´c´ obcia˛z˙enia krytycznego . 192

6.3.2. Sztywnos´c´ ste˛z˙enia przy wymuszonej osi obrotu . . . . . . . . 195

6.4. Zwichrzenie belek usztywnionych na skre˛canie . . . . . . . . . . . . 197

6.5. Zwichrzenie belek wzmocnionych blachami czołowymi . . . . . . . . 202

6.6. Zwichrzenie belek cia˛głych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

6.7. Analiza zwichrzenia belek wg Eurokodu 3 . . . . . . . . . . . . . . 207

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Załącznik: Długos´ci wyboczeniowe i obcia˛z˙enie krytyczne elemento´w konstrukcji 217

Data dodania produktu do sklepu: środa, 22 kwiecień 2009.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 2. Stropy i pomosty 2017
Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 2. Stropy i pomosty 2017
BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 5 Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń
BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 5 Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2
Konstrukcje stalowe. Część 1. Podstawy projektowania
Konstrukcje stalowe. Część 1. Podstawy projektowania
Budynki wysokie
Budynki wysokie
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Producent
Inne produkty
Powiadomienia więcej
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Konstrukcje stalowe Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania
Dla Znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz RecenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!